Netherlands-Hoorn: General liability insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003604865786974
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389427-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hoorn: General liability insurance services

2017/S 190-389427

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Hoorn
341772977
Nieuwe Steen 1
Hoorn
1625 HV
Netherlands
Contact person: Marja van Zanten
E-mail: gemeente@hoorn.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.hoorn.nl

Address of the buyer profile: http://www.hoorn.nl/Int/Ondernemers

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7664e3f84903ba8adfb911f2b74df821
Additional information can be obtained from another address:
TenderNed
TenderNed
Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7664e3f84903ba8adfb911f2b74df821
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
TenderNed
TenderNed
Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aansprakelijkheidsverzekering.

Reference number: 1475282
II.1.2) Main CPV code
66516400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De gemeente Hoorn loopt het risico om door derden aansprakelijk te worden gesteld voor schades die door de gemeente worden veroorzaakt. Het gaat om aansprakelijkstellingen in de breedste zin van het woord. De behoefte is om deze risico's af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten (AvG).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL321
Main site or place of performance:

Hoorn.

II.2.4) Description of the procurement:

De gemeente Hoorn heeft 72 493 inwoners (peildatum 1.1.2017).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Schadebehandeling / Weighting: 25
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het is mogelijk het contract maximaal 2 maal te verlengen met een termijn van 12 maanden. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor de einddatum.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

? Goed werkgeverschap/ werknemersschade verzekering.

? Gebruik servicemodule.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Hoorn.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Alleen vragen die voor uiterlijke datum tijd zoals genoemd op TenderNed in ons bezit zijn, worden beantwoord. Vragen die op een andere wijze bij ons binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Gedurende de aanbestedingsprocedure zijn er twee momenten waarop u vragen kunt stellen.

1e nota van inlichtingen: 18.10.2017 (publicatie 1e nota van inlichtingen: 20.10.2017).

2e nota van inlichtingen: 25.10.2017 (publicatie 2e nota van inlichtingen: 27.10.2017).

De nota van inlichtingen publiceren wij op TenderNed. De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Wij behouden ons het recht voor om de regels, eisen, criteria en overige verplichtingen in de nota(s) van inlichtingen te wijzigen. Die wijzigingen worden tijdig gepubliceerd op TenderNed.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81
Haarlem
2011 RW
Netherlands
Telephone: +31 238884444
E-mail: info@rechtspraak.nl
Fax: +31 238884888

Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Klachtenregeling gemeente Hoorn
Postbus 603
Hoorn
1620 AR
Netherlands
Telephone: +31 229252200
E-mail: gemeente@hoorn.nl

Internet address: http://www.hoorn.nl/Int/Ondernemers

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Voordat wij tot een definitieve gunning overgaan, wordt de voorgenomen gunningsbeslissing zo snel mogelijk via TenderNed aan alle inschrijvers meegedeeld. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een kort geding aanspannen bij de Rechtbank Noord-Holland. Dit kan tot en met 20 kalenderdagen nadat de voorgenomen gunningsbeslissing aan alle inschrijvers is verzonden. Het aanspannen van een kort geding zorgt voor uitstel van de definitieve gunning, tot na de uitspraak in het kort geding.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81
Haarlem
2011 RW
Netherlands
Telephone: +31 238884444
E-mail: info@rechtspraak.nl
Fax: +31 238884888

Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hoorn: General liability insurance services

2017/S 190-389427

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Hoorn
341772977
Nieuwe Steen 1
Hoorn
1625 HV
Netherlands
Contact person: Marja van Zanten
E-mail: gemeente@hoorn.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.hoorn.nl

Address of the buyer profile: http://www.hoorn.nl/Int/Ondernemers

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aansprakelijkheidsverzekering.

Reference number: 1475282
II.1.2) Main CPV code
66516400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL321
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het is mogelijk het contract maximaal 2 maal te verlengen met een termijn van 12 maanden. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 6 maanden voor de einddatum.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Hoorn: General liability insurance services
ND Document number 389427-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place HOORN
AU Authority name Gemeente Hoorn (341772977)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66516000 - Liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
OC Original CPV code 66516000 - Liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
RC NUTS code NL
NL321
IA Internet address (URL) http://www.hoorn.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >