Poland-Warsaw: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003600886193648
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387719-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 189-387719

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zi?bicka 44
Wroclaw
50-507
Poland
Contact person: Urszula Stadniczenko
Telephone: +48 713649587
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
Fax: +48 713367106
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.psgaz.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? sieci gazowej w m. Ole?nica.

Reference number: 2017/W500/WP-000411
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zada? zwi?zanych z modernizacj? sieci gazowej na terenie miasta Ole?nica, w podziale na 5 zada?/cz??ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Rzemie?lniczej w Ole?nicy.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Obszar dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ? Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy:

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 160 o dlugo?ci ok. 456 mb,

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 125 o dlugo?ci ok. 43 mb,

? wymiana czynnych stalowych przyl?czy gazowych na polietylenowe i przepi?ciu ich do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie czynnych polietylenowych przyl?czy gazowych do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie gazoci?gow niskiego ci?nienia w s?siednich ulicach do projektowanego gazoci?gu,

? wyniesienie zaworow glownych z pomieszcze? zlokalizowanych wewn?trz budynkow do szafek gazowych usytuowanych na zewn?trz budynkow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegolowe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Sikorskiego w Ole?nicy.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Obszar dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ? Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy:

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 160 o dlugo?ci ok. 1585 mb,

? wymiana czynnych stalowych przyl?czy gazowych na polietylenowe i przepi?cie ich do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie czynnych polietylenowych przyl?czy gazowych do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie gazoci?gow niskiego ci?nienia w s?siednich ulicach do projektowanego gazoci?gu,

? wyniesienie zaworow glownych z pomieszcze? zlokalizowanych wewn?trz budynkow do szafek gazowych usytuowanych na zewn?trz budynkow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegolowe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150 wraz z przyl?czami gazu w ul. Sinapiusa w Ole?nicy.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Obszar dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ? Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy:

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 160 o dlugo?ci ok. 375 mb,

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 90 o dlugo?ci ok. 76 mb,

? wymiana czynnych stalowych przyl?czy gazowych na polietylenowe i przepi?ciu ich do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie czynnych polietylenowych przyl?czy gazowych do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie gazoci?gow niskiego ci?nienia w s?siednich ulicach do projektowanego gazoci?gu,

? wyniesienie zaworow glownych z pomieszcze? zlokalizowanych wewn?trz budynkow do szafek gazowych usytuowanych na zewn?trz budynkow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegolowe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/65 wraz z przyl?czami gazu w ul. Waly Jagiello?skie w Ole?nicy.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Obszar dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ? Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy:

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 160 o dlugo?ci ok. 568 mb,

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 90 o dlugo?ci ok. 127 mb,

? wymiana czynnych stalowych przyl?czy gazowych na polietylenowe i przepi?cie ich do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie czynnych polietylenowych przyl?czy gazowych do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie gazoci?gow niskiego ci?nienia w s?siednich ulicach do projektowanego gazoci?gu,

? wyniesienie zaworow glownych z pomieszcze? zlokalizowanych wewn?trz budynkow do szafek gazowych usytuowanych na zewn?trz budynkow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegolowe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Wroclawskiej w Ole?nicy.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Obszar dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ? Ole?nica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy:

? budowa gazoci?gu niskiego ci?nienia De 160 na odcinkach A-B i C-D o dlugo?ci ok. 1080 mb,

? wymiana czynnych stalowych przyl?czy gazowych na polietylenowe i przepi?cie ich do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie czynnych polietylenowych przyl?czy gazowych do projektowanego gazoci?gu,

? przepi?cie gazoci?gow niskiego ci?nienia w s?siednich ulicach do projektowanego gazoci?gu,

? wyniesienie zaworow glownych z pomieszcze? zlokalizowanych wewn?trz budynkow do szafek gazowych usytuowanych na zewn?trz budynkow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegolowe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu,

2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

2.1. posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.2. znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.3. posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe ? okre?lone w sekcji III.1.3) ogloszenia.

Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) ? 23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7 -12 Pzp.

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie formul? ?spelnia-nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z

post?powania.

II Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. Dokumenty skladane wraz z ofert? przez wszystkich Wykonawcow bior?cych udzial w post?powaniu:

1) Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie/o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument), w zakresie wskazanym w SIWZ. Wykonawca sklada jednolity dokument w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w

post?powaniu. Jednolity dokument sporz?dza si? zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument dost?pny jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w przedmiotowym post?powaniu. Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu dost?pna na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy zakladka Repozytorium wiedzy.

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (w formie konsorcjum, spolki cywilnej) jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do udost?pnienia zasobow (je?eli dotyczy) wg Zal?cznika nr 7 do SIWZ,

5) dowod wniesienia wadium

6) Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, je?eli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentow rejestrowych,

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w sekcji VI. 3) pkt II.

3. Dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa w sekcji VI. 3) pkt III, skladane przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? odpowiednie zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj. wyka??, ?e dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (osoby te b?d? uczestniczy? w realizacji zamowienia), ktore posiadaj? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? gazowych lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub rownowa?ne. W przypadku osob, ktore uzyskaly uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz? spelnia? warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016 poz. 65).

Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla ka?dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie?, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spelniaj?cymi warunki ?wiadczenia uslug transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorz?dach zawodowych architektow oraz in?ynierow budownictwa (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 2016.9.29).

Za spelnienie powy?szego warunku Zamawiaj?cy uzna dysponowanie przynajmniej jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila samodzieln? funkcj? zwi?zan? z realizacj? zamowienia ? jako Projektant, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do wla?ciwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie si? rownowa?nymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi posiadanie tych uprawnie?.

W przypadku skladania ofert na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jedn? osob? spelniaj?c? powy?szy warunek, niezale?nie od ilo?ci cz??ci, na ktore sklada ofert?.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

6. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci:

? cz??? 1 ? 600 PLN,

? cz??? 2 ? 1 500 PLN,

? cz??? 3 ? 500 PLN,

? cz??? 4 ? 750 PLN,

? cz??? 5 ? 1 500 PLN.

2. Wadium mo?e by? wniesione w formach, o ktorych mowa w pkt. 10.3 SIWZ.

3. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 2 % l?cznej warto?ci brutto podanej w ofercie.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zi?bicka 44, 50-507 Wroclaw, Sala nr 3 (parter).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i? Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli

wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamowienia.psgaz.pl ? w przedmiotowym post?powaniu, informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w terminie nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Pzp);

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7. uprawnie? na potwierdzenie spelniania warunku, o ktorym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1 wraz z aktualnymi za?wiadczeniami o przynale?no?ci do wla?ciwej Izby Budownictwa.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania Wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 189-387719

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl/

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? sieci gazowej w m. Ole?nica.

Reference number: 2017/W500/WP-000411
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Rzemie?lniczej w Ole?nicy.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Sikorskiego w Ole?nicy.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150 wraz z przyl?czami gazu w ul. Sinapiusa w Ole?nicy.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/65 wraz z przyl?czami gazu w ul. Waly Jagiello?skie w Ole?nicy.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacj? gazoci?gu niskiego ci?nienia DN 150/100 wraz z przyl?czami gazu w ul. Wroclawskiej w Ole?nicy.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Engineering design services
ND Document number 387719-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >