Poland-Mielec: Measuring instruments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003605647798396
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388891-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Mielec: Measuring instruments

2017/S 190-388891

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 2B
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Elwira Bator
Telephone: +48 177885194
E-mail: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl
Fax: +48 177885195
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: http://www.ckp.edu.pl/ckpidn.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna organu samorz?du terytorialnego
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? wyposa?enia pracowni ?Technik geodeta realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodow.

II.1.2) Main CPV code
38300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompletnego wyposa?enia pracowni ?Technik geodeta wraz z instalacj? dostarczanych urz?dze? (wymagaj?cych instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji mo?liwo?ci (funkcjonalno?ci) sprz?tu (urz?dze?) dla pracownikow Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy okre?la, ?e elementy dostawy to:

1) Tachimetr elektroniczny

2) Statyw do tachimetru

3) Pryzmat pojedynczy w oprawie

4) Tyczka teleskopowa do pryzmatu

5) Podstawka pod statyw

6) Lata niwelacyjna

7) Ruletka geodezyjna

8) Szkicownik

9) Podzialka transwersalna

10) Tyczki geodezyjne

11) Szpilki geodezyjne

12) W?gielnica z pionem

13) R?czny dalmierz laserowy

14) Program do kalkulacji.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 37 923.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38331000
38000000
38330000
38410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompletnego wyposa?enia pracowni ?Technik geodeta wraz z instalacj? dostarczanych urz?dze? (wymagaj?cych instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji mo?liwo?ci (funkcjonalno?ci) sprz?tu (urz?dze?) dla pracownikow Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy okre?la, ?e elementy dostawy to:

1) Tachimetr elektroniczny

2) Statyw do tachimetru

3) Pryzmat pojedynczy w oprawie

4) Tyczka teleskopowa do pryzmatu

5) Podstawka pod statyw

6) Lata niwelacyjna

7) Ruletka geodezyjna

8) Szkicownik

9) Podzialka transwersalna

10) Tyczki geodezyjne

11) Szpilki geodezyjne

12) W?gielnica z pionem

13) R?czny dalmierz laserowy

14) Program do kalkulacji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPK.09.04.00-18-0023/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie stanowi cz??? wi?kszej calo?ci.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-251631
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
al. Niepodleglosci 219/1
Warszawa
02-087
Poland
Telephone: +48 228254365
E-mail: ctp@czerski.com
Fax: +48 228250604
NUTS code: PL911

Internet address: www.stonexpolska.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 284.55 PLN
Total value of the contract/lot: 37 923.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18.1 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

18.2 Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

18.3 Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

18.4 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Mielec: Measuring instruments

2017/S 190-388891

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 2B
Mielec
39-300
Poland
Contact person: Elwira Bator
Telephone: +48 177885194
E-mail: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl
Fax: +48 177885195
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: http://www.ckp.edu.pl/ckpidn.html

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? wyposa?enia pracowni ?Technik geodeta realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodow.

II.1.2) Main CPV code
38300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 37 923.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38331000
38000000
38330000
38410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL824

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-251631

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
al. Niepodleglosci 219/1
Warszawa
02-087
Poland
Telephone: +48 228254365
E-mail: ctp@czerski.com
Fax: +48 228250604
NUTS code: PL911

Internet address: www.stonexpolska.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 284.55 PLN
Total value of the contract/lot: 37 923.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Mielec: Measuring instruments
ND Document number 388891-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MIELEC
AU Authority name Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 - Measuring instruments
38330000 - Hand-held instruments for measuring length
38331000 - Squares
38410000 - Metering instruments
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 - Measuring instruments
38330000 - Hand-held instruments for measuring length
38331000 - Squares
38410000 - Metering instruments
RC NUTS code PL824
IA Internet address (URL) http://www.ckp.edu.pl/ckpidn.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >