Poland-Kwidzyn: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003590527776696
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386526-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kwidzyn: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 189-386526

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Iwona Milewska
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi w Kwidzynie
ul. Ko?ciuszki 31
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Magdalena Chmielecka
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 2
ul. Staszica 16
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jerzy Pawluczuk
Telephone: +48 606170616
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 4
ul. Warszawska 13
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Stanislawa Wojtacka
Telephone: +48 552793883
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy
ul. Hallera 4
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Renata Dzikowska
Telephone: +48 552624221
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 6 im. Wladyslawa G?bika
ul. Grunwaldzka 54
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Lidia Nowacka
Telephone: +48 552793444
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Kwidzy?skie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Marek Wawryniuk
Telephone: +48 552792008
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552792008
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Kwidzy?skie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 6
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Janusz ?wider
Telephone: +48 552793866
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793866
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
ul. Mickiewicza 19A
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Ewa Niedzialek- Cyrson
Telephone: +48 552792363
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Spolka z o.o.
Gilwa Mala 8
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Wieslawa Weryk
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Tereny Rekreacyjno- Wypoczynkowe ?Milosna Spolka z o.o.
ul. Milolsna 18
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jacek Goszczy?ski
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gowo- Kanalizacyjne Kwidzyn Spolka z o.o.
ul. Sportowa 29
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jacek Wilke
Telephone: +48 552793919
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793919
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad do spraw Infrastruktury Miejskiej
ul. Warszawska 19
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jan Pecka
Telephone: +48 556436244
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556436244
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Grudzi?dzka 6
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Bo?ena Kwiatkowska
Telephone: +48 556461626
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556461626
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toru?ska 30/1
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Janusz Barganowski
Telephone: +48 552624470
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552624479
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa z Oddzialami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
ul. Mickiewicza 56
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Malgorzata Wroblewska
Telephone: +48 552794275
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 5562794275
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny O?rodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
ul. Koll?taja 4
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Magdalena Grycman
Telephone: +48 552793022
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Stra? Miejska w Kwidzynie
ul. Warszawska 14
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Robert Czekajski
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Biblioteka Miejsko- Powiatowa
ul. Pilsudskiego 21
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Piotr Widz
Telephone: +48 552793350
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793350
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. Sloneczna 1
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Grzegorz Hejna
Telephone: +48 552793847
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Kwidzynie
ul. Kasprowicza
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Renata Mosakowska
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Parafia p.w. ?w. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
ul. Zbo?owa
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Ignacy Najmowicz
Telephone: +48 601650333
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.kwidzyn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej.

Reference number: RZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zakup energii elektrycznej do obiektow Zamawiaj?cego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zal?cznikach 1 i nr 2 do SIWZ.

Cz??? 1 zamowienia? zakup energii elektrycznej do obiektow wymienionych w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? o?wietlenie uliczne.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 4 200,81 MWh (w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? 2 100,405 MWh; w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. ? 2 100, 405 MWh).

Cz??? 2 zamowienia ? zakup energii elektrycznej do obiektow wymienionych w zal?czniku nr 2 do SIWZ ? pozostale obiekty.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 9 630,89429 MWh (w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? 4 667,41229 MWh; w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ? 4 963,482 MWh).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 900 074.14 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej- oswietlenie uliczne Miasta Kwidzyn

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1 zamowienia? zakup energii elektrycznej do obiektow wymienionych w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? o?wietlenie uliczne.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 4 200,81 MWh (w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? 2 100,405 MWh; w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. ? 2 100, 405 MWh).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej- pozostale obiekty

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 2 zamowienia ? zakup energii elektrycznej do obiektow wymienionych w zal?czniku nr 2 do SIWZ ? pozostale obiekty.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 9 630,89429 MWh (w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. ? 4 667,41229 MWh; w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. ? 4 963,482 MWh).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 100 074.14 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? ww. warunku Zamawiaj?cy b?dzie ??dal dokumentow potwierdzaj?cych, i? Wykonawca posiada:

? aktualnie obowi?zuj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki;

? umow? lub promes? umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa- Operator S.A., na podstawie ktorej mo?na prowadzi? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektow Zamawiaj?cego wskazanych w zal?cznikach nr 1,2.

Z tre?ci zal?czonych dokumentow i o?wiadcze? musi wynika? jednoznacznie, i? Wykonawca spelnia wy?ej wymienione warunki.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte s? w projekcie umowy, stanowi?cej zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, pokoj 310.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2019.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Do Formularza oferty Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania o?wiadczenie (JEDZ) (oryginal) ? Zal?cznik nr 4.

2.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow, nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a)aktualnie obowi?zuj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki;

b)umow? lub promes? umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa- Operator S.A., na podstawie ktorej mo?na prowadzi? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektow Zamawiaj?cego wskazanych w zal?cznikach nr 1, 2.

c)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu do skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

d)za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

e)za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

f)odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

g)o?wiadczenie braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

h)o?wiadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;

i)o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?dowego skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust.5 i 6 ustawy Pzp;

j)o?wiadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

k)o?wiadczenie o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://:www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kwidzyn: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 189-386526

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Iwona Milewska
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi w Kwidzynie
ul. Ko?ciuszki 31
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Magdalena Chmielecka
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 2
ul. Staszica 16
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jerzy Pawluczuk
Telephone: +48 606170616
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 4
ul. Warszawska 13
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Stanislawa Wojtacka
Telephone: +48 552793883
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy
ul. Hallera 4
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Renata Dzikowska
Telephone: +48 552624221
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 6 im. Wladyslawa G?bika
ul. Grunwaldzka 54
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Lidia Nowacka
Telephone: +48 552793444
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Kwidzy?skie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Marek Wawryniuk
Telephone: +48 552792008
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552792008
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Kwidzy?skie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 6
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Janusz ?wider
Telephone: +48 552793866
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793866
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
ul. Mickiewicza 19A
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Ewa Niedzialek- Cyrson
Telephone: +48 552792363
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad Utylizacji Odpadow Spolka z o.o.
Gilwa Mala 8
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Wieslawa Weryk
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Tereny Rekreacyjno- Wypoczynkowe ?Milosna Spolka z o.o.
ul. Milolsna 18
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jacek Goszczy?ski
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gowo- Kanalizacyjne Kwidzyn Spolka z o.o.
ul. Sportowa 29
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jacek Wilke
Telephone: +48 552793919
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793919
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad do spraw Infrastruktury Miejskiej
ul. Warszawska 19
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Jan Pecka
Telephone: +48 556436244
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556436244
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Grudzi?dzka 6
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Bo?ena Kwiatkowska
Telephone: +48 556461626
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556461626
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toru?ska 30/1
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Janusz Barganowski
Telephone: +48 552624470
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552624479
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa z Oddzialami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
ul. Mickiewicza 56
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Malgorzata Wroblewska
Telephone: +48 552794275
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 5562794275
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny O?rodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
ul. Koll?taja 4
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Magdalena Grycman
Telephone: +48 552793022
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Stra? Miejska w Kwidzynie
ul. Warszawska 14
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Robert Czekajski
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Biblioteka Miejsko- Powiatowa
ul. Pilsudskiego 21
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Piotr Widz
Telephone: +48 552793350
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 552793350
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. Sloneczna 1
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Grzegorz Hejna
Telephone: +48 552793847
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Kwidzynie
ul. Kasprowicza
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Renata Mosakowska
Telephone: +48 556464748
E-mail: zp@kwidzyn.pl
Fax: +48 556464703
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.1) Name and addresses
Parafia p.w. ?w. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
ul. Zbo?owa
Kwidzyn
82-500
Poland
Contact person: Ignacy Najmowicz
Telephone: +48 601650333
E-mail: zp@kwidzyn.pl
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.kwidzyn.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej.

Reference number: RZP.271.24.2017
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 900 074.14 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej- oswietlenie uliczne Miasta Kwidzyn

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej- pozostale obiekty

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 100 074.14 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Kwidzyn: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
ND Document number 386526-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KWIDZYN
AU Authority name Miasto Kwidzyn
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.kwidzyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >