Romania-Bucuresti: Development software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • A - Research and development
Opps ID: NBD00003850952670529
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394717-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Development software package

2017/S 192-394717

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ?Elie Carafoli ? INCAS Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 220
For the attention of: Emil Costea
061126 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 214340083/+40 721591887
E-mail: costea.emil@incas.ro
Fax: +40 214340082

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http:\\www.incas.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48983000

Description
Development software package.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 32
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

INAS SA
B-dul Nicolae Romanescu nr. 37C
200738 Craiova
Romania
Internet address: www.inas.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Development software package

2017/S 192-394717

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ?Elie Carafoli ? INCAS Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 220
For the attention of: Emil Costea
061126 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 214340083/+40 721591887
E-mail: costea.emil@incas.ro
Fax: +40 214340082

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http:\\www.incas.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: institut national de cercetare-dezvoltare
I.3) Main activity
Other: cercetare-dezvoltare
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Achizitie active necorporale Kit Licente CFD (computational fluid dynamics) SOFT/TOOLBOX-uri/TECS.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: B-dul Iuliu Maniu nr. 220, cod 061126, sector 6, Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Mentionam ca achizitia active necorporale Kit Licente CFD (computational fluid dynamics) SOFT/TOOLBOX-uri/TECS este necesara in vederea realizarii in bune conditii a activitatilor din planul proiectului Clean Sky 2 precum si a proiectelor nationale si internationale, conform specificatiilor si cerintelor acestora.
Achizitia active necorporale Kit Licente CFD (computational fluid dynamics) SOFT/TOOLBOX-uri/TECS include urmatoarele:
SOFT: ANSYS Associate Mechanical and CFD (1 task); TECS ANSYS Associate Mechanical and CFD (1 task); ANSYS Associate HPC Workgroup 128;TECS ANSYS Associate HPC Workgroup 128; ANSYS Associate Chemical Kinetics (1 task);TECS ANSYS Associate Chemical Kinetics (1 task); ANSYS LS-DYNA;TECS ANSYS LS-DYNA;Mathcad Professional Floating;TECS Mathcad Professional Floating
TOOLBOX-uri: ANSYS Associate nCode DesignLife Standard (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Standard (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Vibration (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Vibration (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Accelerated Testing (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Accelerated Testing (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Welds (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Welds (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Parallel (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Parallel (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Thermo-Mechanical Module (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Thermo-Mechanical Module (1 task);ANSYS Associate nCode DesignLife Composites (1 task);TECS ANSYS Associate nCode DesignLife Composites (1 task);ANSYS Associate optiSLang (1 task);TECS ANSYS Associate optiSLang (1 task)
TECS OLD: ANSYS Associate CFD (5 tasks);ANSYS Associate HPC Workgroup 256;16 x ANSYS Academic Associate HPC
Mentionam ca Achizitia active necorporale Kit Licente CFD (computational fluid dynamics) SOFT / TOOLBOX-uri / TECS este necesara in vederea realizarii in bune conditii a activitatilor din planul Proiectului RoRCraft ? RotorCraft fuselage manufacturing for LifeRCraft demonstrator; Contract JTI-CS2-2014-CPW01-FRC-02-01.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48983000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pretul ofertei. Weighting 80
2. TECS. Weighting 10
3. Termen punere in functiune. Weighting 10
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 142-293196 of 27.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 32 Lot title: Achizitie active necorporale Kit Licente CFD (computational fluid dynamics) SOFT/TOOLBOX-uri/ TECS
V.1) Date of contract award decision:
28.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

INAS SA
B-dul Nicolae Romanescu nr. 37C
200738 Craiova
Romania
Internet address: www.inas.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 130 560 EUR
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

AC poate solicita candid/of sa depuna toate sau o parte dintre doc justificative ca dovada a inform cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atrib, daca acest lucru este necesar pt a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Accesarea DUAE pt completare de catre op ec interesati este https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter , cf. art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016.

? In cazul in care, in urma stab clasamentului final conf crit de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, AC va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op ec respectivi de doc care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, of au obligatia de a imbunatati sau de a mentine of initiala transmisa in SEAP. In situatia in care of nu transmit noile oferte in conform cu solicitarile AC sau of transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, AC va respinge of respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarificari cu privire la doc primite de la of, fiind incidente dispozitiile alin. (1) art. 136 din HG 395/2016.
? Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

Solicit de clarificari se vor adresa in lb rom, prin intermediul SEAP, Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in lb. romana, in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare. Pt. transm. solicit. de clarificari op. ec. tbe. sa se inregistreze in SEAP ( www.elicitatie.ro : ? ca op. ec.; ? ca participant la procedura de atribuire.

Comisia de evaluare va transmite solicit de clarificare in legatura cu oferta, in lb. romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc solicitate pe parcursul evaluarii of., prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor doc/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform preved Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Toate doc/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre of (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in lb romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in lb romana, in cazul persoanelor juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura. Toate cerintele sunt obligatorii.Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.
Doc. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si incarcate in SEAP.
Obs.: Operatorilor economici le va fi permis depunere de oferte pentru unul sau mai multe loturi de produse.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642/+40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ?Elie Carafoli ? INCAS Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6
061126 Bucuresti
Romania
E-mail: incas@incas.ro
Telephone: +40 214340083
Internet address: www.incas.ro
Fax: +40 214340082

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Development software package
ND Document number 394717-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala ?Elie Carafoli ? INCAS Bucuresti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 48983000 - Development software package
OC Original CPV code 48983000 - Development software package
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) http:\\www.incas.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >