Netherlands-Amsterdam: Pier construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003601883348467
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 387619-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Pier construction work

2017/S 189-387619

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Havenbedrijf Amsterdam NV
22071782
Postbus 19406, t.a.v. dhr. B. Visser
Amsterdam
1000 GK
Netherlands
Contact person: Peter de Graag
E-mail: pgc.degraag@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: https://www.portofamsterdam.com/nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/98c20eb342adbe0374d24698cf1c5d14
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/98c20eb342adbe0374d24698cf1c5d14
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Indienen inschrijving Tenderned
Amsterdam
Netherlands
Contact person: (Inschrijven is alleen mogelijk via TenderNed.nl)
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

[POA-2017-02] verlengen Vingerpier 1 Afrikahaven Amsterdam.

Reference number: POA-2017-02
II.1.2) Main CPV code
45241300
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

De opdracht bestaat uit het verlengen van de bestaande Vingerpier 1 op de terminal Vopak Westpoort in de Afrikahaven (adres: Westpoortweg) te Amsterdam.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71328000
45223210
45262210 - AA11
45243600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Gemeente Amsterdam (Haven).

II.2.4) Description of the procurement:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verrichten van (werk)voorbereidende werkzaamheden en en engineering;

b. het leveren en heien van stalen buispalen;

c. het leveren en aanbrengen van betonnen fundatiepoeren op de buispalen;

d. het leveren en (pre)fabriceren van stalen (vakwerk) constructies;

e. het aanbrengen van stalen (vakwerk) constructies;

f. het leveren en bouwen van een platform t.b.v. plaatsen equipment;

g. het leveren en aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. afmeren schepen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gunningscriterium 2: optimalisaties / verbetervoorstellen / varianten / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Gunningscriterium 3: plan van aanpak / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? facultatieve uitsluitingsgronden.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Bankgarantie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Ervaringseis.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inlichtingen:

Sluiting inlichtingenperiode 11.10.2017.

Vragen over deze inschrijvingsleidraad en het RAW-bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, kunnen uitsluitend via de berichtenfunctie op het aanbestedingsplatform worden gesteld.

Het uiterste tijdstip van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen is vermeld in de planning

Vragen dient u helder en eenduidig te formuleren. Bij het indienen van de vragen dient u ook duidelijk aan te geven op welke paragraaf, bestekspost of artikel dan wel op welk onderdeel van het bestek, de bijbehorende documenten of de aanbestedingsprocedure de vraag betrekking heeft. De aanbesteder heeft daartoe een model voor inlichtingen (van te stellen vragen).

De vragen worden geanonimiseerd opgenomen en beantwoord in een nota van inlichtingen inschrijvingsfase. De nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt via het aanbestedingsplatform verstrekt.

VI.4) Procedures for review
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Verwezen wordt naar artikel 2.40 van het ARW 2016. In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.40.1 van het ARW 2016 geldt het volgende: Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Pier construction work

2017/S 189-387619

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Havenbedrijf Amsterdam NV
22071782
Postbus 19406, t.a.v. dhr. B. Visser
Amsterdam
1000 GK
Netherlands
Contact person: Peter de Graag
E-mail: pgc.degraag@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: https://www.portofamsterdam.com/nl

I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

[POA-2017-02] verlengen Vingerpier 1 Afrikahaven Amsterdam.

Reference number: POA-2017-02
II.1.2) Main CPV code
45241300
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71328000
45223210
45262210 - AA11
45243600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Netherlands-Amsterdam: Pier construction work
ND Document number 387619-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place AMSTERDAM
AU Authority name Havenbedrijf Amsterdam NV (22071782)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45223210 - Structural steelworks
45241300 - Pier construction work
45243600 - Quay wall construction work
45262210 - Foundation work
71328000 - Verification of load-bearing structure design services
OC Original CPV code 45223210 - Structural steelworks
45241300 - Pier construction work
45243600 - Quay wall construction work
45262210 - Foundation work
71328000 - Verification of load-bearing structure design services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) https://www.portofamsterdam.com/nl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >