Poland-Stalowa Wola: Low-floor buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003592289797666
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386755-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Stalowa Wola: Low-floor buses

2017/S 189-386755

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolno?ci 7
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Magdalena Wro?ska-Bulec, Urz?d Miasta w Stalowej Woli, pokoj nr 9, ul. Wolno?ci 7, 37-450 Stalowa Wola
Telephone: +48 156433562
E-mail: mwronska@stalowawola.pl
Fax: +48 156433432
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: http://bip.stalowawola.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa autobusow miejskich nap?dzanych olejem nap?dowym oraz elektrycznych wraz z systemem ladowania dla Gminy Stalowa Wola.

Reference number: OKZ-V.271.26.2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych niskopodlogowych autobusow miejskich nap?dzanych olejem nap?dowym oraz autobusow elektrycznych wraz z systemem ladowania.

2. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na III cz??ci:

a) Cz??? I

Dostawa fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych zasilanych energi? elektryczn? w ilo?ci 10 sztuk wraz z systemem ladowania.

b) Cz??? II

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

c) Cz??? III

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci od 7 do

8 m w ilo?ci 3 sztuki.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 660 274.32 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych zasilanych energi? elektryczn? w ilo?ci 10 sztuk wraz z systemem ladowania.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Stalowa Wola.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych zasilanych energi? elektryczn? w ilo?ci 10 sztuk wraz z systemem ladowania.

Szczegolowy zakres dostaw okre?laj?:

? zal?cznik nr 1 ? szczegolowy opis wymaga? dla autobusow elektrycznych,

? zal?cznik nr 1a ? kryteria oceny dla autobusow elektrycznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Parametry ekologiczne / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.05.04.00-18-0004/16-00 ? Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 ? 2020, O? priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Dzialanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Stalowa Wola.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

Szczegolowy zakres dostaw dla cz??ci II zamowienia okre?laj?:

? zal?cznik nr 2 ? szczegolowy opis wymaga? dla autobusow zasilanych olejem nap?dowym (dl. ok. 9,5 m),

? zal?cznik nr 2a ? kryteria oceny dla autobusow zasilanych olejem nap?dowym (dl.ok. 9,5 m).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Parametry eokologiczne / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.05.04.00-18-0004/16-00 Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 ? 2020, O? priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Dzialanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci od 7 do 8 m w ilo?ci 3 sztuki.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Stalowa Wola.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci od 7 do 8 m w ilo?ci 3 sztuki.

Szczegolowy zakres dostaw dla cz??ci III zamowienia okre?laj?:

? zal?cznik nr 3 ? szczegolowy opis wymaga? dla autobusow zasilanych olejem nap?dowym (dl.7 ? 8m)

? zal?cznik nr 3a ? kryteria oceny dla autobusow zasilanych olejem nap?dowym (dl. 7-8 m).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.05.04.00-18-0004/16-00 ? Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 ? 2020, O? priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Dzialanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 077-148477
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SOLARIS Bus&Coach S.A.
524-001-56-30
ul. Obornicka 46, Owi?ska
Bolechowo-Osiedle
62-005
Poland
E-mail: office@solarisbus.com
Fax: +48 616672310
NUTS code: PL824
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 020 325.00 EUR
Total value of the contract/lot: 25 461 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostarczenie, monta? i uruchomienie 5 ladowarek do ladowania plug-in oraz 3 ladowarek do ladowania przez pantograf zainstalowany na autobusie ? zgodnie z wymogami SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Stalowa Wola: Low-floor buses

2017/S 189-386755

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Stalowa Wola
181801 1
ul. Wolno?ci 7
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Magdalena Wro?ska-Bulec, Urz?d Miasta w Stalowej Woli, pokoj nr 9, ul. Wolno?ci 7, 37-450 Stalowa Wola
Telephone: +48 156433562
E-mail: mwronska@stalowawola.pl
Fax: +48 156433432
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: http://bip.stalowawola.pl/

Address of the buyer profile: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa autobusow miejskich nap?dzanych olejem nap?dowym oraz elektrycznych wraz z systemem ladowania dla Gminy Stalowa Wola.

Reference number: OKZ-V.271.26.2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 660 274.32 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow niskopodlogowych zasilanych energi? elektryczn? w ilo?ci 10 sztuk wraz z systemem ladowania.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci od 7 do 8 m w ilo?ci 3 sztuki.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
34121400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 077-148477

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa fabrycznie nowych autobusow nap?dzanych olejem nap?dowym o dlugo?ci ok. 9,5 m w ilo?ci 6 sztuk.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SOLARIS Bus&Coach S.A.
524-001-56-30
ul. Obornicka 46, Owi?ska
Bolechowo-Osiedle
62-005
Poland
E-mail: office@solarisbus.com
Fax: +48 616672310
NUTS code: PL824
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 020 325.00 EUR
Total value of the contract/lot: 25 461 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Stalowa Wola: Low-floor buses
ND Document number 386755-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place STALOWA WOLA
AU Authority name Gmina Stalowa Wola (181801 1)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code PL824
IA Internet address (URL) http://bip.stalowawola.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >