Poland-Pozna?: Architectural, engineering and planning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003600137412077
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390014-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Architectural, engineering and planning services

2017/S 190-390014

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Grobla 15
Pozna?
61-859
Poland
Contact person: Katarzyna Grzelachowska
Telephone: +48 618544369
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Fax: +48 618544352
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa gaz.Skwierzyna ? Barlinek (ZZU Chelmsko).

Reference number: ZP/2017/01/0003/POZ
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Budowa gazoci?gu Skwierzyna-Barlinek (ZZU Chelmsko) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas robot wykonywanych na podstawie sporz?dzonej dokumentacji.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 485 450.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Budowa gazoci?gu Skwierzyna-Barlinek (ZZU Chelmsko) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas robot wykonywanych na podstawie sporz?dzonej dokumentacji. Opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 029-052604
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/2017/01/003/POZ
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa gaz.Skwierzyna ? Barlinek (ZZU Chelmsko)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wiertconsulting Sp. z o.o.
ul. Trzebiatowska 29A
Pozna?
60-432
Poland
Telephone: +48 618552535
Fax: +48 618305421
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 386 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 485 450.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogloszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

Uwaga do Sekcji II 2.5) ogloszenia: przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? nast?puj?cymi kryteriami:

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za 20 pobytow sprawowania nadzoru autorskiego oraz za uzyskanie 350 tytulow prawnych do nieruchomo?ci i warto?? maksymalnego dodatkowego wynagrodzenia za pozyskanie tytulow prawnych do nieruchomo?ci (suma kwot podanych w punktach 4.1 i 4.2 i 4.3 i 4.4 Formularza oferta) ? waga 90 %

Termin wykonania zamowienia liczony w tygodniach od daty podpisania umowy ? waga 10 %.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, ktore zostaly szczegolowo okre?lone w Dziale VI, Rozdzial 1-3 Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Architectural, engineering and planning services

2017/S 190-390014

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Grobla 15
Pozna?
61-859
Poland
Contact person: Katarzyna Grzelachowska
Telephone: +48 618544369
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Fax: +48 618544352
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa gaz.Skwierzyna ? Barlinek (ZZU Chelmsko).

Reference number: ZP/2017/01/0003/POZ
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 485 450.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 029-052604

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/2017/01/003/POZ
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa gaz.Skwierzyna ? Barlinek (ZZU Chelmsko)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wiertconsulting Sp. z o.o.
ul. Trzebiatowska 29A
Pozna?
60-432
Poland
Telephone: +48 618552535
Fax: +48 618305421
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 386 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 485 450.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Architectural, engineering and planning services
ND Document number 390014-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place POZNA?
AU Authority name Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
71248000 - Supervision of project and documentation
OC Original CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
71248000 - Supervision of project and documentation
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gaz-system.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >