Poland-Szklarska Por?ba: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003597247828100
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387340-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szklarska Por?ba: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 189-387340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Szklarska Por?ba
Krasi?skiego 6
Szklarska Por?ba
58-580
Poland
Contact person: Jerzy Majdan
E-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Nadle?nictwo Szklarska Por?ba
I.5) Main activity
Other activity: Lasy Pa?stwowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektow malej retencji gorskiej oraz przeciwdzialania erozji wodnej w podziale na cz??ci (pakiety) w Nadle?nictwie Szklarska Por?ba w ramach projektu Kompleksow.

Reference number: DAG.270.1.2017.S.ZR.ZU
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi z zakresu wykonania dokumentacji projektowej dla ni?ej wymienionych zada?. Zamowienie podzielone zostalo na nast?puj?ce pakiety:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej;

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradlowym ? budowa zastawek;

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustow na przepusty o wi?kszym ?wietle lub brody;

IV. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych;

V. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna drog wodospustami.

Ponadto pakiet nr I,II i III zawiera nadzor autorski.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 228 374.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Szklarska Por?ba. Realizacja b?dzie si? odbywala zgodnie z wykazem do zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie projektu technicznego modernizacji zbiornika na Polanie Jakuszyckiej w le?nictwie Zieleniec oddzial 191 b ? dzialka nr 165/191, miasto Szklarska Por?ba o powierzchni docelowej 536 m i pojemno?ci 800 m o ?redniej pi?trzenia 1,5 m.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany b?dzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej P5ogramu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

II.2) Description
II.2.1) Title:

II.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywrocenie funkcji obszarom mokradlowym ? budowa zastawek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Szklarska Por?ba. Realizacja b?dzie si? odbywala zgodnie z wykazem do zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie projektu technicznego budowy zastawek ? progow z drewna okr?glego o wysoko?ci do 30 cm uszczelnionych darni? na mokradlach w le?nictwach:

1.Jakuszyce oddzial 385a ? dzialka 216/385

oddzial 386 a -dzialka nr 178/386

oddzial 380 ? dzialka nr 175/380

2.Orle oddzial 130d,f ? dzialka nr 533/130

okolo 80 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany b?dzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej P5ogramu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

II.2) Description
II.2.1) Title:

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustow na przepusty o wi?kszym ?wietle lub brody;

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Szklarska Por?ba. Realizacja b?dzie si? odbywala zgodnie z wykazem do zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Projekt techniczny przebudowy przepustow rurowych z rur betonowych, z tworzyw sztucznych lub przepustow kamiennych na mostki (przyklad zal.3.1 do pakietu nr 3 do SIWZ) o wi?kszym ?wietle, wykonanie brodow w drogach wedlug wykazow ? zal?cznik nr 3.2 do pakietu nr 3 oraz zal?cznik nr 3.3 do pakietu nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany b?dzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej P5ogramu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

II.2) Description
II.2.1) Title:

IV. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych;

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Szklarska Por?ba. Realizacja b?dzie si? odbywala zgodnie z wykazem do zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie projektu technicznego zabudowy nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych wg listy (zal. nr 4.1 do pakietu nr 4) progami o wysoko?ci 20 40 cm z drewna okr?glego ?wierkowego lub modrzewiowego okorowanego, uszczelnionego darnin?, rozstawionymi ?rednio co 10 metrow.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany b?dzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej P5ogramu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

II.2) Description
II.2.1) Title:

V.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna drog wodospustami

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Szklarska Por?ba. Realizacja b?dzie si? odbywala zgodnie z wykazem do zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Projekt techniczny wykonania i zamontowania wodospustow drewnianych korytkowych (wzor zal. nr 5.1 do pakietu nr 5) w nawierzchnie drog wymienionych w zal?czniku nr 5.2 do pakietu nr 5.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany b?dzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej P5ogramu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (dzialanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: I
Title:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: II
Title:

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradlowym ? budowa zastawek;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: III
Title:

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustow na przepusty o wi?kszym ?wietle lub brody;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: IV
Title:

IV. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U Adam K?dziorek Je?ow Sudecki 58-521, ul. Kr?ta 28
Je?ow Sudecki
Poland
NUTS code: PL515
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 205.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: V
Title:

V. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna drog wodospustami.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U Adam K?dziorek Jezow Sudecki 58-521, ul. Kr?ta 28
Je?ow Sudecki
Poland
NUTS code: PL515
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 799.00 PLN
Total value of the contract/lot: 26 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szklarska Por?ba: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 189-387340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Szklarska Por?ba
Krasi?skiego 6
Szklarska Por?ba
58-580
Poland
Contact person: Jerzy Majdan
E-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: Lasy Pa?stwowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektow malej retencji gorskiej oraz przeciwdzialania erozji wodnej w podziale na cz??ci (pakiety) w Nadle?nictwie Szklarska Por?ba w ramach projektu Kompleksow.

Reference number: DAG.270.1.2017.S.ZR.ZU
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 228 374.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

II.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywrocenie funkcji obszarom mokradlowym ? budowa zastawek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustow na przepusty o wi?kszym ?wietle lub brody;

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

IV. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych;

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

V.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna drog wodospustami

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Lot No: I
Title:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja zbiornika na Polanie Jakuszyckiej;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: II
Title:

II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przywracanie funkcji obszarom mokradlowym ? budowa zastawek;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: III
Title:

III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustow na przepusty o wi?kszym ?wietle lub brody;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: IV
Title:

IV. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna nieu?ytkowanych szlakow zrywkowych;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U Adam K?dziorek Je?ow Sudecki 58-521, ul. Kr?ta 28
Je?ow Sudecki
Poland
NUTS code: PL515
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 205.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: V
Title:

V. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zabudowa przeciwerozyjna drog wodospustami.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U Adam K?dziorek Jezow Sudecki 58-521, ul. Kr?ta 28
Je?ow Sudecki
Poland
NUTS code: PL515
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 799.00 PLN
Total value of the contract/lot: 26 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Szklarska Por?ba: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 387340-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place SZKLARSKA POR?BA
AU Authority name Nadle?nictwo Szklarska Por?ba
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >