Netherlands-Rotterdam: IT services: consulting, software development, Internet and support

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003596661558483
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387303-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 189-387303

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: A. Wolfs
Telephone: +31 653316108
E-mail: a.wolfs@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=61851

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

1-305-16 de beste fiber leverancier voor Rotterdam.

Reference number: 1-305-16
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het leveren van managed dark fiber koppelingen (leveren van managed dark fiber zowel aanleg/onderhoud). De hierboven genoemde onderdelen worden in het aanbestedende document ook fysieke koppelingen of datadragers genoemd. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht de volgende doelstellingen te realiseren:

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Rotterdam.

II.2.4) Description of the procurement:

De scope van de opdracht betreft 3 onderdelen:

1. het leveren, aansluiten en onderhoud van nieuwe managed dark fiber koppelingen;

2. het leveren van onderhoud op bestaande in eigendom zijnde dark fiber koppelingen van de gemeente Rotterdam;

3. het leveren van optionele dienstverlening.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: 1 / Weighting: 1
Cost criterion - Name: 1 / Weighting: 1
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-165904
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1-305-16
Title:

De beste dark fiber leverancier voor Rotterdam

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurofiber Nederland BV
Maarssen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Netherlands
Telephone: +31 102971234
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

In het kader van de hiervoor genoemde geschillen uitgebrachte dagvaardingen worden door de aanbestedende dienst beschouwd als openbaar stuk. De aanbestedende dienst heeft het recht deze ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 189-387303

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: A. Wolfs
Telephone: +31 653316108
E-mail: a.wolfs@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=61851

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

1-305-16 de beste fiber leverancier voor Rotterdam.

Reference number: 1-305-16
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-165904

Section V: Award of contract

Contract No: 1-305-16
Title:

De beste dark fiber leverancier voor Rotterdam

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurofiber Nederland BV
Maarssen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Netherlands-Rotterdam: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 387303-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ROTTERDAM
AU Authority name Gemeente Rotterdam (24483298 0003)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.rotterdam.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >