Slovenia-Ljubljana: Office equipment except furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003592939612074
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388968-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Office equipment except furniture

2017/S 190-388968

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian national building and civil engineering institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zag.si/si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava recikliranega pisarni?kega papirja iz predelanih papirnih vlaken, drugega pisarni?kega materiala ter tonerjev in ?rnil za tiskalnike za obdobje 4 let.

Reference number: 10N173333
II.1.2) Main CPV code
30191000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet okvirnega sporazuma je dobava recikliranega pisarni?kega papirja iz predelanih papirnih vlaken, drugega pisarni?kega materiala ter tonerjev in ?rnil za tiskalnike za obdobje 4 let.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 370 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30124000
30125000
30192000
30193000
30197000
30199000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.2.4) Description of the procurement:

Naro?nik in pooblastitelj bosta sklenila okvirni sporazum s 15 ponudniki, ki bodo najbolje ocenjeni na podlagi meril dolo?enih v tej razpisni dokumentaciji.

V skladu z dolo?bami Uredbe o zelenem javnem naro?anju (Uradni list RS, ?t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 ? ZJN-3) bo naro?nik v postopek javnega naro?anja vklju?il temeljne okoljske zahteve.

Naro?nik in pooblastitelja bosta po sklenitvi okvirnih sporazumov praviloma izvedla povpra?evanje za obdobje 1 leta. Na podlagi dobljenih cen bosta naro?nik in pooblastitelj kupovala pri ponudnikih, ki bodo ponudili najni?jo ceno. Cene bodo ostale fiksne za obdobje povpra?evanja.

Naro?nik oziroma pooblastitelj lahko ob posameznem povpra?evanju dolo?i, da bo povpra?eval po fiksni koli?ini posameznega izdelka (enkratna dobava) in ne za dolo?eno obdobje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Najve?je ?tevilo referenc izvedenih dobav pisarni?kega materiala / Weighting: 100
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214874
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DZS, zalo?ni?tvo in trgovina, d.d.
5132088000
Dalmatinova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mladinska knjiga trgovina d.o.o.
5171555000
Slovenska cesta 29
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biroprodaja storitve in trgovina d.o.o.
3991512000
Obrtna ulica 30
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Topsolutions, celostna re?itev tiskanja, d.o.o.
3352102000
Tbilisijska ulica 57B
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 370 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 370 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Office equipment except furniture

2017/S 190-388968

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian national building and civil engineering institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zag.si/si/

I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava recikliranega pisarni?kega papirja iz predelanih papirnih vlaken, drugega pisarni?kega materiala ter tonerjev in ?rnil za tiskalnike za obdobje 4 let.

Reference number: 10N173333
II.1.2) Main CPV code
30191000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 370 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30124000
30125000
30192000
30193000
30197000
30199000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214874

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DZS, zalo?ni?tvo in trgovina, d.d.
5132088000
Dalmatinova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mladinska knjiga trgovina d.o.o.
5171555000
Slovenska cesta 29
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biroprodaja storitve in trgovina d.o.o.
3991512000
Obrtna ulica 30
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Topsolutions, celostna re?itev tiskanja, d.o.o.
3352102000
Tbilisijska ulica 57B
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 370 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 370 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Office equipment except furniture
ND Document number 388968-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5105498000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30124000 - Parts and accessories of office machines
30125000 - Parts and accessories of photocopying apparatus
30191000 - Office equipment except furniture
30192000 - Office supplies
30193000 - Organisers and accessories
30197000 - Small office equipment
30199000 - Paper stationery and other items
OC Original CPV code 30124000 - Parts and accessories of office machines
30125000 - Parts and accessories of photocopying apparatus
30191000 - Office equipment except furniture
30192000 - Office supplies
30193000 - Organisers and accessories
30197000 - Small office equipment
30199000 - Paper stationery and other items
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.zrc-sazu.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >