Poland-Krakow: Vascular prostheses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003594186739621
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388706-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Vascular prostheses

2017/S 190-388706

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
Krakow
31-202
Poland
Contact person: in?. Maciej Rozek
Telephone: +48 126142553
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126142551
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitaljp2.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zastawek przezudowych, stentgraftow i wyrobow do zabiegow naczyniowych.

Reference number: DZ.271.96.2017
II.1.2) Main CPV code
33184200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa zastawek przezudowych, stentgraftow i wyrobow do zabiegow naczyniowych (mi?dzy innymi: stentgraftow obwodowych, stentgraftow do zaopatrzenia t?tniakow aorty brzusznej, stenty samorozpr??alne obwodowe, zastawki serca przezudowe i przezkoniuszkowe, sprz?t do zabiegow embolizacyjnych i chemoembolizacyjnych).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 587 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 5-10 [mm]

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 5-10 [mm] 10 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 800 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 10-12 [mm]

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 10-12 [mm] 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 350 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent nitinolowy do naczy? obwodowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Stent nitinolowy do naczy? obwodowych 10 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 200 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stentgraft do aorty brzusznej I

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Stentgraft do aorty brzusznej I 35 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 980 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 15 000 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stentgraft do aorty brzusznej II

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Stentgraft do aorty brzusznej II 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 190 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 3 000 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zastawka aortalna samorozpr??alna wszczepiana przez t?tnic? udow?

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zastawka aortalna samorozpr??alna wszczepiana przez t?tnic? udow? 10 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 640 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zastawka aortalna samorozpr??alna z mo?liwo?ci? wszczepiania przez t?tnic? udow? albo przez koniuszek serca

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zastawka aortalna samorozpr??alna z mo?liwo?ci? wszczepiania przez t?tnic? udow? albo przez koniuszek serca 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 325 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 000 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t do zabiegow embolizacyjnych i chemoembolizacyjnych

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz?steczki embolizacyjne (2 lub 5 fiolek/op.) 50 sztuk

2. Cz?stki mikroembolizacyjne ? hydro?elowe ? pojemno?? 1 ml, 2 ml 40 sztuk

3. Mikrosfery do chemoembolizacji ? 2 ml 30 sztuk

4. Mikrosfery do chemoembolizacji ? 3 ml 20 sztuk

5. Mikrocewnik z prowadnikiem 50 sztuk

6. Spirale mechaniczne do embolizacji obwodowej 50 sztuk

7. Spirale odczepiane do embolizacji obwodowej 40 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 362 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 500 PLN

3.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego (art 67 ust 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych na potwierdzenie czego sklada wraz z ofert?

o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia JEDZ. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc? ktorego oferta

zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu,

w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu

skladania ofert.2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni?

3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem

podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo

innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej

ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w

sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4 o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych

dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

6. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach

lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) 7. certyfikat CE lub deklaracja zgodno?ci lub zgloszenie do rejestru wyrobow medycznych dla zaoferowanych wyrobow medycznych.

8. katalogi lub ulotki producenta dla zaoferowanych wyrobow medycznych w j?zyku polskim lub angielskim.

9. instrukcja u?ycia w j?zyku polskim dla zaoferowanych wyrobow (dotyczy wszystkich pakietow).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly zawarte we wzorze umowy

stanowi?cej zal?cznik nr 3 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego ? Dzial Zamowie? Publicznych.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Doko?czenie Sekcji III. 1.1)

1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Sekcji III.1.1)

1) pkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ

s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie

okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych,

2) pkt 2?3 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym

wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio,

?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne

lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie

splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania

decyzji wla?ciwego organu,

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny by? wystawione nie

wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o

ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3

miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si?

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zast?puje si? je dokumentem

zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej

dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem

s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub

gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje si?.

4. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1) pkt

1, sklada dokument, o ktorym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie okre?lonym w art.

24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Je?eli w kraju, w

ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie

wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym

o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem

s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub

gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje si?. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa wart.86 ust.

5 ustawy Prawo zamowie? publicznych przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie

o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o

ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca

mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do

zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Uwaga: Termin

dwoch miesi?cy okre?lony w sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od

ustalonej daty skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zglaszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?pil; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysluguje skarga. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: -nie zawiera brakow formalnych; -uiszczono wpis. Wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Vascular prostheses

2017/S 190-388706

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
Krakow
31-202
Poland
Contact person: in?. Maciej Rozek
Telephone: +48 126142553
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126142551
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zastawek przezudowych, stentgraftow i wyrobow do zabiegow naczyniowych.

Reference number: DZ.271.96.2017
II.1.2) Main CPV code
33184200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 587 500.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 5-10 [mm]

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent Graft do naczy? obwodowych na balonie do naczy? obwodowych od 10-12 [mm]

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stent nitinolowy do naczy? obwodowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stentgraft do aorty brzusznej I

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 980 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stentgraft do aorty brzusznej II

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 190 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zastawka aortalna samorozpr??alna wszczepiana przez t?tnic? udow?

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 640 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zastawka aortalna samorozpr??alna z mo?liwo?ci? wszczepiania przez t?tnic? udow? albo przez koniuszek serca

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 325 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t do zabiegow embolizacyjnych i chemoembolizacyjnych

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 362 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Vascular prostheses
ND Document number 388706-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111730 - Angioplasty supplies
33182220 - Cardiac valve
33184200 - Vascular prostheses
OC Original CPV code 33111730 - Angioplasty supplies
33182220 - Cardiac valve
33184200 - Vascular prostheses
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitaljp2.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >