Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Lamps

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 62 - Lighting Fixtures and Lamps
Opps ID: NBD00003591069703702
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387691-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Lamps

2017/S 189-387691

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A. z siedzib? w Jastrz?biu-Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Monika D?wigol
Telephone: +48 327564055
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Fax: +48 327564047
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy dla kopal? JSW S.A. gorniczych lamp nahelmnych z terminem realizacji do 31.12.2017 r.

II.1.2) Main CPV code
31521000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawy dla kopal? JSW S.A. gorniczych lamp nahelmnych z terminem realizacji do 31.12.2017 r.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 137 140.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na ze stanowiskiem do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiaj?cego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4) Description of the procurement:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na ze stanowiskiem do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1

prod. Maine Radio System (Kanada) lub identyfikatora radiowego typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) w ilo?ci 2 622 szt.,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na bez stanowiska do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiaj?cego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4) Description of the procurement:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na bez stanowiska do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1

prod. Maine Radio System (Kanada) lub identyfikatora radiowego typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) w ilo?ci 1 500 szt.,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 lub rownowa?ne z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) (pakiet 3 pozycje) w l?cznej ilo?ci 952 szt.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Magazyny zamawiaj?cego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4) Description of the procurement:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 lub rownowa?ne z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu TTAG

prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) (pakiet 3 pozycje) w l?cznej ilo?ci 952 szt.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-264418
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na ze stanowiskiem do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 177 278.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na bez stanowiska do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 538 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 lub rownowa?ne z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) (pakiet 3 pozycje) w l?cznej ilo?ci 952 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 421 362.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Lamps

2017/S 189-387691

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A. z siedzib? w Jastrz?biu-Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Monika D?wigol
Telephone: +48 327564055
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Fax: +48 327564047
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy dla kopal? JSW S.A. gorniczych lamp nahelmnych z terminem realizacji do 31.12.2017 r.

II.1.2) Main CPV code
31521000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 137 140.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na ze stanowiskiem do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na bez stanowiska do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 lub rownowa?ne z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) (pakiet 3 pozycje) w l?cznej ilo?ci 952 szt.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
31521000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-264418

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na ze stanowiskiem do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 177 278.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 wykonanie 3 lub rownowa?na bez stanowiska do ladowania oraz z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu MTTS-TP1 prod. Maine Radio System (Kanada)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 538 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Gornicza lampa nahelmna typu Smartlight-05/M1 lub rownowa?ne z mo?liwo?ci? zabudowy transpondera typu TTAG prod. Tranz-Tel Spolka z o.o. (Kobior) (pakiet 3 pozycje) w l?cznej ilo?ci 952 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 421 362.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Lamps
ND Document number 387691-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place JASTRZ?BIE-ZDROJ
AU Authority name Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A. z siedzib? w Jastrz?biu-Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31521000 - Lamps
OC Original CPV code 31521000 - Lamps
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) www.jsw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >