Poland-Zdu?ska Wola: Hot water

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003731172109561
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385414-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Zdu?ska Wola: Hot water

2017/S 188-385414

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II, Oddzial w Lodzi
ul. Kili?skiego 7/11
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
Contact person: Dominik Borkowski
Telephone: +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl
Fax: +48 438234184
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.zus.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia spoleczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2.

Reference number: 530000/271/7/2017/CZP-L2
II.1.2) Main CPV code
09321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2. Cieplo b?dzie dostarczane za po?rednictwem no?nika ciepla w postaci gor?cej wody.

Parametry techniczne:

a) Moc zamowiona (c.o.) ? 0,8446 MW, b) Moc zamowiona (c.w.u) ? 0,1075 MW, c) Moc zamowiona (klim. i went.) ? 0,1237 MW, Razem ? 1,0758 MW. Termin realizacji zamowienia: od dnia 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 864 765.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
65110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Zamenhofa 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2. Cieplo b?dzie dostarczane za po?rednictwem no?nika ciepla w postaci gor?cej wody.

Parametry techniczne:

a) Moc zamowiona (c.o.) ? 0,8446 MW, b) Moc zamowiona (c.w.u) ? 0,1075 MW, c) Moc zamowiona (klim. i went.) ? 0,1237 MW, Razem ? 1,0758 MW. Termin realizacji zamowienia: od dnia 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Veolia Energia Lod? S.A.
7280018564
ul. J. Andrzejewskiej 5
Lod?
92-550
Poland
Telephone: +48 426755791
E-mail: anna.machura@veolia.com
NUTS code: PL711

Internet address: www.veolia.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 765.05 PLN
Total value of the contract/lot: 1 063 661.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, uczestnikowi w przedmiotowym post?powaniu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale VI ??rodki ochrony prawnej ? ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Zdu?ska Wola: Hot water

2017/S 188-385414

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II, Oddzial w Lodzi
ul. Kili?skiego 7/11
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
Contact person: Dominik Borkowski
Telephone: +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl
Fax: +48 438234184
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.zus.pl

I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia spoleczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2.

Reference number: 530000/271/7/2017/CZP-L2
II.1.2) Main CPV code
09321000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 864 765.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
65110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Title:

Sprzeda? ciepla w wodzie gor?cej dostarczonej z sieci cieplowniczej do w?zla cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Lod?, ul. Zamenhofa 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Veolia Energia Lod? S.A.
7280018564
ul. J. Andrzejewskiej 5
Lod?
92-550
Poland
Telephone: +48 426755791
E-mail: anna.machura@veolia.com
NUTS code: PL711

Internet address: www.veolia.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 765.05 PLN
Total value of the contract/lot: 1 063 661.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Zdu?ska Wola: Hot water
ND Document number 385414-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ZDU?SKA WOLA
AU Authority name Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II, Oddzial w Lodzi (7280018564)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09321000 - Hot water
65110000 - Water distribution
OC Original CPV code 09321000 - Hot water
65110000 - Water distribution
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.zus.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >