Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Investigation and security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003786605415154
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396919-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Investigation and security services

2017/S 193-396919

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Jastrz?bie-Zdroj, al. Jana Pawla II 4, pok. nr 009
Telephone: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 324762671
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslugi ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez SUFO.

Reference number: 30/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
79700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?wiadczenie uslugi ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz na posterunkach tworzonych na dora?ne potrzeby kopalni (nie uj?tych w Planie Ochrony).

Termin wykonania zamowienia: od daty zawarcia umowy jednak nie wcze?niej ni? od 29.09.2017 r. od godz.: 8:00. do 01.03.2019 r. do godz. 8:00.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 6 333 767.51 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Pawlowice ? JSW S.A. KWK ?Pniowek.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO),oraz na posterunkach tworzonych na dora?ne potrzeby kopalni (nie uj?te w Planie Ochrony). Usluga ochrony mienia polega? b?dzie na prowadzeniu dziala? zapobiegaj?cych przest?pstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a tak?e przeciwdzialaniu powstawania szkod wynikaj?cych z tych zdarze? oraz niedopuszczaniu do przebywania osob nieuprawnionych na terenie chronionym.

Termin wykonania zamowienia: od daty zawarcia umowy jednak nie wcze?niej ni? od 29.09.2017 r. od godz.: 8:00. do 01.03.2019 r. do godz. 8:00.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215903
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez SUFO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DGP Security Partner Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
ul. Jesionowa 9A
Katowice
40-159
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Derslaw Sp. z o.o.
ul. Ruszcza?ska 24
Polaniec
28-230
Poland
NUTS code: PL722
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 424A
Pozna?
61-324
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 107 344.00 EUR
Total value of the contract/lot: 5 149 404.47 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 5 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Podjazd grupy interwencyjnej, konwojowanie warto?ci pieni??nych.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po?niejszymi zmianami).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Investigation and security services

2017/S 193-396919

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Jastrz?bie-Zdroj, al. Jana Pawla II 4, pok. nr 009
Telephone: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 324762671
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslugi ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez SUFO.

Reference number: 30/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
79700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 6 333 767.51 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215903

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi ochrony mienia w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej stalej lub dora?nej na posterunkach uj?tych w Planie Ochrony JSW S.A. KWK ?Pniowek przez SUFO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DGP Security Partner Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
ul. Jesionowa 9A
Katowice
40-159
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Derslaw Sp. z o.o.
ul. Ruszcza?ska 24
Polaniec
28-230
Poland
NUTS code: PL722
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 424A
Pozna?
61-324
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 107 344.00 EUR
Total value of the contract/lot: 5 149 404.47 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Investigation and security services
ND Document number 396919-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place JASTRZ?BIE-ZDROJ
AU Authority name Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79700000 - Investigation and security services
79710000 - Security services
OC Original CPV code 79700000 - Investigation and security services
79710000 - Security services
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) www.jsw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >