Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003590894361897
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389555-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

2017/S 190-389555

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gora Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Gora Kalwaria
05-530
Poland
Contact person: Katarzyna Schliske
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: http://bip.gorakalwaria.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Reference number: ZAP.271.21.2017.ZAP
II.1.2) Main CPV code
90513200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia z:

a) nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, polo?onych na terenie Gminy Gora Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

2. Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia z:

a) nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, polo?onych na terenie Gminy Gora Kalwaria;

b) punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

2. Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin odbioru odpadow z PSZOK / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319602
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie zostalo uniewa?nione w dniu 22.9.2017 r. na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

W imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego w niniejszym post?powaniu dzialal, w trybie przepisu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Piotr Placiszewski prowadz?cy dzialalno?? gospodarcz? pod firm? ?tenders piotr placiszewski, ul. Sowi?skiego 8, 05-120 Legionowo ( http://tenders.com.pl/ ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegolowe informacje na temat wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej zostaly opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services

2017/S 190-389555

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Gora Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Gora Kalwaria
05-530
Poland
Contact person: Katarzyna Schliske
E-mail: gorakalwaria@tenders.com.pl
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: http://bip.gorakalwaria.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

Reference number: ZAP.271.21.2017.ZAP
II.1.2) Main CPV code
90513200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319602

Section V: Award of contract

Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Gora Kalwaria oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Gora Kalwaria: Urban solid-refuse disposal services
ND Document number 389555-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place GORA KALWARIA
AU Authority name Gmina Gora Kalwaria
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
OC Original CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
RC NUTS code PL9
IA Internet address (URL) http://bip.gorakalwaria.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >