Poland-Gorzow Wielkopolski: Tramway passenger coaches

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003591093608825
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387694-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Tramway passenger coaches

2017/S 189-387694

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Kostrzy?ska 46
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Jerzy Bezdziecki, Marek Nowak ? Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 957287800
E-mail: sekretariat.mzk@wp.pl
Fax: +48 957287801
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.mzk-gorzow.com.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopodlogowych tramwajow trojczlonowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy.

Reference number: 899/2016/014 / JRP-074-10/12/16
II.1.2) Main CPV code
34622100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopodlogowych tramwajow trojczlonowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy wraz ze specjalistycznym wyposa?eniem obslugowym i pakietem eksploatacyjno ? naprawczym dla wszystkich tramwajow w ramach projektu pod nazw?: ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna z opcj? zakupu dodatkowych 6 sztuk taboru tramwajowego z kompletem wozkow na 1 tramwaj trojczlonowy ale bez specjalistycznego wyposa?enia obslugowego i pakietu eksploatacyjno ? naprawczego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 93 567 920.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38548000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Gorzow Wlkp.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopodlogowych tramwajow trojczlonowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy wraz ze specjalistycznym wyposa?eniem obslugowym i pakietem eksploatacyjno ? naprawczym dla wszystkich tramwajow w ramach projektu pod nazw?: ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna z opcj? zakupu dodatkowych 6 sztuk taboru tramwajowego z kompletem wozkow na 1 tramwaj trojczlonowy ale bez specjalistycznego wyposa?enia obslugowego i pakietu eksploatacyjno ? naprawczego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Rozwi?zania techniczne / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje opcj? zakupu dodatkowych 6 sztuk taboru tramwajowego z kompletem wozkow na 1 tramwaj trojczlonowy ale bez specjalistycznego wyposa?enia obslugowego i pakietu eksploatacyjno -naprawczego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 6.1-33.2 ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. -tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
1) Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna
Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 93 660 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 115 088 541.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Tramway passenger coaches

2017/S 189-387694

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Kostrzy?ska 46
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Jerzy Bezdziecki, Marek Nowak ? Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 957287800
E-mail: sekretariat.mzk@wp.pl
Fax: +48 957287801
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.mzk-gorzow.com.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopodlogowych tramwajow trojczlonowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy.

Reference number: 899/2016/014 / JRP-074-10/12/16
II.1.2) Main CPV code
34622100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 93 567 920.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38548000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
1) Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna
Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 93 660 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 115 088 541.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Gorzow Wielkopolski: Tramway passenger coaches
ND Document number 387694-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GORZOW WIELKOPOLSKI
AU Authority name Miejski Zaklad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34622100 - Tramway passenger coaches
38548000 - Instruments for vehicles
OC Original CPV code 34622100 - Tramway passenger coaches
38548000 - Instruments for vehicles
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.mzk-gorzow.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >