Poland-Wroclaw: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003786591920843
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396609-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Cleaning services

2017/S 193-396609

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biuro Obslugi Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolno?l?skiego
Wybrze?e J. Slowackiego 12-14
Wroclaw
50-411
Poland
Contact person: El?bieta Tr?bacz
Telephone: +48 717769439
E-mail: elzbieta.trebacz@dolnyslask.pl
Fax: +48 717769122
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.bou.umwd.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze?, terenow zewn?trznych posesji obiektow u?ytkowanych przez Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego.

Reference number: BOU.A.471.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: Wykonywanie uslug kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze?, terenow zewn?trznych posesji obiektow u?ytkowanych przez Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 087 863.94 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy Wyb. J. Slowackiego 12-14 oraz ulicy Mazowieckiej 15 i 17

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Wybrze?e J. Slowackiego 12-14 oraz ulica Mazowiecka 15 i 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy Wyb. J. Slowackiego 12-14 oraz ulicy Mazowieckiej 15 i 17

Wroclaw, Wyb. J. Slowackiego 12-14 (w tym pomieszczenia wynaj?te od Predomu) 4822,09 m (w tym powierzchnia 572,00 m sprz?tana przez tzw. serwis dzienny)

Wroclaw, uI. Mazowiecka 17 4329,70 m

Wroclaw, ul. Mazowiecka 15 1648,40 m (w tym powierzchnia 32,00 m sprz?tana przez tzw. serwis dzienny).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy kierowal si? nast?puj?cymi kryteriami:

Cena oferty ? 60 %

Ilo?? osob pracuj?cych w tzw. serwisie popoludniowym ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy ul. Walo?skiej 3-5, pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Ul. Walo?ska 3-5, pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy ul. Walo?skiej 3-5, pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23

Wroclaw, ul. Walo?ska 3-6 6456,20 m (w tym powierzchnia 1350,40 m sprz?tana przez tzw. serwis dzienny)

Wroclaw, ul. Dobrzy?ska 21/23 972,80 m

Wroclaw, Pl. Powsta?cow Warszawy 1 432,74 m.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy kierowal si? nast?puj?cymi kryteriami:

Cena ? 60 %

Ilo?? osob pracuj?cych w tzw. serwisie popoludniowym ? 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290051
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy Wyb. J. Slowackiego 12-14 oraz ulicy Mazowieckiej 15 i 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stabil Serwis Spolka z o.o.
ul. Swojczycka 38
Wroclaw
51-501
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 720 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 687 393.61 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy ul. Walo?skiej 3-5, Pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stabil Serwis Spolka z o.o.
ul. Swojczycka 38
Wroclaw
51-501
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 480 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 400 470.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Cleaning services

2017/S 193-396609

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biuro Obslugi Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolno?l?skiego
Wybrze?e J. Slowackiego 12-14
Wroclaw
50-411
Poland
Contact person: El?bieta Tr?bacz
Telephone: +48 717769439
E-mail: elzbieta.trebacz@dolnyslask.pl
Fax: +48 717769122
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.bou.umwd.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze?, terenow zewn?trznych posesji obiektow u?ytkowanych przez Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Dolno?l?skiego.

Reference number: BOU.A.471.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 087 863.94 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy Wyb. J. Slowackiego 12-14 oraz ulicy Mazowieckiej 15 i 17

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy ul. Walo?skiej 3-5, pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290051

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy Wyb. J. Slowackiego 12-14 oraz ulicy Mazowieckiej 15 i 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stabil Serwis Spolka z o.o.
ul. Swojczycka 38
Wroclaw
51-501
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 720 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 687 393.61 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonywanie kompleksowego sprz?tania i utrzymania w czysto?ci pomieszcze? i terenow zewn?trznych posesji obiektow przy ul. Walo?skiej 3-5, Pl. Powsta?cow Warszawy 1 oraz ul. Dobrzy?ska 21/23.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stabil Serwis Spolka z o.o.
ul. Swojczycka 38
Wroclaw
51-501
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 480 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 400 470.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Cleaning services
ND Document number 396609-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WROCLAW
AU Authority name Biuro Obslugi Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolno?l?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90919200 - Office cleaning services
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) http://www.bip.bou.umwd.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >