Poland-Krakow: Site preparation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003606581361918
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389915-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Site preparation work

2017/S 190-389915

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawla II 188
Krakow
30-969
Poland
Contact person: Magdalena G?sior-Franke
Telephone: +48 126465430
E-mail: magdalena.gasior-franke@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: www.mpec.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Other activity: przedsi?biorstwo komunalne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2).

Reference number: IZ/U/6/2017
II.1.2) Main CPV code
45100000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 54 600 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1:

Zadanie 1 ? Przebudowa istniej?cej sieci cieplnej 2 x DN 60,3/125 mm na DN 219,1/315 mm od punktu odgal?zienia na istniej?cej sieci cieplnej w rejonie studzienki 3ZKPXX/3 ul. Halicka do pkt. ?A dzialki nr 141/1 obr. 12 i nr 132 obr. 11 jedn. ewid. ?rodmie?cie;

Zadanie 2 ? Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 219,1/315 od pkt. ?A do pkt. ?B ulica Miodowa, Starowi?lna dzialki nr 132, 135/2, 140/2, 140/4 obr?b 11 jedn. ewid. ?rodmie?cie;

Zadanie 3 ? Projekt sieci cieplnej Dn 200 mm od pkt. ?B skrzy?owanie ul. Miodowej z ul. Brzozow? do pkt. ?C skrzy?owanie ul. Brzozowej z ul. Berka Joselewicza dzialka nr 139, 140/4, 137 obr?b 11 jedn. ewid. ?rodmie?cie;

Zadanie 4 ? Projekt sieci cieplnej Dn 150 mm od pkt. ?C skrzy?owanie ul. Brzozowej z Berka Joselewicza do pkt. ?D w ul. Berka Joselewicza dzialka nr 137 obr?b 11 jedn. ewid. ?rodmie?cie;

Zadanie 5 ? Budowa osiedlowej sieci cieplnej ? odcinek 12.1 do 12.5 wzdlu? ul. Pawiej ? ul. Ogrodowej ? ul. Warszawskiej ? ul. ?w. Filipa w Krakowie, na dzialkach nr 118/1, 179/27, 305, 306, 307 ? obr?b 8 ?rodmie?cie, 103, 108/2 ? obr?b 120 ?rodmie?cie; w ramach zamierzenia pod nazw?: ?Budowa sieci cieplnej dla wybranych zada? obj?tych koncepcj? budowy sieci cieplnej oraz przyl?czy cieplnych dla zabudowy na terenie wyst?powania piecow opalanych paliwem stalym wewn?trz drugiej obwodnicy Krakowa. PAKIET II;

Zadanie 6 ? Przebudowa istniej?cego przyl?cza cieplowniczego 2 x Dn 250/400 mm na 2 x F 75/162 mm (2 x Dn65) do budynku przy ul. Pawiej 34 w Krakowie;

Zadanie 7 ? Odgal?zienie od punktu 11.3 w ul. Szlak do granicy dzialki drogowej ul. Dlugiej (Szlak 20) DN 80 w Krakowie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 34
Quality criterion - Name: Wspolczynnik przewodzenia ciepla w izolacji termicznej oferowanego systemu rur preizolowanych / Weighting: 6
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie jest przewidziane do wspolfinansowania ze ?rodkow ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Calkowita szacunkowa warto?? zamowienia wynosi 54 600 700 PLN, a szacunkowa warto?? zamowienia etap I (etap 2) ? b?d?cego przedmiotem niniejszego zamowienia wynosi 4 902 635.60 PLN, w tym dla Cz??ci 1 ? 3 660 241.49 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.4) Description of the procurement:

CZ??? 2:

Zadanie 8 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow ? ul. Szlak 51;

Zadanie 9 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Fabryczna 25;

Zadanie 10 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Gnie?nie?ska 8;

Zadanie 11 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Skladowa 21;

Zadanie 12 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Plac na Groblach 19;

Zadanie 13 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Traugutta 15;

Zadanie 14 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Szlak 45/P?dzichow 22;

Zadanie 15 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Rodakowskiego 10/2.

Zadanie 16 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. ?w. Katarzyny 5;

Zadanie 17 ? Budowa przyl?cza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostaw? materialow oraz monta? wraz z dostaw? w?zla cieplnego dla zadania ? ul. Barska 29.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 34
Quality criterion - Name: Wspolczynnik przewodzenia ciepla w izolacji termicznej oferowanego systemu rur preizolowanych / Weighting: 6
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie jest przewidziane do wspolfinansowania ze ?rodkow ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Calkowita szacunkowa warto?? zamowienia wynosi 54 600 700 PLN, a szacunkowa warto?? zamowienia etap I (etap 2) ? b?d?cego przedmiotem niniejszego post?powania wynosi 4 902 635.60 PLN, w tym w Cz??ci 2 ? 1 242 394.11 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-268584
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: IZ/U/6/2017
Lot No: 1
Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap2).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kelvin Sp. z o.o.
REGON 002392607
ul. Sobieskiego 413
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338182396
E-mail: kelvin@kelvin.pl
Fax: +48 338182399
NUTS code: PL225

Internet address: www.kelvin.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 660 241.49 PLN
Total value of the contract/lot: 2 394 631.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: IZ/U/6/2017
Lot No: 2
Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap2) ? Cz??? 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kelvin Sp. z o.o.
REGON 002392607
ul. Sobieskiego 413
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338182396
E-mail: kelvin@kelvin.pl
Fax: +48 338182399
NUTS code: PL225

Internet address: www.kelvin.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 242 394.11 PLN
Total value of the contract/lot: 860 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

5.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5.2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5.3.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.4.Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Site preparation work

2017/S 190-389915

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawla II 188
Krakow
30-969
Poland
Contact person: Magdalena G?sior-Franke
Telephone: +48 126465430
E-mail: magdalena.gasior-franke@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: www.mpec.krakow.pl

I.6) Main activity
Other activity: przedsi?biorstwo komunalne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2).

Reference number: IZ/U/6/2017
II.1.2) Main CPV code
45100000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 54 600 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap 2).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-268584

Section V: Award of contract

Contract No: IZ/U/6/2017
Lot No: 1
Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap2).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kelvin Sp. z o.o.
REGON 002392607
ul. Sobieskiego 413
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338182396
E-mail: kelvin@kelvin.pl
Fax: +48 338182399
NUTS code: PL225

Internet address: www.kelvin.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 660 241.49 PLN
Total value of the contract/lot: 2 394 631.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: IZ/U/6/2017
Lot No: 2
Title:

Budowa nowych odcinkow sieci cieplnej wraz z przyl?czami i w?zlami cieplowniczymi w celu likwidacji istniej?cych lokalnych ?rodel ciepla opalanych paliwem stalym ? etap I (etap2) ? Cz??? 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kelvin Sp. z o.o.
REGON 002392607
ul. Sobieskiego 413
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Telephone: +48 338182396
E-mail: kelvin@kelvin.pl
Fax: +48 338182399
NUTS code: PL225

Internet address: www.kelvin.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 242 394.11 PLN
Total value of the contract/lot: 860 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Site preparation work
ND Document number 389915-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (350653461)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45300000 - Building installation work
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45300000 - Building installation work
RC NUTS code PL214
IA Internet address (URL) www.mpec.krakow.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >