Netherlands-Vlaardingen: Special-purpose road passenger-transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003594512739927
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389262-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Vlaardingen: Special-purpose road passenger-transport services

2017/S 190-389262

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Vlaardingen
6116978
Westnieuwland 6
Vlaardingen
3131 VX
Netherlands
Contact person: Bettina Blok
Telephone: +31 102484027
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.vlaardingen.nl

Address of the buyer profile: http://www.vlaardingen.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/039fb57fc114b8d69bd8dfe08586ff65
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/039fb57fc114b8d69bd8dfe08586ff65
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leerlingenvervoer Ericaschool.

Reference number: BI.2017.491
II.1.2) Main CPV code
60130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De gemeente Vlaardingen, in het vervolg aanbestedende dienst, houdt een Europese openbare aanbesteding voor het vervoer van leerlingen van en naar de Ericaschool. De Ericaschool is een (V)SO school voor (zeer) moeilijk lerende kinderen. De school is gevestigd in Vlaardingen. De aanbesteding omvat leerlingenvervoer van 30?50 leerlingen woonachtig in Vlaardingen die in 1 bus/touringcar met minimaal 2 begeleiders van de Ericaschool vervoerd worden van opstapplaatsen in Vlaardingen naar de Ericaschool in Vlaardingen. Het betreft leerlingen die vanwege een verstandelijke- of lichamelijke beperking aangewezen zijn op aangepast vervoer.

Het aantal zoals genoemd is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Vlaardingen.

II.2.4) Description of the procurement:

De aanbesteding omvat leerlingenvervoer van 30?50 leerlingen. Op dit moment zijn er 45 leerlingen die vervoerd dienen te worden, echter kan dit veranderen gedurende het schooljaar. De totale geraamde waarde van de opdracht bedraagt 200 schooldagen = 400 ritten per jaar. Het aantal zoals genoemd is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Social return / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/08/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er zijn 2 opties om te verlengen van maximaal 1 jaar per verlenging.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Er zijn 2 opties om te verlengen van maximaal 1 jaar per verlenging. Indien de overeenkomst na 1.8.2020 niet wordt verlengd, is de aanbestedende dienst niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken. De aanbestedende dienst is met andere woorden vrij in het niet verlengen van de overeenkomst zonder opgaaf van reden. Indien de aanbestedende dienst de overeenkomst niet wil verlengen, wordt dit uiterlijk 3 maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtnemer.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? Uniform Europees aanbestedingsdocument,

? inschrijving in het handelsregister,

? communicatie vergunning (CV).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen (Wam),

? inzittende verzekering,

? beroeps- en/ of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Kerncompetentie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld vragen en/of opmerkingen te stellen en/of onduidelijkheden en/of vermeende onjuistheden op te merken over het aanbestedingsdocument, de inschrijving- en beoordelingsprocedure. Ten behoeve hiervan zal een schriftelijke vragenronde worden gehouden. Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de inhoud en aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde te geschieden via Tenderned.

Let erop dat de vragen uiterlijk 12.10.2017 bij de aanbestedende dienst binnen zijn. Vragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet beantwoord. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, worden uiterlijk 27.10.2017 gepubliceerd op Tenderned middels een nota van inlichtingen. Deze nota van inlichtingen maakt hierna integraal onderdeel uit van dit aanbestedingsdocument.

Het is niet toegestaan om op een andere dan de hierboven aangegeven wijze contact te zoeken met een lid of leden van de aanbestedende dienst ter verkrijging van welke informatie dan ook.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
Rotterdam
3072 AK
Netherlands
Telephone: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De aanbestedende dienst hanteert een vervaltermijn van 20 dagen aan het einde van de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure. Indien niet tijdig voor ommekomst van deze vervaltermijn, te rekenen vanaf de dag na de datum van verzending van de mededeling van de aanbestedende dienst ter zake het einde van de gunningsfase, een kort geding aanhangig wordt gemaakt, is de desbetreffende deelnemer niet ontvankelijk in zijn vorderingen ter zake van de afgesloten aanbestedingsprocedure.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
Rotterdam
3072 AK
Netherlands
Telephone: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Vlaardingen: Special-purpose road passenger-transport services

2017/S 190-389262

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Vlaardingen
6116978
Westnieuwland 6
Vlaardingen
3131 VX
Netherlands
Contact person: Bettina Blok
Telephone: +31 102484027
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.vlaardingen.nl

Address of the buyer profile: http://www.vlaardingen.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leerlingenvervoer Ericaschool.

Reference number: BI.2017.491
II.1.2) Main CPV code
60130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/08/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er zijn 2 opties om te verlengen van maximaal 1 jaar per verlenging.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Vlaardingen: Special-purpose road passenger-transport services
ND Document number 389262-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place VLAARDINGEN
AU Authority name Gemeente Vlaardingen (6116978)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60130000 - Special-purpose road passenger-transport services
OC Original CPV code 60130000 - Special-purpose road passenger-transport services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.vlaardingen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >