Poland-Krakow: Surgical sutures

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003606528852619
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388620-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Surgical sutures

2017/S 190-388620

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pr?dnicka 80
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Andrzej Gol?biowski
Telephone: +48 126143487
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitaljp2.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nici chirurgicznych, klejow i klipsow naczyniowych.

Reference number: DZ.271.93.2017
II.1.2) Main CPV code
33141121
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa nici chirurgicznych, klejow i klipsow naczyniowych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 222 957.21 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchlanialny typu AMIFIL lub rownowa?ny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchlanialne typu AMIFIL lub rownowa?ny, pozycje od 1 do 3 szew monofilamentowy; pozycja nr 4 szew polifilamentowy (4 pozycje) w ilo?ci 8470 sztuk).

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 160,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 15 838.90 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu DAFILON lub rownowa?ny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu DAFILON lub rownowa?ny w ilo?ci 2160 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 130,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 528.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu ETHILON lub rownowa?ny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu ETHILON lub rownowa?ny w ilo?ci 1200 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 50,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 872.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? Monofilament stalowy typu STEEL WIRE lub rownowa?ny

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Monofilament stalowy typu STEEL WIRE lub rownowa?ny (2 pozycje) w ilo?ci 2580 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 480,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 47 743.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego ok. 60 dni,

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego ok. 60 dni, czas wchlaniania ok. 180 ? 210/240 dni, typu PDS II lub rownowa?ny

(10 pozycji) w ilo?ci 8088 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1200,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 120 006.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy, niewchlanialny typu PROLENE lub rownowa?ny

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy, niewchlanialny typu PROLENE lub rownowa?ny (30 pozycji) w ilo?ci 24192 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 6920,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 691 959.84 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego ( polietylenu ), niewchlanialny

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego ( polietylenu ), niewchlanialny typu SURGIPRO lub rownowa?ny (13 pozycji) w ilo?ci 3420 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1080,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 107 572.68 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu NUROLON lub rownowa?ny

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu NUROLON lub rownowa?ny w ilo?ci 5520 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 430,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 42 945.60 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, z politereftalatu, powlekany silikonem, niewchlanialny typu TI-CRON

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, z politereftalatu, powlekany silikonem, niewchlanialny typu TI-CRON lub rownowa?ny (13 pozycji) w ilo?ci 4992 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 2250,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 225 464.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, powlekany, niewchlanialny typu ETHIBOND lub rownowa?ny

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, powlekany, niewchlanialny typu ETHIBOND lub rownowa?ny(5 pozycji) w ilo?ci 6852 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 750,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 74 606.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? Pozycje od 1 do 5-Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny i pozycje 6 i 7- szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozycje od 1 do 5-Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny, powlekany silikonem lub woskiem, niewchlanialny typu SOFSILK lub rownowa?ny i pozycje 6 i 7- szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego 7 ? 14 dni, czas wchlaniania 40 ? 50 dni, typu VICRYL RAPIDE lub rownowa?ny (7 pozycji) w ilo?ci 5244 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 300,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 840.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany, wchlanialny, podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70 dni, typu VICRYL

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70 dni, typu VICRYL lub rownowa?ny (25 pozycji) w ilo?ci 20688 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1750,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 175 207.92 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany TRICLOSANEM, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany TRICLOSANEM, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70 dni, typu VICRYL PLUS lub rownowa?ny (7 pozycji) w ilo?ci 21960 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 2610,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 260 830.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kwasu poliglikolowego, wchlanialny, czas potrzymywania tkankowego ok. 4 tyg., czas wchlaniania 60-90 dni, typu PGA lub rownowa?ny

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew syntetyczny polifilamentowy, z kwasu poliglikolowego, wchlanialny, czas potrzymywania tkankowego ok. 4 tyg., czas wchlaniania 60-90 dni, typu PGA lub rownowa?ny w ilo?ci 1800 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 50,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 454.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15 ? Wchlanialna gaza hemostatyczna typu SURGICEL lub rownowa?na.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141127
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Wchlanialna gaza hemostatyczna zbudowana z utlenionej regenerowanej celulozy (2 pozycje) w ilo?ci 4080 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 3080,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci wchlanialnej gazy hemostatycznej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 307 680.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16 ? Niewchlanialny wosk do tamowania krwotokow z ko?ci typu BONEWAX lub rownowa?ny

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Niewchlanialny wosk do tamowania krwotokow z ko?ci typu BONEWAX lub rownowa?ny w ilo?ci 3168 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 190,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci niewchlanialnego wosku / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 19 008.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17 ? Siatka monofilamentowa propylenowa typu PROLEN MESH lub rownowa?na

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Siatka monofilamentowa propylenowa typu PROLEN MESH lub rownowa?na (3 pozycje) w ilo?ci 35 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 10,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci siatki monofilamentowej propylenowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 222.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18 ?Pozycje od 1 do 5- Siatka syntetyczna, bezbarwna, wchlanialna, z kwasu poliglikolowego i mlekowego i pozycje od 6 do 8- siatka syntetyczna, monofilamentowa, cz??ciowo wchlanialna

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozycje od 1 do 5- Siatka syntetyczna, bezbarwna, wchlanialna, z kwasu poliglikolowego i mlekowego typu VICRYL MESH lub rownowa?na i pozycje od 6 do 8- siatka syntetyczna, monofilamentowa, cz??ciowo wchlanialna, kompozyt polipropylenu i poliglekapronu typu ULTRAPRO lub rownowa?na (8 pozycji) w ilo?ci 31 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 140,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci siatki syntetycznej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 937.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19 ?Pozycje od 1 do 2- Szwy odbarczaj?ce (szew, poliamidowy i poliestrowy) i pozycje od 3 do 5-bezw?zlowe urz?dzenia do kontrolowanego zamykania ran

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozycje od 1 do 2- Szwy odbarczaj?ce (szew, poliamidowy i poliestrowy) i pozycje od 3 do 5-bezw?zlowe urz?dzenia do kontrolowanego zamykania ran typu STRATAFIX lub rownowa?ne

(5 pozycji) w ilo?ci 120 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 80,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci szwow / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 436.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20 ? Silikonowe tasiemki ? oznaczniki takie jak Surg-I-Loop lub rownowa?ne.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141126
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Silikonowe tasiemki ? oznaczniki takie jak Surg-I-Loop lub rownowa?ne (8 pozycji) w ilo?ci 800 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 80,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci silikonowych tasiemek / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21 ? Klipsy naczyniowe tytanowe typu LIGACLIP lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Klipsy naczyniowe tytanowe typu LIGACLIP lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice. (12 pozycji) w ilo?ci 153055 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1930,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci klipsow naczyniowych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 193 430.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22 ? Klipsy polimerowe, niewchlanialne typu WECK HEM-O-LOK lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Klipsy polimerowe, niewchlanialne typu WECK HEM-O-LOK lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice. (8 pozycji) w ilo?ci 365 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 60,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci klipsow polimerowych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 240.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 23 ?Pozycja nr 1- Dwuskladnikowy klej fibrynowy taki jak TISSEEL LYO lub rownowa?ny oraz pozycje od 2 do 3 hemostatyk kolagenowy taki jak HEMOPATCH

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozycja nr 1- Dwuskladnikowy klej fibrynowy taki jak TISSEEL LYO lub rownowa?ny oraz pozycje od 2 do 3 hemostatyk kolagenowy taki jak HEMOPATCH lub rownowa?ny (3 pozycje) w ilo?ci 82 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1010,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci kleju chirurgicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 101 137.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 24 ? Dwuskladnikowy uniwersalny klej chirurgiczny taki jak BIOGLUE lub rownowa?ny.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Dwuskladnikowy uniwersalny klej chirurgiczny taki jak BIOGLUE lub rownowa?ny (5 pozycji) w ilo?ci 209 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 3270,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci kleju chirurgicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 327 410.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 25 ? Len chirurgiczny taki jak Linatrix lub rownowa?ny.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Len chirurgiczny taki jak Linatrix lub rownowa?ny (2 pozycje) w ilo?ci 2880 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 130,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci nici chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 672.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 26 ? Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny, niewchlanialny.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny, niewchlanialny w ilo?ci 150 szpul.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 50,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci nici chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 244.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 27 ? Pozycja nr 1- Lata hemostatyczna taka jak VERISET lub rownowa?na i pozycje od 2 do 6- urz?dzenie do szycia Endo Stitch

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozycja nr 1- Lata hemostatyczna taka jak VERISET lub rownowa?na i pozycje od 2 do 6- urz?dzenie do szycia Endo Stitch 10 mm wraz z ladunkami i urz?dzenie do szycia Endo Stitch 10 mm wraz z ladunkami (6 pozycji) w ilo?ci 63 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 190,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci nici chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 820.29 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 28 ? Klej chirurgiczny taki jak VASCUSEAL lub rownowa?ny.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Klej chirurgiczny taki jak VASCUSEAL lub rownowa?ny (2 pozycje) w ilo?ci 200 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1370,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci kleju chirurgicznego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 137 100.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 29 ? Cement kostny.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Cement kostny (2 pozycje) w ilo?ci 20 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 40,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci cementu kostnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 30 ? Elektrody nasierdziowe bipolarne.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Elektrody nasierdziowe bipolarne (2 pozycje) w ilo?ci 1395 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1410,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci elektrod nasierdziowych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 141 075.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 31 ? System do zamykania mostka po sternotomii, skladaj?cy si? z opasek wykonanych z materialu PEEK (polieteroeteroketon).

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

System do zamykania mostka po sternotomii, skladaj?cy si? z opasek wykonanych z materialu PEEK (polieteroeteroketon) zako?czonych igl? taki jak Sternal Zip Fix System lub rownowa?ny

(2 pozycje) w ilo?ci 475 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 960,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci nici chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 96 375.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 32 ? Jednorazowe pier?cienie do mikrozespole? naczy? krwiono?nych, wykonane z polietylenu.

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Jednorazowe pier?cienie do mikrozespole? naczy? krwiono?nych, wykonane z polietylenu, wyposa?one w szpilki ze stali chirurgicznej do nanizania ?cian naczy? krwiono?nych (7 pozycji) w ilo?ci 7 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 60,00 pln.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna przydatno?ci nici chirurgicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych na potwierdzenie czego sklada wraz z ofert? o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia JEDZ.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc? ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. 2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. 3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. 4. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. 5. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

6.certyfikat CE i deklaracja zgodno?ci dla zaoferowanych wyrobow medycznych. 7. aktualna instrukcja u?ytkowania (u?ycia) dla ka?dego z pakietow. 8. probki zaoferowanych wyrobow medycznych.

ci?g dalszy w Sekcji VI.3).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly zawarte we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 2 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Doko?czenie Sekcji III.1.1)

1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt I:

1) pkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych. 2) pkt 2?3 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje si?.

4. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1) w pkt. 1, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 1. pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje si?.

5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zglaszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?pil; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysluguje skarga. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: ? nie zawiera brakow formalnych; ? uiszczono wpis. Wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Surgical sutures

2017/S 190-388620

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pr?dnicka 80
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Andrzej Gol?biowski
Telephone: +48 126143487
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nici chirurgicznych, klejow i klipsow naczyniowych.

Reference number: DZ.271.93.2017
II.1.2) Main CPV code
33141121
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 222 957.21 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchlanialny typu AMIFIL lub rownowa?ny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 15 838.90 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu DAFILON lub rownowa?ny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 528.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu ETHILON lub rownowa?ny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 872.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? Monofilament stalowy typu STEEL WIRE lub rownowa?ny

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 47 743.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego ok. 60 dni,

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 120 006.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy, niewchlanialny typu PROLENE lub rownowa?ny

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 691 959.84 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? Szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego ( polietylenu ), niewchlanialny

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 107 572.68 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliamidowy, niewchlanialny typu NUROLON lub rownowa?ny

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 42 945.60 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, z politereftalatu, powlekany silikonem, niewchlanialny typu TI-CRON

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 225 464.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, poliestrowy, powlekany, niewchlanialny typu ETHIBOND lub rownowa?ny

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 74 606.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? Pozycje od 1 do 5-Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny i pozycje 6 i 7- szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 840.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany, wchlanialny, podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70 dni, typu VICRYL

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 175 207.92 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany TRICLOSANEM, wchlanialny, czas podtrzymywania tkankowego 28 ? 35 dni, czas wchlaniania 56 ? 70

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 260 830.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14 ? Szew syntetyczny polifilamentowy, z kwasu poliglikolowego, wchlanialny, czas potrzymywania tkankowego ok. 4 tyg., czas wchlaniania 60-90 dni, typu PGA lub rownowa?ny

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 454.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15 ? Wchlanialna gaza hemostatyczna typu SURGICEL lub rownowa?na.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141127
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 307 680.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16 ? Niewchlanialny wosk do tamowania krwotokow z ko?ci typu BONEWAX lub rownowa?ny

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 19 008.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17 ? Siatka monofilamentowa propylenowa typu PROLEN MESH lub rownowa?na

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 222.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18 ?Pozycje od 1 do 5- Siatka syntetyczna, bezbarwna, wchlanialna, z kwasu poliglikolowego i mlekowego i pozycje od 6 do 8- siatka syntetyczna, monofilamentowa, cz??ciowo wchlanialna

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 937.40 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19 ?Pozycje od 1 do 2- Szwy odbarczaj?ce (szew, poliamidowy i poliestrowy) i pozycje od 3 do 5-bezw?zlowe urz?dzenia do kontrolowanego zamykania ran

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 436.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20 ? Silikonowe tasiemki ? oznaczniki takie jak Surg-I-Loop lub rownowa?ne.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141126
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21 ? Klipsy naczyniowe tytanowe typu LIGACLIP lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 193 430.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22 ? Klipsy polimerowe, niewchlanialne typu WECK HEM-O-LOK lub rownowa?ne i kompatybilne z nimi klipsownice

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 240.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 23 ?Pozycja nr 1- Dwuskladnikowy klej fibrynowy taki jak TISSEEL LYO lub rownowa?ny oraz pozycje od 2 do 3 hemostatyk kolagenowy taki jak HEMOPATCH

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 101 137.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 24 ? Dwuskladnikowy uniwersalny klej chirurgiczny taki jak BIOGLUE lub rownowa?ny.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 327 410.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 25 ? Len chirurgiczny taki jak Linatrix lub rownowa?ny.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 672.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 26 ? Szew naturalny polifilamentowy, jedwabny, niewchlanialny.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 244.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 27 ? Pozycja nr 1- Lata hemostatyczna taka jak VERISET lub rownowa?na i pozycje od 2 do 6- urz?dzenie do szycia Endo Stitch

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 820.29 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 28 ? Klej chirurgiczny taki jak VASCUSEAL lub rownowa?ny.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 137 100.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 29 ? Cement kostny.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 30 ? Elektrody nasierdziowe bipolarne.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 141 075.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 31 ? System do zamykania mostka po sternotomii, skladaj?cy si? z opasek wykonanych z materialu PEEK (polieteroeteroketon).

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 96 375.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 32 ? Jednorazowe pier?cienie do mikrozespole? naczy? krwiono?nych, wykonane z polietylenu.

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Surgical sutures
ND Document number 388620-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33141120 - Clip, suture, ligature supplies
33141121 - Surgical sutures
33141126 - Ligatures
33141127 - Absorbable haemostatics
33141510 - Blood products
33182300 - Cardiac surgery devices
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33141120 - Clip, suture, ligature supplies
33141121 - Surgical sutures
33141126 - Ligatures
33141127 - Absorbable haemostatics
33141510 - Blood products
33182300 - Cardiac surgery devices
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitaljp2.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >