Denmark-Ballerup: Recruitment services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003602044450973
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 387274-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Ballerup: Recruitment services

2017/S 189-387274

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Peter Thomsen
Telephone: +45 72814000
E-mail: fmi-ja-s104@mil.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: www.FMI.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c24c6473-03fb-46e7-b794-7e90174d8e2d/homepage
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud af rekrutteringsbistand.

II.1.2) Main CPV code
79600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkbsstyrelse (FMI) nsker at anskaffe konsulentydelser i form af rekrutteringsbistand til rekruttering af erfarne udbudsjurister til ansttelse ved FMI. FMI har behov for assistance til search-delen i en rekrutteringsproces med henblik pa ansttelse af erfarne udbudsjurister.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 850 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4) Description of the procurement:

Se venligst afsnit II.1.4).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 850 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

FMI har besluttet ikke at opdele kontrakten i delkontrakter pa grund af, at kontrakten i sin natur ikke egner sig til opdeling.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal anvende det Flles Europiske Udbudsdokument (ESPD) til forelbig bevis for certifikater udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemnd og til dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder kravene til egnethed fremhvet nedenfor og til dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier fastsat i forbindelse med tilbudsafgivelse, jf. Udbudslovens ? Lovbekendtgrelse nr. 1564 af 15.12.2015,der kan rekvireres pa www.retsinformation.dk ? 148 stk. 1, og, jf. 145. Forud for FMI beslutning om tildeling af kontrakten skal tilbudsgiver, som FMI har til intention om at tildele kontrakten, fremsende bekrftende dokumentation for de informationer tilbudsgiver har afgivet i det Flles Europiske Udbudsdokument i overensstemmelse med Udbudslovens 151. FMI henviser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning vedrrende det Flles Europiske Udbudsdokument, der kan rekvireres pa: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2015/Vejledning%20til%20ESPDen.pdf

Som flge heraf skal den flgende information vre tilkendegivet i det Flles Europiske Udbudsdokument. Bemrk venligst, at forud for tildeling af kontrakt, skal informationen tilkendegivet i det Flles Europiske Udbudsdokument kunne bekrftes af FMI i henhold til Udbudslovens 151-155. Der skal fremsendes en referenceliste med de vigtigste og mest sammenlignelige leveringer over de sidste 3 ar. Listen kan med fordel indeholde flgende punkter: En beskrivelse af hver levering, information om tid for levering, strrelsen af leveringen, modtager af leveringen. Med sammenlignelige leveringer menes andre leveringer, hvor tilbudsgiver har leveret tjenesteydelser i forbindelse med rekruttering af jurister eller jurister med erfaring i udbudsret til en offentlig eller privat virksomhed, jf. beskrivelsen anfrt i Scope of Work. Der henvises til afsnit VI.3) vedrrende tilbudsgiverens mulighed for at basere sig pa andre virksomheders kapacitet.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal demonstrere tilbudsgiverens tekniske og faglige kapacitet ved at levere referencer vedrrende tilbudsgiverens erfaringer fra lignende ydelser ved fremsendelse af minimum 1 sammenlignelige leverance indenfor de sidste 3 ar, jf. beskrivelsen i Scope of Work. Information skal fremsendes ved anvendelse af det Flles Europiske Udbudsdokument (ESPD), afsnit IV.C.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Der henvises til udbudsbetingelserne i forbindelse med fastlggelse af betalingsforpligtigelser. Fakturering skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gldende danske lovgivning om betaling til det offentlige. Pa nuvrende tidspunkt er det Lovbekendtgrelse nr. 798 af juni 2007, der krver, at al fakturering foretages elektronisk. De eksakte betingelser er fastlagt i kontrakten. Hvis kontrakten tildeles en gruppe virksomheder (f.eks. et konsortium), patager deltagerne sig at hfte solidarisk og til at udpege en reprsentant for gruppen. FMI henviser til Underbilag A, afsnit 4.6 vedrrende overholdelse af gldende lovgivning, og den af FMI fastsatte arbejdsklausul.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 09:01

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

FMI krver, at Tilbudsgiver og hver af de konomiske aktrer, som Tilbudsgiver baserer sig pa, hfter solidarisk i forbindelse med udfrelsen af kontrakten. I forbindelse med afsnit IV.2.4): Tilbuddet skal vre udarbejdet i det sprog fremhvet i afsnit IV.2.4). Tilbudsgiver kan dog fremsende dokumentation pa dansk og engelsk. Brugen af ESPD er en forudstning for deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens 148. FMI krver derfor, at Tilbudsgiveren anvender og fremsender en ESPD til forelbigt bevis for: at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde fastsat i Udbudslovens 135 og 136, at Tilbudsgiver opfylder de fastsatte minimumskrav til Tilbudsgivers egnethedskrav, jf. afsnit III.1.2) og III.1.3), at Tilbudsgiver faststter de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvlgelse, jf. Udbudslovens 145 stk. 2, jf. afsnit II.2.9). Tilbudsgiverne, og eventuelle relevante deltagere i gruppen af konomiske aktrer/stttende konomiske aktrer, skal anvende den elektroniske version af ESPD. FMI har forberedt en ESPD (En XML-fil), der er tilgngelig pa ETHICS. FMI opfordrer kraftigt Tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil ved udfyldelse af ESPD. Tilbudsgiveren skal uploade XML-filen til https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome , hvor ESPD kan frdiggres og senere eksporteres. Ingen anden version af ESPD ma anvendes. Fr beslutning om tildeling af kontrakten vil FMI krve, at den tilbudsgiver, som FMI har intention om at tildele Kontrakten til, fremsender dokumentation for informationen fremsendt i ESPD, jf. Udbudslovens 151-155. Hvis Tilbudsgiveren baserer sig pa kapaciteten af en anden konomisk aktr, jf. afsnit III.1.2) og III.1.3), skal Tilbudsgiver efter opfordring fra FMI fremsende dokumentation for, at Tilbudsgiver har adgang til den ndvendige konomiske og finansielle formaen og/eller den faglige og tekniske kapacitet som krvet, og at den konomiske aktr, som Tilbudsgiver baserer sig pa, er juridisk forpligtet til at sttte Tilbudsgiver. Hvis denne dokumentation ikke fremsendes, kan FMI ikke vurdere den konomiske og finansielle formaen og/eller den faglige og tekniske kapacitet af de(n) andre konomiske aktrer, som Tilbudsgiver baserer sig pa. FMI har forberedt en skabelon, der er tilgngelig pa ETHICS, til at bekrfte den juridiske forpligtigelse, som den konomiske virksomhed, som Tilbudsgiver baserer sig pa, har. FMI opfordre kraftigt Tilbudsgiver til at anvende denne skabelon. Det skal dog bemrkes, at det alene er Tilbudsgivers ansvar at levere fyldestgrende information. FMI skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens 135 og 136, medmindre Tilbudsgiver har fremsendt tilstrkkeligt dokumentation for, at Tilbudsgiver er palidelig, jf. udbudslovens 138. Bemrk venligst, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2014/24/EU, er obligatoriske i henhold til Udbudslovens 136. For yderlig information vedrrende denne udbudsprocedure henvises til dokumentet Yderlig information til Udbudsbekendtgrelse.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om handhvelse af udbuds reglerne m.v. som senest ndret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Ballerup: Recruitment services

2017/S 189-387274

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Peter Thomsen
Telephone: +45 72814000
E-mail: fmi-ja-s104@mil.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: www.FMI.dk

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud af rekrutteringsbistand.

II.1.2) Main CPV code
79600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 850 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 850 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Denmark-Ballerup: Recruitment services
ND Document number 387274-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BALLERUP
AU Authority name Forsvarsministeriets Materiel- og Indkbsstyrelse (16-28-71-80)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79600000 - Recruitment services
OC Original CPV code 79600000 - Recruitment services
RC NUTS code DK0
IA Internet address (URL) www.FMI.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >