Belgium-Malines: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003590841229322
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Dec 22, 2017
Solicitation No: 386982-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Malines: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 189-386982

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Mechelen
Grote Markt 21
Mechelen
2800
Belgium
Contact person: De heer Koert Hendrickx
Telephone: +32 15297531
E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
Fax: +32 15297510
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.mechelen.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1236/01/2017
Additional information can be obtained from another address:
Vastgoedbeleid
Befferstraat 25
Mechelen
2800
Belgium
Telephone: +32 15297507
E-mail: vastgoedbeleid@mechelen.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.mechelen.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uitnodiging tot indienen offerte ? vervreemding en herbestemming van het Hof van Cortenbach in Mechelen ? vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Reference number: 2017-OO-279
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Deze leidraad geeft toelichting bij de vervreemding en herbestemming van het Hof van Cortenbach, gelegen bij de Korenmarkt langsheen de Ziekeliedenstraat, kadastraal gekend onder nummer: 1e Afd., sectie D, nummer 602/c2 met een oppervlakte van 231 m.

Met deze leidraad nodigt de stad Mechelen eventuele geinteresseerde partijen uit om een voorstel in te dienen tot aankoop van of vestiging van een erfpachtrecht op het Hof van Cortenbach met het oog op herbestemming.

Met de begunstigde wordt een overeenkomst afgesloten in overeenstemming met de onderhandelde bepalingen. Pas op het moment van ondertekening door beide partijen is de overeenkomst definitief gesloten. Deze overeenkomst zal vervolgens uitmonden in het verlijden van een authentieke erfpacht ? of verkoopakte.

Toepasselijke regelgeving:

De vervreemding en herbestemming van het onroerend goed is niet onderworpen aan de reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van we...

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
Main site or place of performance:

Ziekenliedenstraat / Korenmarkt / O. L. Vrouwestraat, 2800 Mechelen.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.1.4.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en haalbaarheid van het herbestemmingsconcept / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Aanpak en realisatietermijn / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Financieel plan / Weighting: 30
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie leidraad.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie leidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie leidraad.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie leidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie leidraad.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
Accelerated procedure
Justification:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5) Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/04/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Plaatsbezoek vereist: 7.11.2017 om 14:30.

De eigenaar organiseert voorafgaandelijk aan het indienen van de voorstellen 1 toelichtingsmoment gepaard gaande met een plaatsbezoek.

Dit toelichtingsmoment/plaatsbezoek zal doorgaan op 7.11.2017 om 14:30 uur aan het Hof van Cortenbach.

Aan de geinteresseerden wordt verzocht om vooraf, en dit uiterlijk vijf (5) dagen voorafgaand aan het toelichtingsmoment/plaatsbezoek, te melden of zij aanwezig zullen zijn op deze sessie en met welke vertegenwoordigers. Deze melding dient te gebeuren per mail op het mailadres: vastgoedbeleid@mechelen.be

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1000
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Malines: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 189-386982

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Mechelen
Grote Markt 21
Mechelen
2800
Belgium
Contact person: De heer Koert Hendrickx
Telephone: +32 15297531
E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
Fax: +32 15297510
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.mechelen.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uitnodiging tot indienen offerte ? vervreemding en herbestemming van het Hof van Cortenbach in Mechelen ? vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Reference number: 2017-OO-279
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Belgium-Malines: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 386982-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place MALINES
AU Authority name Stad Mechelen
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 22/12/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code BE212
IA Internet address (URL) www.mechelen.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >