Poland-Malbork: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003594299757477
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386423-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 189-386423

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami inform.

Reference number: IZP.271.12.TERM-ZiW.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dzialania 10.2 Efektywno?? energetyczna, Poddzialania 10.2.1 Efektywno?? energetyczna-wsparcie dotacyjne, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamowienie udzielane w 4 cz??ciach. Cz??? 1 ? Termomodernizacja budynku MOPS wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne. Cz??? 2 ? Termomodernizacja budynku MWC wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,cz??? 3 ? Termomodernizacja Przedszkola nr 5 wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne, cz??? 4 ? Termomodernizacja Przedszkola nr 8 wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 407 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej przy ul. Slowackiego 74 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 3 604,00 m

Zakres prac:

i. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie?, opinii, zezwole?, decyzji i dokonaniem zglosze?

ii. Izolacja termiczna budynku ? Docieplenie ?cian zewn?trznych, docieplenie Wymiana stolarki ? wymiana drzwi drewnianych, wymiana drzwi do kotlowni, wymiana okien drewnianych

iii. Budowa w?zla cieplnego z systemem sterowania i monitoringu, modernizacja instalacji grzewczych i c.w.u.

iv. Wymiana o?wietlenia na dzialaj?ce w technologii LED

v. Modernizacja instalacji elektrycznej

vi. Izolacja przeciwwilgociowa ?cian fundamentowych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / kierownika robot bran?y konstrukcyjno-budowlanej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 310,00 m

Zakres prac:

i. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie?, opinii, zezwole?, decyzji i dokonaniem zglosze?

ii. Docieplenie ?cian zewn?trznych

iii. Wymiana o?wietlenia na dzialaj?ce w technologii LED

iv. Modernizacja instalacji elektrycznej

v. Instalacja odgromowa

vi. Wymiana stolarki okiennej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / kierownika robot bran?y konstrukcyjno-budowlanej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgorza w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 392,00 m

Zakres prac:

a) Zakres obj?ty dofinansowaniem:

i. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie?, opinii, zezwole?, decyzji i dokonaniem zglosze?

ii. Izolacje termiczne budynku ? docieplenie ?cian zewn?trznych kondygnacji nadziemnych. Docieplenie ?cian zewn?trznych w cz??ci cokolowej. Docieplenie ?cian zewn?trznych cz??ci poni?ej terenu. Docieplenie stropodachu wentylowanego.

iii. Wymiana stolarki okiennej zewn?trznej, wymiana wszystkich drzwi. Wymiana wewn?trznej ?ciany przeszklonej wiatrolapu z drzwiami.

iv. Budowa w?zla cieplnego z systemem sterowania i monitoringu

v. Wymiana o?wietlenia LED

vi. Modernizacja instalacji elektrycznej

b) Zakres realizowany ze ?rodkow wlasnych Zamawiaj?cego ? Zgodnie z TOMEM III ? OPZ:

i. Oddymianie klatki schodowej

ii. Awaryjne o?wietlenie ewakuacyjne.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / kierownika robot bran?y konstrukcyjno-budowlanej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 841,00 m

Zakres prac:

a) Zakres obj?ty dofinansowaniem:

i. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie?, opinii, zezwole?, decyzji i dokonaniem zglosze?

ii. Izolacje termiczne budynku

iii. Wymiana stolarki okiennej zewn?trznej, wymiana wszystkich drzwi zewn?trznych z systemem sterowania i monitoringu

iv. Monta? instalacji wentylacyjnych

v. Wymiana o?wietlenia na dzialaj?ce w technologii LED

vi. Modernizacja instalacji elektrycznej

b) Zakres realizowany ze ?rodkow wlasnych Zamawiaj?cego ? Zgodnie z TOMEM III ? OPZ

i. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie?, opinii, zezwole?, decyzji i dokonaniem zglosze?

ii. Oddymianie klatki schodowej

iii. Budowa w?zla cieplnego z systemem sterowania i monitoringu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / kierownika robot bran?y konstrukcyjno-budowlanej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-228930
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Termomodernizacja budynku Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej przy ul. Slowackiego 74 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja budynku Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgorza w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hartuna Sp. z o.o.
Drogowcow 2
Skarszewy
83-250
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 708 000.00 PLN / Highest offer: 1 156 513.70 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hartuna Sp. z o.o.
Drogowcow 2
Skarszewy
83-250
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 699 000.00 PLN / Highest offer: 911 103.89 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587770
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 189-386423

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami inform.

Reference number: IZP.271.12.TERM-ZiW.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 407 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej przy ul. Slowackiego 74 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgorza w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL633

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-228930

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Termomodernizacja budynku Miejskiego O?rodka Pomocy Spolecznej przy ul. Slowackiego 74 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja budynku Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgorza w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hartuna Sp. z o.o.
Drogowcow 2
Skarszewy
83-250
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 708 000.00 PLN / Highest offer: 1 156 513.70 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Malborku wraz z wymian? o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hartuna Sp. z o.o.
Drogowcow 2
Skarszewy
83-250
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 699 000.00 PLN / Highest offer: 911 103.89 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Malbork: Construction work
ND Document number 386423-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place MALBORK
AU Authority name Miasto Malbork
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45310000 - Electrical installation work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45310000 - Electrical installation work
RC NUTS code PL
PL633
IA Internet address (URL) http://www.bip.malbork.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >