Netherlands-Amstelveen: Supply services of personnel including temporary staff

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003602925215388
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389680-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Amstelveen: Supply services of personnel including temporary staff

2017/S 190-389680

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amstelveen
30505231
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1182 JR
Netherlands
Contact person: Simone Doornbosch
Telephone: +31 205404911
E-mail: s.doornbosch@amstelveen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.amstelveen.nl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Offerteaanvraag inhuur administratieve/ secretariele medewerkers.

Reference number: I&A_2016_0305
II.1.2) Main CPV code
79620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De aanbestedende dienst is op zoek naar inschrijvers die uitzendkrachten kunnen leveren voor administratieve en secretariele werkzaamheden binnen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Hiertoe wil zij een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met een (1) opdrachtnemer.

De dienstverleningsovereenkomst betreft het op afroep en naar behoefte (voornamelijk in geval van ziekte, overbrugging van openstaande vacatures, specifieke projecten of pieken) ter beschikking stellen van personeel voor administratieve en secretariele functies binnen alle ondersteunende afdelingen/clusters van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, bestaande uit de volgende functies:

? medewerker administratieve ondersteuning A,

? medewerker administratieve ondersteuning B,

? medewerker administratieve ondersteuning C,

? medewerker administratieve ondersteuning D.

De eisen die hieraan worden gesteld vindt u terug in bijlage 1: Programma van eisen en wensen en bijlage 2: Generieke functieprofielen.

Zie voor mee...

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 469 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
75100000
75130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL329
Main site or place of performance:

Amstelveen.

II.2.4) Description of the procurement:

Omzet 2011-2015: gebaseerd op omzetgegevens uit de periode 2011-2015 is de verwachting dat voor de inhuur van administratieve/ secretariele medewerkers de jaarlijkse spend uitkomt op:

? 500 000 EUR per jaar;

? een indicatie van de spreiding van de af te nemen producten per jaar is opgenomen in invulbijlage 2 Inschrijvingsformulier.

Vorengenoemde gegevens, omzetgegevens en voornemen zijn slechts ter indicatie aangegeven, hieraan kan door inschrijver/ opdrachtnemer geen enkele afnamegarantie en of afname verplichting worden ontleend. Overigens kan en zal de aanbestedende dienst geen enkele garantie geven van enige vorm van een te realiseren omzet voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Zie voor meer informatie de offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Visie uitzendproces / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Social return / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De dienstverleningsovereenkomst (ook te noemen: overeenkomst), die bij een eventuele gunning wordt aangegaan, kent een initiele looptijd van 1 jaar, met als gewenste ingangsdatum 1.9.2017 en eindigend op 1.9.2018. De looptijd van de overeenkomst kan 3 keer met 1 jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden, inclusief indexering overeenkomstig artikel 3.3 van de overeenkomst.

Zie voor meer informatie de offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207823
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Offerteaanvraag inhuur administratieve/ secretariele medewerkers

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Tempo Team Uitzenden BV
33041895
Diemermere 25
Diemen
1112 TC
Netherlands
Telephone: +31 652347854
E-mail: saskia.vrooland@tempo-team.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.tempo-team.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 EUR
Lowest offer: 469 500.00 EUR / Highest offer: 632 190.00 EUR taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080 BN
Netherlands
Telephone: +31 883617000
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Fax: +31 205412111

Internet address: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Gemeente Amstelveen
Postbus 4
Amstelveen
1180 BA
Netherlands
E-mail: inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl

Internet address: http://www.amstelveen.nl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Bezwaar tegen de voorgenomen gunning:

De aanbestedende dienst informeert inschrijvers schriftelijk en elektronisch over de afwijzing of de gunningsbeslissing. De afgewezen inschrijvers krijgen een termijn van ten minste 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de gunningsbeslissing om tegen de gunningsbeslissing op te komen. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

Zie voor de volledigheid de offerteaanvraag met bijlagen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Amstelveen: Supply services of personnel including temporary staff

2017/S 190-389680

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amstelveen
30505231
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1182 JR
Netherlands
Contact person: Simone Doornbosch
Telephone: +31 205404911
E-mail: s.doornbosch@amstelveen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.amstelveen.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Offerteaanvraag inhuur administratieve/ secretariele medewerkers.

Reference number: I&A_2016_0305
II.1.2) Main CPV code
79620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 469 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
75100000
75130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL329

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207823

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Offerteaanvraag inhuur administratieve/ secretariele medewerkers

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Tempo Team Uitzenden BV
33041895
Diemermere 25
Diemen
1112 TC
Netherlands
Telephone: +31 652347854
E-mail: saskia.vrooland@tempo-team.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.tempo-team.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 EUR
Lowest offer: 469 500.00 EUR / Highest offer: 632 190.00 EUR taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Amstelveen: Supply services of personnel including temporary staff
ND Document number 389680-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place AMSTELVEEN
AU Authority name Gemeente Amstelveen (30505231)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 75100000 - Administration services
75130000 - Supporting services for the government
79620000 - Supply services of personnel including temporary staff
OC Original CPV code 75100000 - Administration services
75130000 - Supporting services for the government
79620000 - Supply services of personnel including temporary staff
RC NUTS code NL
NL329
IA Internet address (URL) http://www.amstelveen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >