Poland-Krakow: Development of service level agreements

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003597464441235
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387346-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Development of service level agreements

2017/S 189-387346

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Krakow
30-663
Poland
Contact person: Sekcja ds Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi serwisowe infrastruktury serwerowej i oprogramowania zarz?dzaj?cego Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego w Krakowie.".

Reference number: EZP-271-2-68/2017
II.1.2) Main CPV code
72591000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia stanowi? uslugi serwisowe infrastruktury serwerowej w tym urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej, podtrzymania napi?cia UPS, systemow monitorowania warunkow ?rodowiskowych oraz serwerow i oprogramowania obejmuj?ce wykonanie zaplanowanych przegl?dow konserwacyjnych w oparciu o zalecenia producentow poszczegolnych komponentow infrastruktury serwerowni, diagnoz?, naprawy i kalibracj? systemow, wymian? podzespolow cz??ci zamiennych i materialow eksploatacyjnych, aktualizacj? oprogramowania.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 503 506.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwis infrastruktury serwerowni

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia stanowi? uslugi serwisu infrastruktury serwerowej w tym urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej, podtrzymania napi?cia UPS, systemow monitorowania warunkow ?rodowiskowych obejmuj?ce wykonanie zaplanowanych przegl?dow konserwacyjnych w oparciu o zalecania producentow poszczegolnych komponentow infrastruktury serwerowni, diagnoz?, naprawy i kalibracj? systemow, wymian? podzespolow i cz??ci zamiennych oraz aktualizacj? oprogramowania.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwis serwerow i aplikacji

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72267000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia stanowi? uslugi serwisu infrastruktury serwerowej w tym urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej, podtrzymania napi?cia UPS, systemow monitorowania warunkow ?rodowiskowych obejmuj?ce wykonanie zaplanowanych przegl?dow konserwacyjnych w oparciu o zalecania producentow poszczegolnych komponentow infrastruktury serwerowni, diagnoz?, naprawy i kalibracj? systemow, wymian? podzespolow i cz??ci zamiennych oraz aktualizacj? oprogramowania.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 70
Cost criterion - Name: Dodatkowy wymiar godzin in?yniera serwisowego / Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237151
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Serwis infrastruktury serwerowni

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AODC Sp. z o.o.
0000580062
ul. Darasza 5
Krakow
30-826
Poland
Telephone: +48 124467120
E-mail: biuro@aodc.pl
Fax: +48 124467121
NUTS code: PL213

Internet address: www.aodc.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 550 425.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Serwis serwerow i aplikacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Atos Polska S.A.
0000013369
ul. Krolewska 16
Warszawa
00-103
Poland
Telephone: +48 223899997
E-mail: zamowienia.publiczne@atos.net
Fax: +48 223899998
NUTS code: PL911

Internet address: http://pl.atos.net/pl-pl/home.html

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EIP Sp. z o.o.
0000263494
ul. Inflancka 5/57
Warszawa
00-189
Poland
Telephone: +48 224612760
E-mail: info@eip.pl
Fax: +48 222660127
NUTS code: PL911

Internet address: www.eip.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 298 887.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 50 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawy serwisow i suportow do urz?dze? i subskrypcji dla licencji, obsluga systemu SPOC.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Development of service level agreements

2017/S 189-387346

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Krakow
30-663
Poland
Contact person: Sekcja ds Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi serwisowe infrastruktury serwerowej i oprogramowania zarz?dzaj?cego Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego w Krakowie.".

Reference number: EZP-271-2-68/2017
II.1.2) Main CPV code
72591000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 503 506.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwis infrastruktury serwerowni

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwis serwerow i aplikacji

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72267000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237151

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Serwis infrastruktury serwerowni

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AODC Sp. z o.o.
0000580062
ul. Darasza 5
Krakow
30-826
Poland
Telephone: +48 124467120
E-mail: biuro@aodc.pl
Fax: +48 124467121
NUTS code: PL213

Internet address: www.aodc.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 550 425.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Serwis serwerow i aplikacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Atos Polska S.A.
0000013369
ul. Krolewska 16
Warszawa
00-103
Poland
Telephone: +48 223899997
E-mail: zamowienia.publiczne@atos.net
Fax: +48 223899998
NUTS code: PL911

Internet address: http://pl.atos.net/pl-pl/home.html

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EIP Sp. z o.o.
0000263494
ul. Inflancka 5/57
Warszawa
00-189
Poland
Telephone: +48 224612760
E-mail: info@eip.pl
Fax: +48 222660127
NUTS code: PL911

Internet address: www.eip.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 298 887.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Development of service level agreements
ND Document number 387346-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie (0000039390)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50730000 - Repair and maintenance services of cooler groups
72267000 - Software maintenance and repair services
72591000 - Development of service level agreements
OC Original CPV code 50730000 - Repair and maintenance services of cooler groups
72267000 - Software maintenance and repair services
72591000 - Development of service level agreements
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >