Poland-Jelenia Gora: Dressings; clip, suture, ligature supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003596132594805
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386747-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jelenia Gora: Dressings; clip, suture, ligature supplies

2017/S 189-386747

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Ogi?skiego 6
Jelenia Gora
58-506
Poland
Telephone: +48 757537286
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Fax: +48 757543883
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.spzoz.jgora.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych ? nici chirurgicznych dla Poradni Specjalistycznych, Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Oddzialu Polo?niczo-Ginekologicznego oraz OINT.

Reference number: ZP/PN/30/06/2017
II.1.2) Main CPV code
33141100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zamowienie obejmuje dostaw? nici chirurgicznych dla Poradni Specjalistycznych, Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, Oddzialu Polo?niczo-Ginekologicznego oraz OINT

z podzialem na 3 pakietow ? ka?dy do osobnego rozpatrywania:

Pakiet nr 1 Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.

Pakiet nr 2 Nici dla Oddzialu Ginekologicznego.

Pakiet nr 3 Nici do podwi?zywania cewnikow centralnych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 34 048.08 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Apteka Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ? szesna?cie pozycji asortymentowych dla pakietu.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium dla pakietu: 324 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici dla Oddzialu Ginekologii

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Apteka Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ? jedna pozycja asortymentowa dla pakietu.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium dla pakietu: 321 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici do podwi?zywania cewnikow centralnych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Apteka Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ? jedna pozycja asortymentowa dla pakietu.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium dla pakietu: 159 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273962
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spolka Komandytowa
ul. Pod Borem 18
Zabrze
41-808
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 546.72 PLN
Total value of the contract/lot: 13 369.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Nici dla Oddzialu Ginekologii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Peters Surgical Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Wenecka 12
Warszawa
03-244
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 384.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 063.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Nici do podwi?zywania cewnikow centralnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego ??ak-Med Anna Ro?ek
ul. Sulmierzycka 17
Wroclaw
51-127
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 573.20 PLN
Total value of the contract/lot: 7 338.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga dla wszystkich pakietow:

wykaz asortymentowo- ilo?ciowy w raz z formularzem cenowym ? zal?cznik nr 1, Zamawiaj?cy prosi rownie? o dol?czenie formularza cenowego (zal. nr 1 do SIWZ) w formie elektronicznej (EXCEL), np. dyskietka, CD.

katalogi, foldery (ze zdj?ciami, rysunkami) w j?zyku polskim na podstawie, ktorych Zamawiaj?cy b?dzie mogl bezspornie zidentyfikowa? oferowany asortyment oraz zapozna? si? z jego parametrami technicznymi, u?ytkowymi, itp. w wersji elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jelenia Gora: Dressings; clip, suture, ligature supplies

2017/S 189-386747

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
ul. Ogi?skiego 6
Jelenia Gora
58-506
Poland
Telephone: +48 757537286
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Fax: +48 757543883
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.spzoz.jgora.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych ? nici chirurgicznych dla Poradni Specjalistycznych, Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego i Oddzialu Polo?niczo-Ginekologicznego oraz OINT.

Reference number: ZP/PN/30/06/2017
II.1.2) Main CPV code
33141100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 34 048.08 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici dla Oddzialu Ginekologii

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nici do podwi?zywania cewnikow centralnych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273962

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spolka Komandytowa
ul. Pod Borem 18
Zabrze
41-808
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 546.72 PLN
Total value of the contract/lot: 13 369.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Nici dla Oddzialu Ginekologii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Peters Surgical Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Wenecka 12
Warszawa
03-244
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 384.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 063.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Nici do podwi?zywania cewnikow centralnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego ??ak-Med Anna Ro?ek
ul. Sulmierzycka 17
Wroclaw
51-127
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 573.20 PLN
Total value of the contract/lot: 7 338.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Jelenia Gora: Dressings; clip, suture, ligature supplies
ND Document number 386747-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place JELENIA GORA
AU Authority name Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141100 - Dressings; clip, suture, ligature supplies
OC Original CPV code 33141100 - Dressings; clip, suture, ligature supplies
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) www.spzoz.jgora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >