Poland-D?bica: Industrial machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003606265326717
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388888-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-D?bica: Industrial machinery

2017/S 190-388888

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bratex Dachy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spolka komandytowa
ul. Drogowcow 7
D?bica
39-200
Poland
Contact person: Maciej Mrzyglod
E-mail: maciej.mrzyglod@bratex.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bratex.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo, spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spolka komandytowa
I.5) Main activity
Other activity: sprzeda? hurtowa drewna, materialow budowlanych i wyposa?enia sanitarnego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/1.3.1.

II.1.2) Main CPV code
42000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowcow 7, 39-200 D?bica zaprasza do zlo?enia oferty na dostaw? ?rodka trwalego w postaci linii do ci?cia wzdlu?nego w ramach planowanego do realizacji projektu pn. ?Podwy?szenie konkurencyjno?ci Spolki Bratex poprzez wykorzystanie w procesie produkcji stalowych produktow elewacyjnych innowacyjnej metody pokrywania blachy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, O? priorytetowa 1 Przedsi?biorcza Polska Wschodnia, Dzialanie 1.3 Ponadregionalne powi?zania kooperacyjne, Poddzialanie 1.3.1 Wdra?anie innowacji przez M?P, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0044/17.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 970 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa ? Linia do ci?cia wzdlu?nego

Urz?dzenie przeznaczone do rozcinania blachy w kr?gu o grubo?ci do 2 mm na pasy o ro?nych szeroko?ciach, z ktorych b?d? w kolejnym etapie wytwarzane panele oraz kasetony elewacyjne. Linia winna umo?liwia? rozcinanie du?ego kr?gu na w??sze pasy z bardzo wysok? dokladno?ci? i jako?ci?. W sklad zestawu wchodz? nast?puj?ce moduly: rozwijaki kr?gow, nawijacze kr?gow, modul prostowania blachy, modul rozcinania, modul gilotyn poprzecznych, wie?a

kompensacyjna oraz hamulce cierne do napr??ania blachy.

Wymagane parametry techniczne:

Sklad zestawu linii do rozcinania wzdlu?nego:

rozwijacz dla kr?gow wozkiem hydraulicznym,

sekcja wprowadzaj?ca i prostuj?ca w ukladzie rolek 5/6,

sekcja rozcinania wzdlu?nego z 9 parami no?y tn?cych zaciskanych na wale; sekcja poprzedzona stolem wprowadzaj?cym blach?,

boczne nawijacze do odpadu,

gilotyna mechaniczna,

stol odbiorczy hydrauliczny o dlugo?ci min. 1 m,

wie?a kompensacyjna o wysoko?ci max. 6 m,

nawijacz do pasow blachy z wozkiem hydraulicznym.

Parametry systemu:

zakres grubo?ci ci?tej blachy 0,4-2 mm,

zakres szeroko?ci ci?tej blachy 200-1500 mm,

minimalna szeroko?? nawijanego odpadu blachy 4 mm,

obsluga kr?gow o masie do 12 t,

minimalna pr?dko?? linii 40 m/min.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Czas przyst?pienia serwisanta do usuni?cia awarii w miejscu instalacji linii / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPW.01.03.01-18-0044/17.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 151-312187
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/1.3.1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Stolarczyk
ul. Kochanowskiego 30
Tarnow
33-100
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 970 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-D?bica: Industrial machinery

2017/S 190-388888

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bratex Dachy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spolka komandytowa
ul. Drogowcow 7
D?bica
39-200
Poland
Contact person: Maciej Mrzyglod
E-mail: maciej.mrzyglod@bratex.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bratex.pl

I.5) Main activity
Other activity: sprzeda? hurtowa drewna, materialow budowlanych i wyposa?enia sanitarnego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/1.3.1.

II.1.2) Main CPV code
42000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 970 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 151-312187

Section V: Award of contract

Title:

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/1.3.1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Stolarczyk
ul. Kochanowskiego 30
Tarnow
33-100
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 970 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-D?bica: Industrial machinery
ND Document number 388888-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place D?BICA
AU Authority name Bratex Dachy Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spolka komandytowa
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42000000 - Industrial machinery
OC Original CPV code 42000000 - Industrial machinery
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.bratex.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >