Netherlands-Middelburg: Electrical installation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003592578725652
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388320-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Electrical installation work

2017/S 190-388320

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Sandro Eversdijk
Telephone: +31 882461000
E-mail: sandro.eversdijk@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71037

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71037
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken.

II.1.2) Main CPV code
45310000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze aanbesteding is de ARW 2016 van toepassing.

Waterschap Scheldestromen verzorgt onder andere het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer in de provincie Zeeland. Daartoe worden een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, poldergemalen en stuwen in het verzorgingsgebied geexploiteerd en onderhouden.

Waterschap Scheldestromen verwacht de komende periode van 4 jaar veel opdrachten te verstrekken op het gebied van het uitvoeren van elektrotechnische werken in het kader van verbouw, nieuwbouw, onderhoud en storingsherstel van deze installaties.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Provincie Zeeland.

II.2.4) Description of the procurement:

In het gebied van waterschap Scheldestromen bevinden zich een groot aantal water kwaliteit- en kwantiteitsobjecten t.b.v. het transport, behandeling en afvoer van afval- en oppervlakte-water.

Voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan deze objecten zal een raamovereenkomst worden gesloten met een aantal te selecteren aannemers. Aan de geselecteerde aannemers zal vervolgens het werk op verschillende manieren worden aangeboden.

Het werk binnen deze raamovereenkomst bestaat uit:

? De detail engineering van elektrische schakelkasten, de fabricage van de kastenbouw, het transport naar de bouwplaats, de installatie, het testen, het opstarten en de over-dracht van de nieuwe elektrotechnische installatie en meet- en regeltechnische installatie aan de opdrachtgever.

? De levering, installatie en aansluiting van alle benodigde bedienings-, besturings- en veldapparatuur, analyseapparatuur, kasten, rangeerverdelers, kabels, kabelladders, lasdozen, ondersteuningsconstructies, installatiematerialen, enz.

? Het uitvoeren van testen en kalibratie van alle geleverde apparatuur.

? De levering, installatie en aansluiting van alle benodigde elektrotechnische apparatuur inclusief schakel- en besturingskasten, licht- en krachtverdeelinrichtingen, aarding-, en potentiaalvereffeningsinstallatie, gebouw- en terreinverlichting, kasten, kabels, kabelladders, lasdozen, ondersteuningsconstructies, installatiematerialen, enz.

? Het beschikbaar stellen en inzetten van voldoende gekwalificeerd personeel tijdens installatie, inbedrijfname en overdracht.

? Coordinatie met directie, overige aannemers en nutsbedrijven.

? Slopen en afvoeren van niet herbruikbare materialen, waaronder eventuele kabels, bevestigingsmaterialen, schakelkasten, koppelkast, buitenkast, enz.

? Het programmeren en in bedrijf stellen van de stuwen volgens het standaard programma waterschap Scheldestromen.

? Coderen van de gehele installatie d.m.v. resopalplaatjes, kabel- en adernummers.

? Het laten keuren van de gehele elektrische installaties door de directie aangegeven onafhankelijke keuringsinstantie, binnen 1 week na inbedrijfname.

? De aanmaak en levering van alle vereiste documenten, handboeken en tekeningen tot en met het verzorgen van de benodigde bescheiden voor het verkrijgen van alle voor de installatie vereiste goedkeuringen van overheidsinstanties.

De bovengenoemde lijst met werkzaamheden is niet uitputtend.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Middelburg.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
De rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Electrical installation work

2017/S 190-388320

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Sandro Eversdijk
Telephone: +31 882461000
E-mail: sandro.eversdijk@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71037

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken.

II.1.2) Main CPV code
45310000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Middelburg: Electrical installation work
ND Document number 388320-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MIDDELBURG
AU Authority name Waterschap Scheldestromen (51640813)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45310000 - Electrical installation work
OC Original CPV code 45310000 - Electrical installation work
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.scheldestromen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >