Poland-Warsaw: Non-alcoholic beverages

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003594741599217
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 388554-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Non-alcoholic beverages

2017/S 190-388554

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Iwona Wo?nica
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.2rblog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Iwona Wo?nica
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.2rblog.wp.mil.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: skarb pa?stwa - jednostka bud?etowa ? podsektor rz?dowy
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Reference number: D/157/2017
II.1.2) Main CPV code
15980000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa napoi bezalkoholowych z podzialem na 4 cz??ci (zadania),

2. Ilo?ci okre?lono w cz??ciach niniejszego ogloszenia oraz w pozostalej dokumentacji przetargowej.

3. Wymogi oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okre?lony w dokumentacji przetargowej, ktora zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiaj?cego: www.2rblog.wp.mil.pl

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1. 26 WOG (JW 4809) Zegrze w miejscowo?ci: Zegrze, Wesola, Kazu?, Przasnysz

2. 1 Baza Lotnictwa Transportowego (JW 4198) Warszawa

3. 2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l w ilo?ci 339 548 l.

2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l w ilo?ci 91 368 l.

3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l w ilo?ci 306 548 l.

4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l w ilo?ci 96 552 l.

5. Naturalna woda ?rodlana niegazowana 18 l w ilo?ci 180 l.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 302 137.64 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1.42 Baza Lotnictwa Szkolnego:Radom,Olszewnica Stara,Sochaczew,Grojec

2. 23 Baza Lotnictwa Taktycznego: Mi?sk Maz.,Siedlce

3.Oddzial Zabezpieczenia ?andarmerii Wojskowej:Warszawa,Mi?sk Maz.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l w ilo?ci 401 000 l.

2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l w ilo?ci 105 500 l.

3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l w ilo?ci 283 000 l.

4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l w ilo?ci 94 500 l.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 360.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1.24 WOG (JW 4352) w miejscowo?ci Gi?ycko,Bemowo Piskie,Orzysz,W?gorzewo,Goldap

2. 25 WOG Bialystok (JW 5338) w miejscowo?ci:Bialystok,Lom?a.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l w ilo?ci 768 000 l.

2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l w ilo?ci 367 400 l.

3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l w ilo?ci 260 000 l.

4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l w ilo?ci 826 880 l.

5. Naturalna woda ?rodlana niegazowana 18 l w ilo?ci 288 l.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 026 852.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1.21 WOG (JW 5330) w miejscowo?ci:Elbl?g,Braniewo,Mor?g,Bartoszyce

2. 22 WOG w miejscowo?ci: Olsztyn,Lidzbark Warmi?ski,Lipowiec.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l w ilo?ci 194 000 l.

2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l w ilo?ci 14 700 l.

3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l w ilo?ci 124 000 l.

4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l w ilo?ci 14 600 l.

5. Naturalna woda ?rodlana niegazowana 18 l w ilo?ci 500 l.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 110 478.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spelnienia tego warunku, aby:

1.Wykonawca zostal dopuszczony do produkcji lub obrotu artykulami spo?ywczymi ? Ustawa z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci

i ?ywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z po?n. zm.);

Na potwierdzenie warunku ??da dokumentow:

1. W przypadku, gdy ofert? sklada Wykonawca, ktory produkuje lub wprowadza do obrotu ?ywno?? pochodzenia niezwierz?cego lub zwierz?cego lub ?ywno?? zawieraj?c? jednocze?nie ?rodki spo?ywcze pochodzenia niezwierz?cego i produkty pochodzenia zwierz?cego, ??da:

a) aktualn? decyzj? pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych przedmiot zamowienia, o ktorej mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z po?n. zm.) ? je?eli ustawy nakladaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?,

lub

b) aktualn? decyzj? pa?stwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakladu w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych przedmiot zamowienia, o ktorej mowa w art. 20 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z po?n. zm.) ? je?eli ustawa naklada obowi?zek posiadania takich uprawnie?,

lub

c) za?wiadczenie o wpisie do rejestru zakladow wydane przez organa urz?dowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z po?. zm.) ? je?eli ustawa naklada obowi?zek posiadania takich uprawnie?.

2.W przypadku, gdy ofert? sklada Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty nale?y zal?czy? aktualn? decyzj? wydan? przez wla?ciwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakladu w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych t? cz??? zamowienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotycz?cym ?ywno?ci (grupy produktow) pochodzenia zwierz?cego.

3. W przypadku, gdy ofert? sklada Wykonawca z krajow trzecich do oferty nale?y zal?czy? aktualn? decyzj? wydan? przez wla?ciwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakladu do produkcji i na eksport na rynki innych krajow (w tym krajow Unii Europejskiej) w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych t? cz??? zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostal spelniony, je?eli Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?.

Zamawiaj?cy na potwierdzenie warunku ??da nast?puj?cych dokumentow:

informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych ? zgodnie z art. 22a ust. 1.

W wymienionych przypadkach, Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (art. 22a ust.2).

Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da:

1) w przypadku warunku dotycz?cego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o ktorym mowa powy?ej tj. informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert

2) o?wiadczenia wykonawcy okre?laj?cego:

a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Uwaga

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na kilka cz??ci (zada?) jednocze?nie, na potwierdzenie spelnienia niniejszego warunku, winien wykaza? warto?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni? l?czna kwota wymagana w celu potwierdzenia spelnienia tego warunku dla cz??ci (zada?), na ktore skladana jest oferta.

W przypadku warto?ci posiadanych ?rodkow finansowych wyra?onych w innej walucie, zamawiaj?cy, w celu oceny spelnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych warto?ci

wg. kursu z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu na podstawie Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spelnienia tego warunku aby Wykonawca posiadal ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 082 200 PLN, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku ubiegania si? przez Wykonawc? o wybrane cz??ci (zadania), wykazana warto?? winna dotyczy? kwoty okre?lonej dla danej cz??ci (zadania), w tym:

dla zadania nr 1 ? 185 800 PLN;

dla zadania nr 2 ? 197 000 PLN;

dla zadania nr 3 ? 631 500 PLN;

dla zadania nr 4 ? 67 900 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zamawiaj?cy okre?lil w zal?czniku nr 5 do SIWZ- wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu (powy?sze opisane w sekcji: III.1.1. , III.1.2 niniejszego ogloszenia) oraz wyka?? brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt.1 oraz 24 ust. 5 pkt. 2 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy wymaga zal?czenia do oferty O?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) ? szczegoly dotycz?ce zlo?enia o?wiadczenia JEDZ opisane zostaly w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia dokumentow i o?wiadcze? o ktorych mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.1- 2.4.8 SIWZ(zgodnie z 5 pkt. 1- 6, 9 i 10 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia).

4. O?wiadczenie o ktorym mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.8 SIWZ tj. Informacj? w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Zamawiaj?cy w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udost?pni wzor o?wiadczenia stanowi?cy zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VII w pkt. 2.4.1.-2.4.7. SIWZ.

5.Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w l?cznej wysoko?ci 35 100 PLN, w tym:

na zadanie nr 1- 6 000 PLN

na zadanie nr 2 ? 6 400 PLN

na zadanie nr 3 ?20 500 PLN

na zadanie 4 ? 2 200 PLN

Szczegolowe informacje dotycz?ce wadium zostaly okre?lone w rozdziale IX SIWZ.

6.Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

7.Zamawiaj?cy informuje,i? opis kryteriow i ich wag oraz sposobu oceny ofert okre?lony zostal szczegolowo w rozdziale XIV SIWZ.

8.Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, na pokrycie roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegolowe informacje dotycz?ce zabezpieczenia zostaly okre?lone w rozdziale XVI SIWZ.

9.Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? dokonania zmian tre?ci umowy na podstawie art.144 ustawy Pzp. Szczegolowe informacje dotycz?ce zmian tre?ci umowy zostaly okre?lone w rozdziale XVIII SIWZ oraz w zal?czniku nr 5 do SIWZ (wzor umowy).

10.Rozliczenia pomi?dzy zamawiaj?cym i Wykonawc? prowadzone b?d? w zlotych polskich.

11. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp, zamawiaj?cy wymaga wykazania przez Wykonawcow zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego, poprzez posiadanie, ?e Wykonawca prowadzi wewn?trzn? kontrol? jako?ci zdrowotnej ?ywno?ci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzgl?dnieniem zasad systemu HACCP ? zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z po?n. zm.);Na potwierdzenie,?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, wymaga si? zlo?enia: Za?wiadczenia wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego sytemu HACCP,wystawione nie wcze?niej ni? 12 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Przedlo?one za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e Wykonawca wdro?yl oraz stosuje zasady systemu HACCP ? podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25.8.2006 r.,Okre?lono w Rozdziale VII SIWZ,pkt.2.5.,ppkt.2.5.1.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Na czynno?? zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwolania zostaly przekazane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy ? 10 dni.

2. Na czynno?? zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwolania zostaly przekazane w sposob inny ni? okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy ? 15 dni.

3 Na tre?? ogloszenia o zamowieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowie? SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ? 10 dni.

4. Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach od 1 do 3 odwolanie wnosi si? w terminie liczonym od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? 10 dni.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Non-alcoholic beverages

2017/S 190-388554

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Iwona Wo?nica
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Reference number: D/157/2017
II.1.2) Main CPV code
15980000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 302 137.64 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 360.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 026 852.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa napoi bezalkoholowych.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
15981000
15981200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 110 478.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Non-alcoholic beverages
ND Document number 388554-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name 2 Regionalna Baza Logistyczna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 15980000 - Non-alcoholic beverages
15981000 - Mineral water
15981200 - Sparkling mineral water
OC Original CPV code 15980000 - Non-alcoholic beverages
15981000 - Mineral water
15981200 - Sparkling mineral water
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.2rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >