Poland-Wroclaw: Highway maintenance work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003590196809737
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386402-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Highway maintenance work

2017/S 189-386402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial we Wroclawiu
ul. Powsta?cow ?l?skich 186
Wroclaw
53-139
Poland
Contact person: Jolanta Cetkowska
Telephone: +48 713347388
E-mail: jcetkowska@gddkia.gov.pl
Fax: +48 713347363
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ce utrzymanie drog krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Ole?nicy z podzialem na zadania.

Reference number: O.WR.D-3.2412.71.2017
II.1.2) Main CPV code
45233139
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Bie??ce utrzymanie drog krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Ole?nicy z podzialem na zadania.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 502 534.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty na nawierzchniach biutumicznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233139
45233142
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Roboty na nawierzchniach biutumicznych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika robot / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Aspekt spoleczny / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. roboty na nawierzchniach bitumicznych.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty na nawierzchniach betonowych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233260
45232451
45233139
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Roboty na nawierzchniach betonowych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika robot / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Aspekt spoleczny / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. roboty na nawierzchniach betonowych.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233280
45233292
45233221
45233139
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika robot / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Aspekt spoleczny / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace utrzymaniowe

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232451
77310000
90600000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Prace utrzymaniowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika robot / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Aspekt spoleczny / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. prace utrzymaniowe.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace elektro-energetyczne

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50232200
50230000
45233290
71314000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Prace elektro-energetyczne.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika robot / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. prace elektro-energetyczne.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-173728
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-1.2017
Lot No: 1
Title:

Roboty na nawierzchniach bitumicznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Radpol Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 4A lok. 6
Wroclaw
52-416
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojciech Bisek ?Bisek
ul. Sosnowa 17
Kr?pice
55-330
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 792 865.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 499 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-2.2017
Lot No: Roboty na nawierzchniach betownowych
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Budia ? Standard Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Kopernika 11E
Ole?nica
56-400
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 098 228.80 PLN
Total value of the contract/lot: 939 843.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty w zakresie drog pieszych, roboty odwodnieniowe i nawierzchniowe.

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-3.2017
Lot No: Prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Rotomat Sp. z o.o.
ul. Stablowicka 134
Wroclaw
54-062
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego ?Zaberd S.A
ul. Bystrzycka 24
Wroclaw
54-215
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 995 525.00 PLN
Total value of the contract/lot: 934 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Remonty elementow urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu drogowego oraz wymiana i uzupelnienie, oznakowanie poziome i pionowe.

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2512.71-4. 2017
Lot No: 4
Title:

Prace utrzymaniowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PLUS Invest P. ?ygadlo spolka jawna
ul. Kwiatowa4
?erniki Wrpoclawskie
55-019
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 740 673.57 PLN
Total value of the contract/lot: 3 793 301.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Remont odwodnienia i poboczy, utrzymanie czysto?ci i porz?dku w pasie drogi, piel?gnacja i utrzymanie zieleni, uslugi sprz?towo transportowe, patrolowanie i interwencje.

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-5.2017
Lot No: 5
Title:

Roboty elektro-energetyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrotim SA
ul. Stargardzka 8
Wroclaw
54-156
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 358 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 334 840.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Highway maintenance work

2017/S 189-386402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial we Wroclawiu
ul. Powsta?cow ?l?skich 186
Wroclaw
53-139
Poland
Contact person: Jolanta Cetkowska
Telephone: +48 713347388
E-mail: jcetkowska@gddkia.gov.pl
Fax: +48 713347363
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ce utrzymanie drog krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Ole?nicy z podzialem na zadania.

Reference number: O.WR.D-3.2412.71.2017
II.1.2) Main CPV code
45233139
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 502 534.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty na nawierzchniach biutumicznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233139
45233142
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Roboty na nawierzchniach betonowych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233260
45232451
45233139
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233280
45233292
45233221
45233139
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace utrzymaniowe

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232451
77310000
90600000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prace elektro-energetyczne

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50232200
50230000
45233290
71314000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-173728

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-1.2017
Lot No: 1
Title:

Roboty na nawierzchniach bitumicznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Radpol Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 4A lok. 6
Wroclaw
52-416
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojciech Bisek ?Bisek
ul. Sosnowa 17
Kr?pice
55-330
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 792 865.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 499 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-2.2017
Lot No: Roboty na nawierzchniach betownowych
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Budia ? Standard Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Kopernika 11E
Ole?nica
56-400
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 098 228.80 PLN
Total value of the contract/lot: 939 843.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-3.2017
Lot No: Prace zwi?zane z bezpiecze?stwem ruchu drogowego
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Rotomat Sp. z o.o.
ul. Stablowicka 134
Wroclaw
54-062
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego ?Zaberd S.A
ul. Bystrzycka 24
Wroclaw
54-215
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 995 525.00 PLN
Total value of the contract/lot: 934 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2512.71-4. 2017
Lot No: 4
Title:

Prace utrzymaniowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PLUS Invest P. ?ygadlo spolka jawna
ul. Kwiatowa4
?erniki Wrpoclawskie
55-019
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 740 673.57 PLN
Total value of the contract/lot: 3 793 301.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: O.WR.D-3.2412.71-5.2017
Lot No: 5
Title:

Roboty elektro-energetyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrotim SA
ul. Stargardzka 8
Wroclaw
54-156
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 358 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 334 840.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Highway maintenance work
ND Document number 386402-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WROCLAW
AU Authority name Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45232451 - Drainage and surface works
45233139 - Highway maintenance work
45233142 - Road-repair works
45233221 - Road-surface painting work
45233260 - Pedestrian ways construction work
45233280 - Erection of road-barriers
45233290 - Installation of road signs
45233292 - Installation of safety equipment
50230000 - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
50232200 - Traffic-signal maintenance services
71314000 - Energy and related services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
79715000 - Patrol services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
OC Original CPV code 45232451 - Drainage and surface works
45233139 - Highway maintenance work
45233142 - Road-repair works
45233221 - Road-surface painting work
45233260 - Pedestrian ways construction work
45233280 - Erection of road-barriers
45233290 - Installation of road signs
45233292 - Installation of safety equipment
50230000 - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
50232200 - Traffic-signal maintenance services
71314000 - Energy and related services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
79715000 - Patrol services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
RC NUTS code PL51
IA Internet address (URL) http://www.gddkia.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >