Sweden-Marsta: Snow

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003592413190419
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389723-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Sweden-Marsta: Snow

2017/S 190-389723

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sigtuna kommun
212000-0225
Sodergatan 20
Marsta
195 85
Sweden
Contact person: Jens Niska
Telephone: +46 736610481
E-mail: jens.niska@sigtuna.se
NUTS code: SE11

Internet address(es):

Main address: http://sigtuna.se/

Address of the buyer profile: http://sigtuna.se/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vintervaghallning/ Snorojning.

Reference number: UH-2017-131
II.1.2) Main CPV code
15981320
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 1A, 1B och 1C.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Omrade Marsta 2. I priserna inkluderas ersattning for maskinagarens samtliga kostnader. Vi beraknar att normalt sker snorojning med ca 40 % dagtid, ca 30 % kvall/natt och ca 30 % lordag/sondagar.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 3.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 4.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 5A och 5B.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 6.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 7.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 8.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Rosersberg 9.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2.4) Description of the procurement:

Uppdraget omfattar vintervaghallning i Sigtuna kommun. Kommunens tatorter ar uppdelat i olika omraden. Se kartor i upphandlingen. Anbud kan lamnas pa ett omrade eller fler omraden. Varje omrade utvarderas separat. Entreprenor far sjalva avgora om omradet kraver en (1) eller flera maskiner.

Kommunen kommer anta en eller flera entreprenorer.

Utgaende fran funktionsbeskrivning och inriktning sa bedoms snorojning ske ca 40 % pa dagtid, ca 30 % pa kvall/natt och ca 30 % pa lordag/sondag. Den angivna omfattningen baseras pa statistik och inriktning under 3 ar och kan over- eller underskridas och innebar ingen forpliktelse. Vi anvander oss av anpassade snorojningspadrag efter vaderlek och snomangd.

Avtalet avser endast vintersasongen under manaderna 1 november ? 31 mars.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231836
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Vintervaghallnin Omrade Marsta 1A, 1B och 1C.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ostuna Akeri & Entreprenad AB
556913-6350
Anghagen
Knivsta
741 94
Sweden
Telephone: +46 707742222
E-mail: info@ostunaakeri.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 2
Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 3
Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 3.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 4
Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 4.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 5
Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 5A och 5B.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 6
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 7
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 7.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 8
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 8.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 9
Title:

Vintervaghallning Omrade Rosersberg 9.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ostuna Akeri & Entreprenad AB
556913-6350
Anghagen
Knivsta
741 94
Sweden
Telephone: +46 707742222
E-mail: info@ostunaakeri.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 67 400.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Forvaltningsratten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sweden
Telephone: +46 18-4316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internet address: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Sweden-Marsta: Snow

2017/S 190-389723

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sigtuna kommun
212000-0225
Sodergatan 20
Marsta
195 85
Sweden
Contact person: Jens Niska
Telephone: +46 736610481
E-mail: jens.niska@sigtuna.se
NUTS code: SE11

Internet address(es):

Main address: http://sigtuna.se/

Address of the buyer profile: http://sigtuna.se/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vintervaghallning/ Snorojning.

Reference number: UH-2017-131
II.1.2) Main CPV code
15981320
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 1A, 1B och 1C.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Omrade Marsta 2. I priserna inkluderas ersattning for maskinagarens samtliga kostnader. Vi beraknar att normalt sker snorojning med ca 40 % dagtid, ca 30 % kvall/natt och ca 30 % lordag/sondagar.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 3.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 4.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 5A och 5B.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 6.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 7.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 8.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vintervaghallning Omrade Rosersberg 9.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15981320
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SE11

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231836

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Vintervaghallnin Omrade Marsta 1A, 1B och 1C.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ostuna Akeri & Entreprenad AB
556913-6350
Anghagen
Knivsta
741 94
Sweden
Telephone: +46 707742222
E-mail: info@ostunaakeri.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 2
Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 3
Title:

Vintervaghallning Omrade Marsta 3.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 4
Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 4.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 5
Title:

Vintervaghallning Omrade Valsta 5A och 5B.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 6
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 7
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 7.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 8
Title:

Vintervaghallning Omrade Sigtuna 8.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maskinringen Malardalen ekonomisk forening
716422-5786
Akerbygatan 11
Enkoping
745 37
Sweden
Telephone: +46 76-1311450
E-mail: kaj.carlsson@mrmalardalen.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 479.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 9
Title:

Vintervaghallning Omrade Rosersberg 9.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ostuna Akeri & Entreprenad AB
556913-6350
Anghagen
Knivsta
741 94
Sweden
Telephone: +46 707742222
E-mail: info@ostunaakeri.se
NUTS code: SE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 67 400.00 SEK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Sweden-Marsta: Snow
ND Document number 389723-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MARSTA
AU Authority name Sigtuna kommun (212000-0225)
OL Original language SV
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country SE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 15981320 - Snow
90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 15981320 - Snow
90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code SE11
IA Internet address (URL) http://sigtuna.se/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >