Romania-Bucuresti: Road salt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 96 - Ores, Minerals, and Their Primary Products
Opps ID: NBD00003850797127202
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394763-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Road salt

2017/S 192-394763

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK ? Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK si Administrare
For the attention of: D-nei Barbulescu Ioana Silvia ? Sef Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK si Administrare
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212643310
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Fax: +40 213186650

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cnadnr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34927100

Description
Road salt.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 92/75192
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Societatea Nationala a Sarii SA
Calea Plevnei nr. 46-48
010099 Bucuresti
Romania
E-mail: monica.iancu@salrom.ro , sns@salrom.ro
Telephone: +40 213178981-88
Internet address: www.salrom.ro
Fax: +40 213178980

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Road salt

2017/S 192-394763

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK ? Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK si Administrare
For the attention of: D-nei Barbulescu Ioana Silvia ? Sef Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK si Administrare
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212643310
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Fax: +40 213186650

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cnadnr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Sare pentru deszapezire necesara in campania de iarna 2017-2018 pentru DRDP Bucuresti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj, DRDP Brasov, DRDP. Iasi si DRDP Constanta.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Romania ? Bucuresti.

NUTS code RO

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Sare pentru deszapezire necesara in campania de iarna 2017-2018 pentru DRDP Bucuresti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj, DRDP Brasov, DRDP. Iasi si DRDP Constanta conform specificatiilor si cantitatilor din Caietul de sarcini si a Anexelor 1 ? 7 la Caietul de sarcini.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34927100

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 139-286442 of 22.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 92/75192 Lot title: Contract de furnizare sare pentru deszapezire necesara in campania de iarna 2017-2018 pentru DRDP
V.1) Date of contract award decision:
29.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Societatea Nationala a Sarii SA
Calea Plevnei nr. 46-48
010099 Bucuresti
Romania
E-mail: monica.iancu@salrom.ro , sns@salrom.ro
Telephone: +40 213178981-88
Internet address: www.salrom.ro
Fax: +40 213178980

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 75 600 000 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Nota: Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici utilizarea sistemului on line pentru a transmite orice solicitare de clarificare/notificare/contestatie.
1. Durata contractului: 7 luni, respectiv de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la 30.4.2018.

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, la adresele de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd . Informatii suplimentare in Sectiunea IV.4.3) pct. 6 din Fisa de date a achizitiei.

3. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin (2) din HG 395/2016. ?Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download .. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante http://eachizitii.cnadnr.ro .

4. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termenul prevazut de legislatie, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.
In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora.
Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in in termenul prevazut de legislatie.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Licitatii, Menetenanta, Investitii si RK ? Departamentul Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare ? Serviciul Achizitii Produse si Achizitii Directe
B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
010873 Bucuresti
Romania
E-mail: office@andnet.ro
Telephone: +40 212643406
Fax: +40 213186650

VI.4) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Road salt
ND Document number 394763-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34927100 - Road salt
OC Original CPV code 34927100 - Road salt
RC NUTS code RO
IA Internet address (URL) www.cnadnr.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >