Belgium-Louvain: Musical instruments and parts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 77 - Musical Instruments, Phonographs, and Home-Type Radios
Opps ID: NBD00003606664626806
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 24, 2017
Solicitation No: 388365-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Louvain: Musical instruments and parts

2017/S 190-388365

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: Mevrouw Katrien Deckers
Telephone: +32 16272505
E-mail: katrien.deckers@leuven.be
Fax: +32 16272959
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1000/CI/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uitnodiging tot indienen offerte ? abdij van Park ? st.-Jan Evangelistkerk ? reconstructie historische beiaard ? vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Reference number: 16.002-861.3
II.1.2) Main CPV code
37300000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
37316200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
Main site or place of performance:

Abdij van Park ? abdij 7 ? 3001 Heverlee.

II.2.4) Description of the procurement:

Abdij van Park ? st.-Jan Evangelistkerk ? reconstructie historische beiaard.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Niet gespecificeerd / Weighting: Niet gespecificeerd
Price - Weighting: 100
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
Accelerated procedure
Justification:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5) Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

De inschrijver is verplicht minstens een plaatsbezoek uit te voeren.

Dit plaatsbezoek vindt plaats na afspraak met de heren Arie Abbenes en Luc Rombouts.

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving het attest van het plaatsbezoek (zie bijlagen bestek).

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Louvain: Musical instruments and parts

2017/S 190-388365

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: Mevrouw Katrien Deckers
Telephone: +32 16272505
E-mail: katrien.deckers@leuven.be
Fax: +32 16272959
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uitnodiging tot indienen offerte ? abdij van Park ? st.-Jan Evangelistkerk ? reconstructie historische beiaard ? vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Reference number: 16.002-861.3
II.1.2) Main CPV code
37300000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
37316200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Belgium-Louvain: Musical instruments and parts
ND Document number 388365-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LOUVAIN
AU Authority name Stad Leuven (STA)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 24/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 37300000 - Musical instruments and parts
37316200 - Bells (instrument)
OC Original CPV code 37300000 - Musical instruments and parts
37316200 - Bells (instrument)
RC NUTS code BE242
IA Internet address (URL) www.leuven.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >