Poland-Runowo Kraje?skie: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003592999651741
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387318-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Runowo Kraje?skie: Forestry services

2017/S 189-387318

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Runowo
Runowo Kraje?skie 55
Runowo Kraje?skie
89-421
Poland
Contact person: Malgorzata Brzezi?ska
Telephone: +48 523897608
E-mail: runowo@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523897607
NUTS code: PL61

Internet address(es):

Main address: www.runowo.torun.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna pokl?skowego w le?nictwie Komierowo.

Reference number: S.270.5.1.3.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ? dalej: ?Ustawa o lasach), obejmuj?ce prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna pokl?skowego na terenie le?nictwa Komierowo.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 822 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Runowo ? le?nictwo Komierowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegolowy opis technologii wykonywania poszczegolnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sklad przedmiotu zamowienia, zawarty zostal odpowiednio w zal?czniku nr 1A i 1B do zaproszenia.

Zakres prac: 13 000 m drewna do pozyskania i zrywki, 130 rh prac r?cznych, 65 ch prac mechanicznych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamowienia (dalej: ?Opcja). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie slu?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone na warto?? do 20 % warto?ci przedmiotu zamowienia okre?lonej zgodnie z 2 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 4 do zaproszenia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp zastosowano tryb niekonkurencyjny w celu ograniczenia skutkow zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewn?trzne, ktorego Zamawiaj?cy nie mogl przewidzie?, tj. silnego porywistego wiatru prowadz?cego do wielkopowierzchniowych wiatrowalow i wiatrolomow w dniu 11.8.2017 r. na terenie Nadle?nictwa Runowo, w szczegolno?ci zagra?aj?cemu ?yciu i zdrowiu ludzi, trwalo?ci lasow oraz gro??cemu powstaniem szkody o znacznych rozmiarach.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna pokl?skowego w le?nictwie Komierowo

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Uslug Le?nych ?Zulas Tomasz Karataj
Nied?wied? 7
Lagow
66-220
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 835 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Runowo Kraje?skie: Forestry services

2017/S 189-387318

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Runowo
Runowo Kraje?skie 55
Runowo Kraje?skie
89-421
Poland
Contact person: Malgorzata Brzezi?ska
Telephone: +48 523897608
E-mail: runowo@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523897607
NUTS code: PL61

Internet address(es):

Main address: www.runowo.torun.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna pokl?skowego w le?nictwie Komierowo.

Reference number: S.270.5.1.3.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 822 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna pokl?skowego w le?nictwie Komierowo

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Uslug Le?nych ?Zulas Tomasz Karataj
Nied?wied? 7
Lagow
66-220
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 835 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Runowo Kraje?skie: Forestry services
ND Document number 387318-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place RUNOWO KRAJE?SKIE
AU Authority name Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Runowo
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
77211000 - Services incidental to logging
77211100 - Timber harvesting services
77211200 - Transport of logs within the forest
77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
77211000 - Services incidental to logging
77211100 - Timber harvesting services
77211200 - Transport of logs within the forest
77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code PL61
IA Internet address (URL) www.runowo.torun.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >