Poland-Bialystok: Tree-cutting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003851011332478
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394511-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Tree-cutting services

2017/S 192-394511

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok
ul. Elektryczna 13
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Miroslaw Oszczapi?ski
Telephone: +48 857405237
E-mail: miroslaw.oszczapinski@pgedystrybucja.pl
Fax: +48 857405249
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://www.pgedystrybucja.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga wycinki drzew, krzewow, podrostow i gal?zi w pasach wytypowanych, czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok ? 5 zada?.

Reference number: LZA/ZP/27/2017
II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest: kompleksowe wykonanie uslugi wycinki drzew, krzewow, podrostow i gal?zi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze dzialania PGE Dystrybucja S.A. w Oddziale Bialystok ? 5 zada?.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowana usluga zostala wykonana w sposob rzetelny, zgodny z przepisami prawa i nie powodowala zagro?enia dla zdrowia i ?ycia ludzi oraz ?rodowiska naturalnego.

4. Termin realizacji zamowienia (ka?dego z zada?) ? od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r., w tym:

? Etap I (wycinka zerowa) ? od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.;

? Etap II (wycinka serwisowa) ? od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 456 169.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Lom?a (RE2)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL842
Main site or place of performance:

Teren dzialania Rejonu Energetycznego Lom?a.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Elk (RE 4)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL843
Main site or place of performance:

Teren dzialania Rejonu Energetycznego Elk.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Suwalki (RE5).

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL843
Main site or place of performance:

Teren dzialania Rejonu Energetycznego Suwalki.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bialystok Teren (RE6).

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Teren dzialania Rejonu Energetycznego Bialystok Teren.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (RE3).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Teren dzialania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 oraz Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Post?powanie w cz??ci dot. Zadania nr 2 ? Kompleksowa usluga wycinki drzew, krzewow, podrostow i gal?zi w pasach wytypowanych, czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (RE3) zostalo uniewa?nione w dniu 10.5.2017 r., zgodnie z przepisem okre?lonym w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 048-088582
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Lom?a (RE2).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Soen Sp. z o.o.
ul. Droga L?kowa 57A
Grudzi?dz
86-300
Poland
E-mail: biuro@soen.pl
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Elk (RE 4)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Najmilsza Sp. z o.o.
ul. Hetma?ska 10
Bialystok
15-727
Poland
E-mail: najmilszaspzoo@wp.pl
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Suwalki (RE5)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Najmilsza Sp. z o.o.
ul. Hetma?ska 10
Bialystok
15-727
Poland
E-mail: najmilszaspzoo@wp.pl
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bialystok Teren (RE6)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BIO-Energia Sp. z o.o.
Ro?anka 118
Wlodawa
22-200
Poland
E-mail: biuro.rozanka@gmail.com
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie w cz??ci dot. Zadania nr 2 ? Kompleksowa usluga wycinki drzew, krzewow, podrostow i gal?zi w pasach wytypowanych, czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (RE3) zostalo uniewa?nione w dniu 10.5.2017 r., zgodnie z przepisem okre?lonym w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych ? cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty znacznie przewy?szala kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Tree-cutting services

2017/S 192-394511

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok
ul. Elektryczna 13
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Miroslaw Oszczapi?ski
Telephone: +48 857405237
E-mail: miroslaw.oszczapinski@pgedystrybucja.pl
Fax: +48 857405249
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://www.pgedystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga wycinki drzew, krzewow, podrostow i gal?zi w pasach wytypowanych, czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok ? 5 zada?.

Reference number: LZA/ZP/27/2017
II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 456 169.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Lom?a (RE2)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL842
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Elk (RE 4)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL843
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Suwalki (RE5).

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL843
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bialystok Teren (RE6).

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (RE3).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 048-088582

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Lom?a (RE2).

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Soen Sp. z o.o.
ul. Droga L?kowa 57A
Grudzi?dz
86-300
Poland
E-mail: biuro@soen.pl
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Elk (RE 4)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Najmilsza Sp. z o.o.
ul. Hetma?ska 10
Bialystok
15-727
Poland
E-mail: najmilszaspzoo@wp.pl
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Suwalki (RE5)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Najmilsza Sp. z o.o.
ul. Hetma?ska 10
Bialystok
15-727
Poland
E-mail: najmilszaspzoo@wp.pl
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5: kompleksowa usluga wycinki na terenie Rejonu Energetycznego Bialystok Teren (RE6)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BIO-Energia Sp. z o.o.
Ro?anka 118
Wlodawa
22-200
Poland
E-mail: biuro.rozanka@gmail.com
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Bialystok: Tree-cutting services
ND Document number 394511-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code PL841
PL842
PL843
IA Internet address (URL) http://www.pgedystrybucja.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >