Poland-Bydgoszcz: Transport services (excl. Waste transport)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003787453446310
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396596-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Transport services (excl. Waste transport)

2017/S 193-396596

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Nowowiejska 26A Warszawa Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
Gda?ska 163 A
Bydgoszcz
85-915
Poland
Contact person: Agnieszka Dynasi?ska
Telephone: +48 525257866
E-mail: bydgoszcz@amw.com.pl
Fax: +48 525257825
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywny transport wyposa?enia internatow i kwater internatowych w calym zasobie Oddzialu Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

Reference number: OB-ZP.7720.189.2017
II.1.2) Main CPV code
60000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug transportowych w miejscowo?ciach polo?onych na obszarze wla?ciwo?ci Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Bydgoszczy, okre?lonych w Statucie AMW stanowi?cym zal?cznik do rozporz?dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.12.2016 r. (tj. Dz.U. Nr 18 z 2017) oraz transporty pomi?dzy tymi miejscowo?ciami. Do miejscowo?ci tych nale??: Brodnica, Bydgoszcz, Chelmno, Grudzi?dz, Grupa, Inowroclaw, Kutno, Lask, L?czyca, Le?nica Wielka, Lod?, Pila, Toru? i inne.

Uslugi transportu polega? maj? na zaladunku, przewozie i rozladunku oraz zabezpieczeniu podczas transportu ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatow i kwater internatowych oraz przenoszeniu wyposa?enia w obr?bie budynkow internatow i kwater internatowych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 24 573.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Brodnica, Bydgoszcz, Chelmno, Grudzi?dz, Grupa, Inowroclaw, Kutno, Lask, L?czyca, Le?nica Wielka, Lod?, Pila, Toru? i inne.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug transportowych w miejscowo?ciach polo?onych na obszarze wla?ciwo?ci Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Bydgoszczy, okre?lonych w Statucie AMW stanowi?cym zal?cznik do rozporz?dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.12.2016 r. (tj. Dz.U. Nr 18 z 2017) oraz transporty pomi?dzy tymi miejscowo?ciami. Do miejscowo?ci tych nale??: Brodnica, Bydgoszcz, Chelmno, Grudzi?dz, Grupa, Inowroclaw, Kutno, Lask, L?czyca, Le?nica Wielka, Lod?, Pila, Toru? i inne.

Uslugi transportu polega? maj? na zaladunku, przewozie i rozladunku oraz zabezpieczeniu podczas transportu ruchomo?ci stanowi?cych wyposa?enie internatow i kwater internatowych oraz przenoszeniu wyposa?enia w obr?bie budynkow internatow i kwater internatowych.

Przed zaladunkiem Wykonawca zobowi?zany jest do demonta?u wszelkich elementow trwale przymocowanych i przewiezienie ich do miejsca wyladunku, a nast?pnie (o ile elementy nie zostaj? zlo?one w magazynie) zamontowanie ich we wskazanych miejscach. Do takich elementow nale?? mi?dzy innymi, lampy, o?wietlenie, wieszaki, lustra, karnisze, szafki wisz?ce itp. W magazynie natomiast wyposa?enia nale?y zlo?y? w wyznaczonych do tego miejscach.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy kierowal si? cen? roboczogodziny brutto.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308649
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sukcesywny transport wyposa?enia internatow i kwater internatowych w calym zasobie Oddzialu Regionalnego AMW w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Trans-Trager
Jaworowa 15
Toru?
87-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 573.66 PLN
Total value of the contract/lot: 24 573.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Transport services (excl. Waste transport)

2017/S 193-396596

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Nowowiejska 26A Warszawa Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
Gda?ska 163 A
Bydgoszcz
85-915
Poland
Contact person: Agnieszka Dynasi?ska
Telephone: +48 525257866
E-mail: bydgoszcz@amw.com.pl
Fax: +48 525257825
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywny transport wyposa?enia internatow i kwater internatowych w calym zasobie Oddzialu Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

Reference number: OB-ZP.7720.189.2017
II.1.2) Main CPV code
60000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 24 573.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308649

Section V: Award of contract

Title:

Sukcesywny transport wyposa?enia internatow i kwater internatowych w calym zasobie Oddzialu Regionalnego AMW w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Trans-Trager
Jaworowa 15
Toru?
87-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 573.66 PLN
Total value of the contract/lot: 24 573.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Transport services (excl. Waste transport)
ND Document number 396596-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Agencja Mienia Wojskowego Nowowiejska 26A Warszawa Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.amw.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >