Poland-Kleszczow: Traction motors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003592229569759
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386780-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kleszczow: Traction motors

2017/S 189-386780

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Kleszczow
ul. Glowna 47
Kleszczow
97-410
Poland
Contact person: Teresa Jarkowska
Telephone: +48 447313110
E-mail: inwestycje@kleszczow.pl
Fax: +48 447313130
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.kleszczow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu ? Cz??? 1: ciagnika komunalnego z osprz?tem, Cz??c 2: wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania.

Reference number: ZP.271.15.2017
II.1.2) Main CPV code
16730000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Cz??? 1 ? dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem, w tym:

1. ci?gnik komunalny ? 1 szt.

2. kosiarka mi?dzyosiowa ? 1 szt.

3. kosz wysokiego wyladunku ? 1 szt.

4. posypywarka ? 1 szt.

5. plug od?nie?ny ? 1 szt.

Cz??? II ?wysokowydajny zestaw do od?nie?ania, w tym:

1. pojazd (no?nik osprz?tu) 1szt.;

2. plug 1szt.;

3. posypywarka 1szt.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 924 307.23 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
16730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Gmina Kleszczow, ul. Glowna 41.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1 ? dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem, w tym:

1. ci?gnik komunalny ? 1 szt.

2. kosiarka mi?dzyosiowa ? 1 szt.

3. kosz wysokiego wyladunku ? 1 szt.

4. posypywarka ? 1 szt.

5. plug od?nie?ny ? 1 szt.

Wykonawca zobowi?zany jest do dostawy sprz?tu o parametrach zgodnych z umow?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Ocena ogolna budowy maszyny i ocena parametrow / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Rozwi?zania wplywaj?ce na dlu?sz? ?ywotno?? sprz?tu / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Bezpiecze?stwo, zwi?kszona ergonomiczno?? oraz dodatkowa funkcjonalno?? / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Gwarancja i serwis / Weighting: 10
Price - Weighting: 36
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34143000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Gmina Kleszczow, ul. Glowna 41.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II ?wysokowydajny zestaw do od?nie?ania, w tym:

1. pojazd (no?nik osprz?tu) 1szt.;

2. plug 1szt.;

3. posypywarka 1szt.

Wykonawca zobowi?zany jest do dostawy sprz?tu o parametrach zgodnych z umow?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja i serwis / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Ocena pluga ? budowa, wyposa?enie, parametry / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Ocena posypywarki ? budowa, wyposa?enie, parametry / Weighting: 23
Quality criterion - Name: Ocena pojazdu ? budowa, wyposa?enie, parametry / Weighting: 30
Price - Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia: Cz??? 1: do 3.12.2017 r., Cz??? 2: do 17.1.2018 r.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229252
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.272.15.2017/I
Lot No: 1
Title:

Dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Handlowo Uslugowa Tomasz B?tkowski
Raciechowice 243
Raciechowice
32-415
Poland
Telephone: +48 122715980
E-mail: piotr@betkowski.pl
Fax: +48 122715980
NUTS code: PL21

Internet address: www.betkowski.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 027.45 PLN
Total value of the contract/lot: 194 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.272.15.2017/II
Lot No: 2
Title:

Dostawa wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80a
Kielce
25-650
Poland
Telephone: +48 413652149
E-mail: info.pl@aebi-schmidt.com
Fax: +48 413652121
NUTS code: PL21

Internet address: www.aebi-schmidt.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 731 279.78 PLN
Total value of the contract/lot: 812 764.23 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Tryb zamowienia: przetarg nieograniczony.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom i innym osobom, je?eli ich interes w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kleszczow: Traction motors

2017/S 189-386780

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Kleszczow
ul. Glowna 47
Kleszczow
97-410
Poland
Contact person: Teresa Jarkowska
Telephone: +48 447313110
E-mail: inwestycje@kleszczow.pl
Fax: +48 447313130
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.kleszczow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu ? Cz??? 1: ciagnika komunalnego z osprz?tem, Cz??c 2: wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania.

Reference number: ZP.271.15.2017
II.1.2) Main CPV code
16730000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 924 307.23 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
16730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34143000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL71

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229252

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.272.15.2017/I
Lot No: 1
Title:

Dostawa ci?gnika komunalnego z osprz?tem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Handlowo Uslugowa Tomasz B?tkowski
Raciechowice 243
Raciechowice
32-415
Poland
Telephone: +48 122715980
E-mail: piotr@betkowski.pl
Fax: +48 122715980
NUTS code: PL21

Internet address: www.betkowski.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 027.45 PLN
Total value of the contract/lot: 194 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.272.15.2017/II
Lot No: 2
Title:

Dostawa wysokowydajnego zestawu do od?nie?ania

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80a
Kielce
25-650
Poland
Telephone: +48 413652149
E-mail: info.pl@aebi-schmidt.com
Fax: +48 413652121
NUTS code: PL21

Internet address: www.aebi-schmidt.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 731 279.78 PLN
Total value of the contract/lot: 812 764.23 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Kleszczow: Traction motors
ND Document number 386780-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KLESZCZOW
AU Authority name Gmina Kleszczow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 16730000 - Traction motors
34143000 - Winter-maintenance vehicles
OC Original CPV code 16730000 - Traction motors
34143000 - Winter-maintenance vehicles
RC NUTS code PL
PL71
IA Internet address (URL) www.kleszczow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >