Poland-Szczecin: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003591305887327
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388945-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 190-388945

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiello?ska 44
Szczecin
70-382
Poland
Contact person: Piotr Ryczek
Telephone: +48 914329521
E-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Fax: +48 914329501
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spzozmswia.szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow jednorazowego u?ytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Reference number: 11/2017.
II.1.2) Main CPV code
33141000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 741 439.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do znieczule? podpaj?czynowkowych z prowadnic? i akcesoria.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141321
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do znieczulenia.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki, dreny dla szczegolnych pacjentow.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny, aparaty do szybkiego toczenia preparatow.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule do wklu? do?ylnych.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule t?tnicze i akcesoria.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektroda do stymulacji zewn?trznej.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki i akcesoria.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rury do aparatow do znieczulenia i maski do znieczule?.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Terapia oddechowa.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny i akcesoria.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drena? pacjenta.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny.

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141640
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki, worki na mocz.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki specjalistyczne.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Katetery do odsysania ran.

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samoprzylepny worek pooperacyjny do drena?u.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzykawki, kraniki.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141328
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do biopsji.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141323
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do naklu? l?d?wiowych.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do nefrostomi.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy, igly.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do paracentezy i igla do trepanobiopsji.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przyrz?dy do transfuzji.

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do terapii tlenowej dla doroslych.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33157200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawice sterylne.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ostrza chirurgiczne wymienne.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141411
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy stomijne.

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy opatrunkowe.

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141116
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Torby jednorazowego u?ytku do wymiocin.

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompres cieplo-zimno.

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141119
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koce ratunkowe.

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do bada? histopatologicznych.

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Higiena pacjenta.

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Akcesoria higieniczne.

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Akcesoria ginekologiczne.

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawiczki i pokrowiec.

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
18424300
39512300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ro?ny sprz?t medyczny I.

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa.

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ro?ny sprz?t medyczny II.

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do EKG.

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koszule, spodnie dla pacjenta i akcesoria operacyjne.

Lot No: 45
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
35113400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Papier do videoprintera.

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
30197630
22993200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Golarki.

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33721200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy uniwersalne do ?ywienia dojelitowego.

Lot No: 48
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pozycjonowanie pacjenta.

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jednorazowa sterylna oslona do lamp operacyjnych.

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sterylne pudelko do odpadow ostrych, ska?onych.

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Oprzyrz?dowanie do hemostatycznego zamykania naczy?.

Lot No: 52
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do prob wysilkowych i EKG.

Lot No: 53
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Papier do EKG.

Lot No: 54
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy wykaz zapotrzebowania Zamawiaj?cego zawiera Zal?cznik nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Ilo?ci wskazane w Zal?czniku nr 2 ?Szczegolowa oferta cenowa zostaly podane orientacyjnie

i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego. Ilo?ci te zostaly podane po to, aby ulatwi? sporz?dzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal zamowie? u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogolnej warto?ci cenowej danego Pakietu wynikaj?cej z oferty Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-216830
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 1
Title:

Igly do znieczule? podpaj?czynowkowych z prowadnic? i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medox Robert Lupicki
ul. Polna 2B
Polczyn Zdroj
78 ? 320
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 958.00 PLN
Total value of the contract/lot: 112 979.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 2
Title:

Rurki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme sp. z o.o. sp. k.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02 ? 826
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 120 528.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 3
Title:

Zestawy do znieczulenia.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL4
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 641 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 651 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 4
Title:

Cewniki, dreny dla szczegolnych pacjentow.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group
ul. Wawrzyniaka 6W
Szczecin
70 ? 392
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 130 744.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 5
Title:

Dreny, aparaty do szybkiego toczenia preparatow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 6
Title:

Kaniule do wklu? do?ylnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 222 312.00 PLN
Total value of the contract/lot: 149 754.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 7
Title:

Kaniule t?tnicze i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 269 611.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 8
Title:

Elektroda do stymulacji zewn?trznej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 190 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 22 896.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 9
Title:

Rurki i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 550.00 PLN
Total value of the contract/lot: 38 674.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 10
Title:

Rury do aparatow do znieczulenia i maski do znieczule?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 51 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 57 699.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 11
Title:

Terapia oddechowa.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 330 460.00 PLN
Total value of the contract/lot: 356 032.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 12
Title:

Dreny i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 971.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 13
Title:

Drena? pacjenta.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Beryl Med Ltd.
Londyn
United Kingdom
NUTS code: UKI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 187 981.00 PLN
Total value of the contract/lot: 141 883.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 14
Title:

Dreny.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73-110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 126 039.55 PLN
Total value of the contract/lot: 136 924.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 15
Title:

Cewniki, worki na mocz.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 917.04 PLN
Total value of the contract/lot: 81 004.36 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 16
Title:

Cewniki specjalistyczne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 076.18 PLN
Total value of the contract/lot: 5 501.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 17
Title:

Katetery do odsysania ran.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 124.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 626.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 18
Title:

Zestawy.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Promed S.A.
ul. Dzialkowa 56
Warszawa
02 ? 234
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 641.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 19
Title:

Samoprzylepny worek pooperacyjny do drena?u.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 20
Title:

Strzykawki, kraniki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 137 481.68 PLN
Total value of the contract/lot: 183 325.45 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 21
Title:

Igly.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73-110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 095.28 PLN
Total value of the contract/lot: 166 012.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 22
Title:

Igly do biopsji.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 23
Title:

Igly do naklu? l?d?wiowych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 836.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 24
Title:

Igly do nefrostomi.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 350.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 25
Title:

Zestawy, igly.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 668.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 120.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 26
Title:

Zestawy do paracentezy i igla do trepanobiopsji.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 480.00 PLN
Total value of the contract/lot: 26 885.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 27
Title:

Przyrz?dy do transfuzji.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
J. Chodacki, A. Misztal ?Medica sp. j.
ul. Przemyslowa 4A
Lublin
59 ? 300
Poland
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 589.40 PLN
Total value of the contract/lot: 35 918.28 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 28
Title:

Zestaw do terapii tlenowej dla doroslych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetezel ? Pozna? sp. z o.o.
os. Rusa 64/6
Pozna?
61 ? 245
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 490.52 PLN
Total value of the contract/lot: 24 367.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 29
Title:

R?kawice sterylne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 106 722.60 PLN
Total value of the contract/lot: 115 260.41 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 30
Title:

Ostrza chirurgiczne wymienne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 830.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 525.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 31
Title:

Zestawy stomijne.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 32
Title:

Zestawy opatrunkowe.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
Pabianice
95 ? 200
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 230.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 927.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 33
Title:

Torby jednorazowego u?ytku do wymiocin.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 632.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 432.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 34
Title:

Kompres cieplo-zimno.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 918.00 PLN
Total value of the contract/lot: 716.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 35
Title:

Koce ratunkowe.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 734.00 PLN
Total value of the contract/lot: 782.14 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 36
Title:

Zestaw do bada? histopatologicznych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektro Med. Grzegorz Palkowski
ul. Zabierzowska 11
Niepolomice
32 ? 005
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 002.40 PLN
Total value of the contract/lot: 3 418.01 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 37
Title:

Higiena pacjenta.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 342 102.00 PLN
Total value of the contract/lot: 385 981.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 38
Title:

Akcesoria higieniczne.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 39
Title:

Akcesoria ginekologiczne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 203.50 PLN
Total value of the contract/lot: 14 403.42 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 40
Title:

R?kawiczki i pokrowiec.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 914.00 PLN
Total value of the contract/lot: 9 716.11 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 41
Title:

Ro?ny sprz?t medyczny I.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 638.70 PLN
Total value of the contract/lot: 19 503.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 42
Title:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 931.20 PLN
Total value of the contract/lot: 7 064.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 43
Title:

Ro?ny sprz?t medyczny II.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 503.60 PLN
Total value of the contract/lot: 5 297.62 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 44
Title:

Elektrody do EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sorimex sp. z o.o. sp. k.
ul. Rowninna 25
Toru?
87 ? 100
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 048.33 PLN
Total value of the contract/lot: 16 400.07 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 45
Title:

Koszule, spodnie dla pacjenta i akcesoria operacyjne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BL Medica sp. z o.o. sp. k.
ul. Letnia 2A
Kliniska Wielkie
72 ? 123
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 212.70 PLN
Total value of the contract/lot: 177 902.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 46
Title:

Papier do videoprintera.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70-395
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 9 396.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 47
Title:

Golarki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.
ul. Pod Borem 18
Zabrze
41 ? 808
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 650.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 566.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 48
Title:

Zestawy uniwersalne do ?ywienia dojelitowego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubmedical sp. z o.o. sp. k.
ul. Lucyny Herc 58
Lublin
20 ? 328
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 315 737.00 PLN
Total value of the contract/lot: 229 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 49
Title:

Pozycjonowanie pacjenta.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 50
Title:

Jednorazowa sterylna oslona do lamp operacyjnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73 ? 110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 11 448.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 51
Title:

Sterylne pudelko do odpadow ostrych, ska?onych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 268.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 52
Title:

Oprzyrz?dowanie do hemostatycznego zamykania naczy?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 110 000.16 PLN
Total value of the contract/lot: 98 560.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 53
Title:

Elektrody do prob wysilkowych i EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 850.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 242.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 54
Title:

Papier do EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 133.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci:

Pakiet nr 1 4 000,00 zl

Pakiet nr 2 3 500,00 zl

Pakiet nr 3 18 000,00 zl

Pakiet nr 4 5 000,00 zl

Pakiet nr 5 150,00 zl

Pakiet nr 6 6 500,00 zl

Pakiet nr 7 9 000,00 zl

Pakiet nr 8 5 000,00 zl

Pakiet nr 9 1 500,00 zl

Pakiet nr 10 1 000,00 zl

Pakiet nr 11 9 000,00 zl

Pakiet nr 12 270,00 zl

Pakiet nr 13 5 500,00 zl

Pakiet nr 14 3 500,00 zl

Pakiet nr 15 2 000,00 zl

Pakiet nr 16 150,00 zl

Pakiet nr 17 500,00 zl

Pakiet nr 18 700,00 zl

Pakiet nr 19 80,00 zl

Pakiet nr 20 3 500,00 zl

Pakiet nr 21 4 500,00 zl

Pakiet nr 22 30,00 zl

Pakiet nr 23 50,00 zl

Pakiet nr 24 30,00 zl

Pakiet nr 25 400,00 zl

Pakiet nr 26 900,00 zl

Pakiet nr 27 900,00 zl

Pakiet nr 28 1 000,00 zl

Pakiet nr 29 3 000,00 zl

Pakiet nr 30 200,00 zl

Pakiet nr 31 800,00 zl

Pakiet nr 32 300,00 zl

Pakiet nr 33 40,00 zl

Pakiet nr 34 20,00 zl

Pakiet nr 35 50,00 zl

Pakiet nr 36 150,00 zl

Pakiet nr 37 9 000,00 zl

Pakiet nr 38 700,00 zl

Pakiet nr 39 400,00 zl

Pakiet nr 40 300,00 zl

Pakiet nr 41 500,00 zl

Pakiet nr 42 100,00 zl

Pakiet nr 43 150,00 zl

Pakiet nr 44 500,00 zl

Pakiet nr 45 4 000,00 zl

Pakiet nr 46 400,00 zl

Pakiet nr 47 50,00 zl

Pakiet nr 48 8 000,00 zl

Pakiet nr 49 8 000,00 zl

Pakiet nr 50 550,00 zl

Pakiet nr 51 450,00 zl

Pakiet nr 52 300,00 zl

Pakiet nr 53 50,00 zl.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W przedmiotowym post?powaniu przetargowym Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane przez ustawodawc? w art. 179 ? 198 uPzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza, Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 190-388945

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiello?ska 44
Szczecin
70-382
Poland
Contact person: Piotr Ryczek
Telephone: +48 914329521
E-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Fax: +48 914329501
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spzozmswia.szczecin.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow jednorazowego u?ytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Reference number: 11/2017.
II.1.2) Main CPV code
33141000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 741 439.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do znieczule? podpaj?czynowkowych z prowadnic? i akcesoria.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141321
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do znieczulenia.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki, dreny dla szczegolnych pacjentow.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny, aparaty do szybkiego toczenia preparatow.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule do wklu? do?ylnych.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule t?tnicze i akcesoria.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektroda do stymulacji zewn?trznej.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki i akcesoria.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rury do aparatow do znieczulenia i maski do znieczule?.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Terapia oddechowa.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny i akcesoria.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drena? pacjenta.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny.

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141640
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki, worki na mocz.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki specjalistyczne.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Katetery do odsysania ran.

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Samoprzylepny worek pooperacyjny do drena?u.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzykawki, kraniki.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141328
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do biopsji.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141323
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do naklu? l?d?wiowych.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Igly do nefrostomi.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy, igly.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141320
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do paracentezy i igla do trepanobiopsji.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przyrz?dy do transfuzji.

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33194000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do terapii tlenowej dla doroslych.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33157200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawice sterylne.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ostrza chirurgiczne wymienne.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141411
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy stomijne.

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy opatrunkowe.

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141116
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Torby jednorazowego u?ytku do wymiocin.

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompres cieplo-zimno.

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141119
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koce ratunkowe.

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do bada? histopatologicznych.

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Higiena pacjenta.

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Akcesoria higieniczne.

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Akcesoria ginekologiczne.

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawiczki i pokrowiec.

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
18424300
39512300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ro?ny sprz?t medyczny I.

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa.

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ro?ny sprz?t medyczny II.

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do EKG.

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Koszule, spodnie dla pacjenta i akcesoria operacyjne.

Lot No: 45
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
35113400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Papier do videoprintera.

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
30197630
22993200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Golarki.

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33721200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy uniwersalne do ?ywienia dojelitowego.

Lot No: 48
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pozycjonowanie pacjenta.

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jednorazowa sterylna oslona do lamp operacyjnych.

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sterylne pudelko do odpadow ostrych, ska?onych.

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Oprzyrz?dowanie do hemostatycznego zamykania naczy?.

Lot No: 52
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do prob wysilkowych i EKG.

Lot No: 53
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Papier do EKG.

Lot No: 54
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-216830

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 1
Title:

Igly do znieczule? podpaj?czynowkowych z prowadnic? i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medox Robert Lupicki
ul. Polna 2B
Polczyn Zdroj
78 ? 320
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 958.00 PLN
Total value of the contract/lot: 112 979.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 2
Title:

Rurki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme sp. z o.o. sp. k.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02 ? 826
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 120 528.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 3
Title:

Zestawy do znieczulenia.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL4
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 641 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 651 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 4
Title:

Cewniki, dreny dla szczegolnych pacjentow.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group
ul. Wawrzyniaka 6W
Szczecin
70 ? 392
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 130 744.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 5
Title:

Dreny, aparaty do szybkiego toczenia preparatow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 6
Title:

Kaniule do wklu? do?ylnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 222 312.00 PLN
Total value of the contract/lot: 149 754.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 7
Title:

Kaniule t?tnicze i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 269 611.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 8
Title:

Elektroda do stymulacji zewn?trznej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 190 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 22 896.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 9
Title:

Rurki i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 550.00 PLN
Total value of the contract/lot: 38 674.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 10
Title:

Rury do aparatow do znieczulenia i maski do znieczule?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 51 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 57 699.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 11
Title:

Terapia oddechowa.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 330 460.00 PLN
Total value of the contract/lot: 356 032.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 12
Title:

Dreny i akcesoria.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 971.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 13
Title:

Drena? pacjenta.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Beryl Med Ltd.
Londyn
United Kingdom
NUTS code: UKI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 187 981.00 PLN
Total value of the contract/lot: 141 883.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 14
Title:

Dreny.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73-110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 126 039.55 PLN
Total value of the contract/lot: 136 924.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 15
Title:

Cewniki, worki na mocz.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 917.04 PLN
Total value of the contract/lot: 81 004.36 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 16
Title:

Cewniki specjalistyczne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 076.18 PLN
Total value of the contract/lot: 5 501.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 17
Title:

Katetery do odsysania ran.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 124.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 626.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 18
Title:

Zestawy.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Promed S.A.
ul. Dzialkowa 56
Warszawa
02 ? 234
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 641.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 19
Title:

Samoprzylepny worek pooperacyjny do drena?u.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 20
Title:

Strzykawki, kraniki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 137 481.68 PLN
Total value of the contract/lot: 183 325.45 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 21
Title:

Igly.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73-110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 095.28 PLN
Total value of the contract/lot: 166 012.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 22
Title:

Igly do biopsji.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 23
Title:

Igly do naklu? l?d?wiowych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 836.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 24
Title:

Igly do nefrostomi.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 350.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 25
Title:

Zestawy, igly.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 668.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 120.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 26
Title:

Zestawy do paracentezy i igla do trepanobiopsji.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 480.00 PLN
Total value of the contract/lot: 26 885.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 27
Title:

Przyrz?dy do transfuzji.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
J. Chodacki, A. Misztal ?Medica sp. j.
ul. Przemyslowa 4A
Lublin
59 ? 300
Poland
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 589.40 PLN
Total value of the contract/lot: 35 918.28 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 28
Title:

Zestaw do terapii tlenowej dla doroslych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetezel ? Pozna? sp. z o.o.
os. Rusa 64/6
Pozna?
61 ? 245
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 490.52 PLN
Total value of the contract/lot: 24 367.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 29
Title:

R?kawice sterylne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 106 722.60 PLN
Total value of the contract/lot: 115 260.41 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 30
Title:

Ostrza chirurgiczne wymienne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 830.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 525.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 31
Title:

Zestawy stomijne.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 32
Title:

Zestawy opatrunkowe.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Paul Hartmann Polska sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
Pabianice
95 ? 200
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 230.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 927.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 33
Title:

Torby jednorazowego u?ytku do wymiocin.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 632.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 432.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 34
Title:

Kompres cieplo-zimno.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed sp. z o.o.
ul. Krypska 24
Warszawa
04 ? 082
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 918.00 PLN
Total value of the contract/lot: 716.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 35
Title:

Koce ratunkowe.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 734.00 PLN
Total value of the contract/lot: 782.14 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 36
Title:

Zestaw do bada? histopatologicznych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektro Med. Grzegorz Palkowski
ul. Zabierzowska 11
Niepolomice
32 ? 005
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 002.40 PLN
Total value of the contract/lot: 3 418.01 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 37
Title:

Higiena pacjenta.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 342 102.00 PLN
Total value of the contract/lot: 385 981.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 38
Title:

Akcesoria higieniczne.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 39
Title:

Akcesoria ginekologiczne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 203.50 PLN
Total value of the contract/lot: 14 403.42 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 40
Title:

R?kawiczki i pokrowiec.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 914.00 PLN
Total value of the contract/lot: 9 716.11 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 41
Title:

Ro?ny sprz?t medyczny I.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemyslowa 8
Bydgoszcz
85 ? 758
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 638.70 PLN
Total value of the contract/lot: 19 503.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 42
Title:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 931.20 PLN
Total value of the contract/lot: 7 064.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 43
Title:

Ro?ny sprz?t medyczny II.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o.
ul. M?czna 31
Szczecin
70 ? 780
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 503.60 PLN
Total value of the contract/lot: 5 297.62 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 44
Title:

Elektrody do EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sorimex sp. z o.o. sp. k.
ul. Rowninna 25
Toru?
87 ? 100
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 048.33 PLN
Total value of the contract/lot: 16 400.07 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 45
Title:

Koszule, spodnie dla pacjenta i akcesoria operacyjne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BL Medica sp. z o.o. sp. k.
ul. Letnia 2A
Kliniska Wielkie
72 ? 123
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 212.70 PLN
Total value of the contract/lot: 177 902.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 46
Title:

Papier do videoprintera.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70-395
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 9 396.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 47
Title:

Golarki.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.
ul. Pod Borem 18
Zabrze
41 ? 808
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 650.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 566.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 48
Title:

Zestawy uniwersalne do ?ywienia dojelitowego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubmedical sp. z o.o. sp. k.
ul. Lucyny Herc 58
Lublin
20 ? 328
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 315 737.00 PLN
Total value of the contract/lot: 229 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 49
Title:

Pozycjonowanie pacjenta.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 50
Title:

Jednorazowa sterylna oslona do lamp operacyjnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Shobu ? Kan Jaroslaw Prz?dka
ul. Daleka 8
Stargard
73 ? 110
Poland
NUTS code: PL428
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 11 448.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 51
Title:

Sterylne pudelko do odpadow ostrych, ska?onych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Cz?stochowska 38/52
Lod?
93 ? 121
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 268.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 52
Title:

Oprzyrz?dowanie do hemostatycznego zamykania naczy?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00 ? 633
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 110 000.16 PLN
Total value of the contract/lot: 98 560.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 53
Title:

Elektrody do prob wysilkowych i EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 850.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 242.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11/2017.
Lot No: 54
Title:

Papier do EKG.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kromed Jolanta Bo?ykowska
ul. Bogumily 12/10
Szczecin
70 ? 395
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 133.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
30/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
ND Document number 388945-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 30/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 18424300 - Disposable gloves
22993200 - Heat-sensitive paper or paperboard
30197630 - Printing paper
33124130 - Diagnostic supplies
33140000 - Medical consumables
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141111 - Adhesive dressings
33141116 - Dressing packs
33141119 - Compresses
33141310 - Syringes
33141320 - Medical needles
33141321 - Anesthesia needles
33141323 - Biopsy needles
33141328 - Epidural needles
33141411 - Scalpels and blades
33141420 - Surgical gloves
33141600 - Collector and collection bags, drainage and kits
33141640 - Drain
33157200 - Oxygen kits
33171100 - Instruments for anaesthesia
33194000 - Devices and instruments for transfusion and infusion
33721200 - Shavers
35113400 - Protective and safety clothing
39512300 - Mattress covers
OC Original CPV code 18424300 - Disposable gloves
22993200 - Heat-sensitive paper or paperboard
30197630 - Printing paper
33124130 - Diagnostic supplies
33140000 - Medical consumables
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141111 - Adhesive dressings
33141116 - Dressing packs
33141119 - Compresses
33141310 - Syringes
33141320 - Medical needles
33141321 - Anesthesia needles
33141323 - Biopsy needles
33141328 - Epidural needles
33141411 - Scalpels and blades
33141420 - Surgical gloves
33141600 - Collector and collection bags, drainage and kits
33141640 - Drain
33157200 - Oxygen kits
33171100 - Instruments for anaesthesia
33194000 - Devices and instruments for transfusion and infusion
33721200 - Shavers
35113400 - Protective and safety clothing
39512300 - Mattress covers
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.spzozmswia.szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >