Netherlands-Middelburg: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003595984705366
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389613-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2017/S 190-389613

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Johan Ovaa
Telephone: +31 882461460
E-mail: johan.ovaa@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56567

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Groenbeheerplan, uitvoeringsplan 2017-2018.

Reference number: PRJ1334
II.1.2) Main CPV code
77000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor de uitvoering van diensten voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst.

Beschrijving van de aanbestedende dienst:

Waterschap Scheldestromen is een overheidsorganisatie met als taken de zorg voor de waterkering en het integraal waterbeheer (watersysteem en zuiveren van afvalwater). Ook de zorg voor de wegen in het buitengebied valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Voor meer informatie over de aanbestedende dienst willen wij u verwijzen naar www.scheldestromen.nl

Beschrijving en doel van de aanbesteding:

Aan te besteden diensten betreffen: verwijderings- en beplantingswerkzaamheden langs openbare wegen van waterschap Scheldestromen. Ook het uitvoeren van nazorg en leveren van plantgarantie voor aangebrachte bomen en bosplantsoen gedurende 3 jaar behoort tot de opdracht.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 275 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77211300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Provincie Zeeland.

II.2.4) Description of the procurement:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

? het aanvullen van bermen en stobbegaten (ca. 1 600 m grondwerk);

? het profileren van bermen en taluds (ca. 370 are);

? het verwijderen van bomen (ca. 1 600 st.);

? het verwijderen van stobben d.m.v. uitfrezen of -boren (ca. 1 450 st.);

? het verwijderen van singelbeplanting in bermen en taluds (ca. 100 are);

? het aanplanten van laanbomen (ca. 840 st.);

? het aanplanten van bosplantsoen (ca. 5 400 st).

? het uitvoeren van onkruidbeheersing t.b.v. bosplantsoen (ca. 40 are);

? het uitvoeren van nazorg en leveren van plantgarantie voor bomen en bosplantsoen gedurende 3 jaar.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-201397
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PRJ1333
Title:

Groenbeheerplan, uitvoeringsplan 2016-2017

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
H4A Groen BV
Postbus 9
Axel
4570 AA
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 275 500.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

De aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Het bestek is samengesteld volgens de RAW-systematiek.

Directie wordt gevoerd door medewerkers van waterschap Scheldestromen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Netherlands
Telephone: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Netherlands
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Netherlands
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2017/S 190-389613

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Johan Ovaa
Telephone: +31 882461460
E-mail: johan.ovaa@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56567

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Groenbeheerplan, uitvoeringsplan 2017-2018.

Reference number: PRJ1334
II.1.2) Main CPV code
77000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 275 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77211300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-201397

Section V: Award of contract

Contract No: PRJ1333
Title:

Groenbeheerplan, uitvoeringsplan 2016-2017

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
H4A Groen BV
Postbus 9
Axel
4570 AA
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 275 500.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Middelburg: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
ND Document number 389613-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MIDDELBURG
AU Authority name Waterschap Scheldestromen (51640813)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77000000 - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77211300 - Tree-clearing services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
OC Original CPV code 77000000 - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77211300 - Tree-clearing services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.scheldestromen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >