Slovenia-Ljubljana: Catering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003850995998147
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 396014-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Catering services

2017/S 193-396014

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javna agencija Republike Slovenije za tr?enje in promocijo turizma
6889859000
Dimi?eva ulica 13
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Rudi Bernik
Telephone: +386 15898550
E-mail: rudi.bernik@slovenia.info
Fax: +386 15898560
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.slovenia.info

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224252/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_CATERING.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: javna agencija

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Izbira izvajalca za izvedbo predstavitev slovenskih jedi na sejmih in borzah v tujini/doma in ostalih promocijskih pogostitvah v tujini/doma od 1.1.2018 do 31.12.2021.

Reference number: JNV-0008/2017-S-POG-STO
II.1.2) Main CPV code
55520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Izvedba predstavitev slovenskih jedi na sejmih in borzah v tujini/doma in ostalih promocijskih pogostitvah v tujini/doma od 1.1.2018 do 31.12.2021.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Predstavitev slovenskih jedi na sejemskih in borznih nastopih v tujini/doma, kjer lahko naro?nik zagotovi prevoz ?ivil in tehni?nih pritiklin

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Predstavitev slovenskih jedi na sejemskih in borznih nastopih v tujini/doma, kjer lahko naro?nik zagotovi prevoz ?ivil in tehni?nih pritiklin.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 660 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Predstavitev slovenskih jedi na drugih dogodkih doma in v tujini, kjer naro?nik ne zagotavlja prevoza, zagotovi pa prostor pogostitve in kuhinjo (v kolikor je to potrebno)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Predstavitev slovenskih jedi na drugih dogodkih doma in v tujini, kjer naro?nik ne zagotavlja prevoza, zagotovi pa prostor pogostitve in kuhinjo (v kolikor je to potrebno).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Javno odpiranje ponudb bo dne 10.11.2017 ob 13:00 uri v steklenjaku v 2. nadstropju poslovne stavbe GZS na naslovu: Slovenska turisti?na organizacija, Dimi?eva ulica 13, SI-1000 Ljubljana.

Information about authorised persons and opening procedure:

Predstavniki ponudnikov morajo pred za?etkom javnega odpiranja ponudb predlo?iti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 2.11.2017, 10:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Javna agencija Republike Slovenije za tr?enje in promocijo turizma
Dimi?eva ulica 13
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Catering services

2017/S 193-396014

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javna agencija Republike Slovenije za tr?enje in promocijo turizma
6889859000
Dimi?eva ulica 13
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Rudi Bernik
Telephone: +386 15898550
E-mail: rudi.bernik@slovenia.info
Fax: +386 15898560
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.slovenia.info

I.5) Main activity
Other activity: javna agencija

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Izbira izvajalca za izvedbo predstavitev slovenskih jedi na sejmih in borzah v tujini/doma in ostalih promocijskih pogostitvah v tujini/doma od 1.1.2018 do 31.12.2021.

Reference number: JNV-0008/2017-S-POG-STO
II.1.2) Main CPV code
55520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Predstavitev slovenskih jedi na sejemskih in borznih nastopih v tujini/doma, kjer lahko naro?nik zagotovi prevoz ?ivil in tehni?nih pritiklin

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 660 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Predstavitev slovenskih jedi na drugih dogodkih doma in v tujini, kjer naro?nik ne zagotavlja prevoza, zagotovi pa prostor pogostitve in kuhinjo (v kolikor je to potrebno)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
55520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Catering services
ND Document number 396014-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Javna agencija Republike Slovenije za tr?enje in promocijo turizma (6889859000)
OL Original language SL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 55520000 - Catering services
OC Original CPV code 55520000 - Catering services
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.slovenia.info
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >