Slovenia-Ljubljana: Scheduled air transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003591961559779
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389728-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Scheduled air transport services

2017/S 190-389728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Nacionalni in?titut za biologijo National Institute of Biology
5055784000
Ve?na pot 111
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 59232700
E-mail: tajnistvo@nib.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.nib.si/

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian national building and civil engineering institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: www.zag.si

I.1) Name and addresses
Institut informacijskih znanosti
5258880000
Pre?ernova ulica 17
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 22520331
E-mail: izum@izum.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://izum.si

I.1) Name and addresses
Kmetijski in?titut Slovenije
5055431000
Hacquetova ulica 17
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12805262
E-mail: tajnistvo@kis.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.kis.si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Okvirni sporazum za nakup letalskih kart.

Reference number: 10N170334
II.1.2) Main CPV code
60410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmet naro?ila je nakup letalskih kart s sklenitvijo okvirnega sporazuma.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 105 635.36 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.2.4) Description of the procurement:

Naro?nik in pooblastitelja bodo sklenili okvirni sporazum s 15 ponudniki, ki bodo najbolje ocenjeni na podlagi meril dolo?enih v tej razpisni dokumentaciji.

Okvirni sporazum se sklepa najdlje za obdobje 4 let. Naro?nik in pooblastitelja lahko pred?asno prekinejo okvirni sporazum v primerih in iz razlogov, ki so navedeni v obrazcu ePRO ? Ponudba-Okvirni sporazum.

Naro?nik in pooblastitelja se z okvirnim sporazumom ne zavezujejo, da bodo naro?ili dolo?eno koli?ino storitev, saj so koli?ine in destinacije zanje v trenutku izvajanja javnega naro?ila objektivno neugotovljive. Naro?nik in pooblastitelja se z okvirnim sporazumom zavezujejo, da bodo v primeru, ?e bodo naro?ali storitve, ki so predmet tega razpisa, pozvali vse ponudnike s katerimi imajo sklenjen okvirni sporazum k oddaji ponudb na na?in, naveden v okvirnem sporazumu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Najve?je ?tevilo sklenjenih pogodb z letalskimi prevozniki in drugimi posredniki storitev letalskih prevozov / Weighting: 100
Price - Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215460
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Potovalna agencija Cavallo organiziranje potovanj, turizem, storitve in posredovanje d.o.o.
1404393000
Cankarjeva ulica 6
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencija Oskar, turizem in potovanja, d.o.o.
1488775000
Hafnarjeva pot 2A
Kranj
4000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
TM Potovanja, center za poslovna potovanja, d.o.o.
1430700000
Tehnolo?ki park 18
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Tentours turisti?na agencija, d.o.o., Ljubljanska 85, Dom?ale
5550262000
Ljubljanska cesta 85
Dom?ale
1230
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Stal turizem in trgovina d.o.o.
1549707000
Ajdov??ina 1
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Adria Potovanja dru?ba za upravljanje potovanj d.o.o.
1273698000
Jalnova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Avioborza, dru?ba za letalske prevoze, turizem, zunanjo trgovino in zastopstva, d.o.o.
1864696000
Rimska cesta 14
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 105 635.36 EUR
Total value of the contract/lot: 1 105 635.36 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Scheduled air transport services

2017/S 190-389728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Nacionalni in?titut za biologijo National Institute of Biology
5055784000
Ve?na pot 111
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 59232700
E-mail: tajnistvo@nib.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.nib.si/

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian national building and civil engineering institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: www.zag.si

I.1) Name and addresses
Institut informacijskih znanosti
5258880000
Pre?ernova ulica 17
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 22520331
E-mail: izum@izum.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://izum.si

I.1) Name and addresses
Kmetijski in?titut Slovenije
5055431000
Hacquetova ulica 17
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12805262
E-mail: tajnistvo@kis.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.kis.si/

I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Okvirni sporazum za nakup letalskih kart.

Reference number: 10N170334
II.1.2) Main CPV code
60410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 105 635.36 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215460

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Potovalna agencija Cavallo organiziranje potovanj, turizem, storitve in posredovanje d.o.o.
1404393000
Cankarjeva ulica 6
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencija Oskar, turizem in potovanja, d.o.o.
1488775000
Hafnarjeva pot 2A
Kranj
4000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
TM Potovanja, center za poslovna potovanja, d.o.o.
1430700000
Tehnolo?ki park 18
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Tentours turisti?na agencija, d.o.o., Ljubljanska 85, Dom?ale
5550262000
Ljubljanska cesta 85
Dom?ale
1230
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Stal turizem in trgovina d.o.o.
1549707000
Ajdov??ina 1
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Adria Potovanja dru?ba za upravljanje potovanj d.o.o.
1273698000
Jalnova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Avioborza, dru?ba za letalske prevoze, turizem, zunanjo trgovino in zastopstva, d.o.o.
1864696000
Rimska cesta 14
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 105 635.36 EUR
Total value of the contract/lot: 1 105 635.36 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Scheduled air transport services
ND Document number 389728-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5105498000)
OL Original language SL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60410000 - Scheduled air transport services
OC Original CPV code 60410000 - Scheduled air transport services
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.zrc-sazu.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >