Poland-Lublin: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003597545676347
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390023-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Engineering design services

2017/S 190-390023

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Pulawska 28
Lublin
20-822
Poland
Contact person: Iwona Stasiak ? Kierownik Sekcji Przetargow i Umow w Dziale Zakupow
Telephone: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Fax: +48 817406032
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lpec.pl

Address of the buyer profile: http://www.lpec.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i formalno?prawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? dla indywidualnych w?zlow cieplnych z podzialem na 2 Grupy zada?.

Reference number: LZU-3113-2-3071-06/2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i formalno ? prawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? dla indywidualnych w?zlow cieplnych planowanych w ramach Projektu pn.: ?Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu ? Przebudowa w?zlow grupowych na terenie miasta Lublin (Dzialanie 1.5.). Przedmiot zamowienia sklada si? z dwoch odr?bnych grup zada?, z ktorych ka?da z grup b?dzie rozpatrywana odr?bnie, w tym: Grupa zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1?16 i Grupa zada? II, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1?11. Zadania b?d? wspolfinansowane ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 44 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania Nr 1 ? 16

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
45332200
45331100
45310000
45330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Budynki mieszkalne i u?yteczno?ci publicznej na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i formalno ? prawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? dla indywidualnych w?zlow cieplnych planowanych w ramach Projektu pn.: ?Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu ? Przebudowa w?zlow grupowych na terenie miasta Lublin (Dzialanie 1.5.), ktore b?d? wspolfinansowane ze ?r. FS w ramach POIi? 2014-2020 w ramach Grupy zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania Nr 1 ? 16, z ktorych ka?de identyfikuje si? nw nr bud?etu: Zadanie Nr 1 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 1 (nr bud?etu: I/00150/TR1/17), o mocy Qco= 136,30 kW i Qc.w.= 102,60 kW; Zadanie Nr 2 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 2 (nr bud?etu: I/00151/TR1/17), mocy Qco= 209,90 kW i Qc.w.= 139,21 kW; Zadanie Nr 3 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 3 (nr bud?etu: I/00152/TR1/17), o mocy Qco= 142,70 kW i Qc.w.= 115,35 kW; Zadanie Nr 4 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 4 (nr bud?etu: I/00153/TR1/17, o mocy Qco= 278,50 kW i Qc.w.= 178,37 kW; Zadanie Nr 5 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 5 (nr bud?etu: I/00154/TR1/17), o mocy Qco= 169,70 kW i Qc.w.= 133,28 kW; Zadanie Nr 6 pn.: ?Koncertowa 7 ? segment R ? 6 (nr bud?etu: I/00155/TR1/17),o mocy Qco= 138,00 kW i Qc.w.= 115,35 kW; Zadanie Nr 7 pn.: ?Koncertowa 5 (nr bud?etu: I/00156/TR1/17), o mocy Qco= 167,60 kW i Qc.w.= 134,47 kW; Zadanie Nr 8 pn.: ?Koncertowa 5a (nr bud?etu: I/00157/TR1/17), o mocy Qco= 180,30 kW i Qc.w.= 153,51 kW; Zadanie Nr 9 pn.: ?Kaprysowa 9 (nr bud?etu: I/00158/TR1/17), o mocy Qco= 236,06 kW i Qc.w.= 153,51 kW; Zadanie Nr 10 pn.: ?Koncertowa 7a (nr bud?etu: I/00159/TR1/17), o mocy Qco= 235,94 kW i Qc.w.= 153,51 kW; Zadanie Nr 11 pn.: ?Kaprysowa 7 (nr bud?etu: I/00163/TR1/17), o mocy Qco=65,64 kW i Qc.w.=132,08 kW; Zadanie Nr 12 pn.: ?Kaprysowa 2 (nr bud?etu: I/00164/TR1/17), o mocy Qco= 100,80 kW; Zadanie Nr 13 pn.: ?Braci Wieniawskich 5 ? segment R ? 1 (nr bud?etu: I/00165/TR1/17), o mocy Qco= 169,04 kW; Zadanie Nr 14 pn.: ?Braci Wieniawskich 5 ? segment R ? 2(nr bud?etu: I/00166/TR1/17), o mocy Qco= 139,04 kW; Zadanie Nr 15 pn.: ?Kaprysowa 4 (nr bud?etu: I/00167/TR1/17), o mocy Qco= 85,15 kW; Zadanie Nr 16 pn.: ?Braci Wieniawskich 7 (nr bud?etu: I/00168/TR1/17), o mocy Qco= 13,92 kW.

Wszystkie zadania od nr 1 do 16 w ramach tej Grupy zada? oznaczonej jako I s? rozpatrywane l?cznie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu ? Przebudowa w?zlow grupowych na terenie miasta Lublin (Dzialanie 1.5.), ktore b?d? wspolfinansowane ze ?rodkow FS w ramach POIi? 2014-2020.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa zada? II, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 11

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
45332200
45331100
45310000
45330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Budynki mieszkalne i u?yteczno?ci publicznej na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i formalno ? prawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? dla indywidualnych w?zlow cieplnych planowanych w ramach Projektu pn.: ?Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu ? Przebudowa w?zlow grupowych na terenie miasta Lublin (Dzialanie 1.5.), ktore b?d? wspolfinansowane ze ?r. FS w ramach POIi? 2014-2020 w ramach Grupy zada? II w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 11, z ktorych ka?de identyfikuje si? nw nr bud?etu: Zadanie Nr 1 pn.: ?Smyczkowa 4 ? segment R ? 6 (nr bud?etu: I/00169/TR1/17), o mocy Qco= 138,00 kW i Qc.w.= 105,19 kW; Zadanie Nr 2 pn.: ?Smyczkowa 4 ? segment R ? 5 (nr bud?etu: I/00170/TR1/17), o mocy Qco= 118,90 kW i Qc.w.= 112,42 kW; Zadanie Nr 3 pn.: ?Smyczkowa 4 ? segment R ? 4 (nr bud?etu: I/00171/TR1/17, o mocy Qco= 130,30 kW i Qc.w.= 105,19 kW; Zadanie Nr 4 pn.: ?Smyczkowa 4 ? segment R ? 3 (nr bud?etu: I/00172/TR1/17), o mocy Qco= 195,30 kW i Qc.w.= 139,21 kW; Zadanie Nr 5 pn.: ?Braci Wieniawskich 1a (nr bud?etu: I/00175/TR1/17), o mocy Qco= 164,70 kW i Qc.w.= 126,45 kW; Zadanie Nr 6 pn.: ?Braci Wieniawskich 1 ? segment R ? 5 (nr bud?etu: I/00176/TR1/17), o mocy Qco= 219,20 kW i Qc.w.= 165,90 kW; Zadanie Nr 7 pn.: ?Braci Wieniawskich 1 ? segment R ? 4 (nr bud?etu: I/00177/TR1/17), o mocy Qco= 317,30 kW i Qc.w.= 209,10 kW; Zadanie Nr 8 pn.: ?Braci Wieniawskich 1 ? segment R ? 3 (nr bud?etu: I/00178/TR1/17), o mocy Qco= 136,20 kW i Qc.w.= 107,30 kW; Zadanie Nr 9 pn.: ?Braci Wieniawskich 1 ? segment R ? 2 (nr bud?etu: I/00179/TR1/17), o mocy Qco= 123,80 kW i Qc.w.= 100,90 kW; Zadanie Nr 10 pn.: ?Braci Wieniawskich 1 ? segment R ? 1 (nr bud?etu: I/00180/TR1/17), o mocy Qco= 115,20 kW i Qc.w.= 106,90 kW; Zadanie Nr 11 pn.: ?Braci Wieniawskich 2 (nr bud?etu: I/00183/TR1/17), o mocy Qco=(72,00+6,48) = 78,48 kW.

Wszystkie zadania od nr 1 do 11 w ramach tej Grupy zada? oznaczonej jako II s? rozpatrywane l?cznie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu ? Przebudowa w?zlow grupowych na terenie miasta Lublin (Dzialanie 1.5.), ktore b?d? wspolfinansowane ze ?rodkow FS w ramach POIi? 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235460
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Grupa zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Megam Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/6
Chelm
22-100
Poland
Telephone: +48 825655373
E-mail: megam_biuro@biznespoczta.pl
Fax: +48 825655373
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 887.19 PLN
Total value of the contract/lot: 25 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Grupa zada? II, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Megam Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/6
Chelm
22-100
Poland
Telephone: +48 825655373
E-mail: megam_biuro@biznespoczta.pl
Fax: +48 825655373
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 753.25 PLN
Total value of the contract/lot: 18 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly one przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? SIWZ zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, ktor? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegoly w Cz??ci XXI SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Engineering design services

2017/S 190-390023

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Pulawska 28
Lublin
20-822
Poland
Contact person: Iwona Stasiak ? Kierownik Sekcji Przetargow i Umow w Dziale Zakupow
Telephone: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Fax: +48 817406032
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lpec.pl

Address of the buyer profile: http://www.lpec.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych i formalno?prawnych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? dla indywidualnych w?zlow cieplnych z podzialem na 2 Grupy zada?.

Reference number: LZU-3113-2-3071-06/2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 44 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania Nr 1 ? 16

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
45332200
45331100
45310000
45330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa zada? II, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 11

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
45332200
45331100
45310000
45330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235460

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Grupa zada? I, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Megam Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/6
Chelm
22-100
Poland
Telephone: +48 825655373
E-mail: megam_biuro@biznespoczta.pl
Fax: +48 825655373
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 887.19 PLN
Total value of the contract/lot: 25 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Grupa zada? II, w sklad ktorej wchodz? Zadania nr 1 ? 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Megam Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/6
Chelm
22-100
Poland
Telephone: +48 825655373
E-mail: megam_biuro@biznespoczta.pl
Fax: +48 825655373
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 753.25 PLN
Total value of the contract/lot: 18 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Engineering design services
ND Document number 390023-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LUBLIN
AU Authority name Lubelskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka Akcyjna (KRS Nr: 0000492350)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331100 - Central-heating installation work
45332200 - Water plumbing work
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331100 - Central-heating installation work
45332200 - Water plumbing work
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.lpec.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >