Poland-Malbork: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003851022575065
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395223-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 193-395223

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Strare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.starepole.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatsztumski.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Malborski
Pl. Slowia?ski 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.powaiat.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1
Nowy Staw
82-230
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.nowystaw.pl

I.1) Name and addresses
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.sztum.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.ugmalbork.mojbip.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.malbork.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Reference number: IZP.271.15.TERM-W.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dzialania 10.2 Efektywno?? energetyczna, Poddzialania 10.2.1 Efektywno?? energetyczna-wsparcie dotacyjne, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamowienie b?dzie udzielone w 15 cz??ciach.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 17 380,00m3. Zakres robot: a) Docieplenie stropodachu wentylowanego; b) Wymiana drzwi; c) Wymiana okien drewnianych; d) Wymiana instalacji c.o.;e)Dostawa i monta? urz?dze? o?wietleniowych i elektrotechnicznych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 10.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Nowy Staw.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 3.283,13 m3. Zakres robot: a) Ocieplenie cz??ci ?cian zewn?trznych nadziemnych; b) Ocieplenie stropodachu; c) Wymiana stolarki okiennej; d)Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 5.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Stare Pole.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 13 422,70m3. Zakres robot:a)Ocieplenie ?cian zewn?trznych budynku starej szkoly, nowej Sali gimnastycznej;b)Ocieplenie stropu poddasza b. starej szkoly; c)Ocieplenie dachu b. nowej Sali gimnastycznej; d) Izolacja dachu zaplecza Sali gimnastycznej; e)Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; f)Modernizacja instalacji c.o.;g)Instalacja odgromowa;h)Ocieplenie cokolow;i)Wymiana orynnowania.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium 12.500.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Stare Pole.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 2 866,50m3 Zakres robot:a)Izolacja ?cian zewn?trznych; b)Izolacja ?cian poddasza; c)Izolacja ?cian zewn?trznych powy?ej gruntu; d)Izolacja ?cian przy gruncie;e)Izolacja stropu pomieszcze? poddasza;

f)Izolacja dachow w skosach;g)Wymiana ?starej stolarki okiennej; h)Modernizacja instalacji c.w.u.; i)Wymiana instalacji c.o.;j)Instalacja odgromowa;k)Renowacja stolarki drzwiowej;l)Wymiana orynnowania.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 5.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Powiat sztumski.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 346,99m3. Zakres robot:a) prace rozbiorkowo ? przygotowawcze (?ciany i dach); b)prace termomodernizacyjne i wyko?czeniowe (ocieplenie ?cian, stolarka, dach).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 4.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 149,90m3 Zakres robot:i.Modernizacja przegrody ?ciana zewn?trzna; ii. Monta? paneli fotowoltaicznych;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 4.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 25 379,00m3 Zakres robot:a)Ocieplenie ?cian zewn?trznych; b)Ocieplenie stropodachu; c)Wymiana stolarki okiennej; d)Modernizacja instalacji c.o.; e) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 3.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Dzierzgo?.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 9 801,30m3. Zakres robot:a) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 600 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 5 029,00m3

Zakres robot:

a) Termomodernizacja przegrody ? ?ciany poni?ej poziomu gruntu;

b) Termomodernizacja przegrody ? ?ciany powy?ej poziomu gruntu;

c) Termomodernizacja przegrody ? Dach;

d) Instalacje sanitarne ? roboty monta?owe (monta? grzejnikow, monta? zespolu solarnego);

e) Wymiana stolarki;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium 5.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 092,24m3

Zakres robot:

a) Demonta?e i rozbiorka:

a.1. Demonta? i ponowny monta? elementow ozdobnych dachu;

a.2. Rozbiorka istniej?cego pokrycia dachowego;

a.3. Rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich;

a.4. Rozbiorka komina;

a.5. Elementy zabezpieczaj?ce i komunikacyjne na dachu, zsypy od dachowki i gruzu;

a.6. Wywoz i utylizacja gruzu.

b) Wymiana elementow konstrukcyjnych wi??by dachowej, pokrycie dachowk?, rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie:

b.1. Wymiana elementow konstrukcyjnych wi??by;

b.2. Impregnacja wi??by dachowej;

b.3. Pokrycie dachowk? marsylk?, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow;

b.4. Termoizolacja dachu;

b.5. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie.

c) Rusztowanie:

c.1. Instalacja odgromowa (w tym odtworzenie chodnika).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 4.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 2 060,00m3

Zakres robot:

a) ocieplenie ?cian zewn?trznych budynku;

b) docieplenie dachu i stropu nad poddaszem;

c) modernizacja instalacji c.w.u.;

d) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 4.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 11 503,48m3

Zakres robot:

a) Docieplenie dachu;

b) Monta? paneli fotowoltaicznych;

c) Wymiana o?wietlenia wewn?trznego;

d) Wymiana instalacji elektrycznej (III Pi?tro).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 8.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 5 506,46

Zakres robot:

Budynek A

a) Wymiana wewn?trznej instalacji c.o. monta? grzejnikow plytowych z zaworami termostatycznymi, rownowa?enie hydrauliczne;

b) Docieplenie ?cian zewn?trznych;

c) Wymiana starej stolarki okiennej;

d) Wymiana drzwi wej?ciowych;

e) Docieplenie podlogi;

f) Wymiana o?wietlenia wewn?trznego;

g) Niezb?dne prace remontowe.

Budynek B

a) Docieplenie podlogi, poddasza oraz dachu;

b) Docieplenie ?cian wewn?trznych na poddaszu;

c) Docieplenie podlog na gruncie w niepodpiwniczonej cz??ci obiektu;

d) Wymiana stolarki okiennej;

e) Wymiana drzwi zewn?trznych do piwnicy;

f) Kompleksowa modernizacja kotlowni w?glowej polegaj?ca na wymianie kotlow na biomas? (pellet) z peln? automatyk? oraz adaptacja pomieszcze? do nowych potrzeb;

g) monta? zaworow termostatycznych na istniej?cych grzejnikach oraz regulacja instalacji c.o.;

h) Wymiana o?wietlenia wewn?trznego;

i) Niezb?dne prace remontowe.

Budynek C

a) Docieplenie ?cian zewn?trznych i wymiana drzwi;

b) Wymiana drzwi drewnianych;

c) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

d) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z monta?em zaworow termostatycznych;

e) Wymiana o?wietlenia na energooszcz?dne LED;

f) niezb?dne prace remontowe.

Monta? paneli fotowoltaicznych o mocy 250 Wp na polaci dachowej budynkow szkoly ? monta? z ekspozycj? poludniow?, nachylenie zbli?one do 45 st.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 12.000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 1 748,22m3

Zakres robot:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych;

b) Ocieplenie stropodachu;

c) Wymiana stolarki drzwiowej;

d) Modernizacja instalacji c.o.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 2.500 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 1 897,36m3

Zakres robot:

a) prace rozbiorkowo ? przygotowawcze (?ciany piwnic, ?ciany nadziemia i dach);

b) prace wla?ciwe ( ?ciany piwnic, opaska wokol budynku, ?ciany nadziemia, dach.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 2806/2016.
II.2.14) Additional information

Zamowienia b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wadium ? 2.500.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, nie podlegaj?cy wykluczeniu z niniejszego post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy oraz dodatkowo nie podlegaj?cy wykluczeniu z niniejszego post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1,2,4 ? 8 Ustawy. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej i zawodowej.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykaza?, ?e:

? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie ? nale?ycie wykonal (zako?czyl) jedno zamowienie (umowa) polegajace na budowie /przebudowie/rozbudowie obiektow obejmujace swym zakresem roboty / elementy termomodernizacyjne, o warto?ci co najmniej: Cz??? 1 ? 400 000,00 zl brutto, Cz??? 2 ? 180 000,00 zl brutto, Cz??? 3 ? 500 000,00 zl brutto, Cz??? 4 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 5 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 6 ? 180 000,00 zl brutto, Cz??? 7 ? 125 000,00 zl brutto, , Cz??? 10 -120 000,00 zl brutto, Cz??? 11 ? 100 000,00 zl brutto, Cz??? 12 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 13 ? 300 000,00 zl brutto, Cz??? 16 ? 500 000,00 zl brutto, Cz??? 22 ? 80 000,00 zl brutto, Cz??? 23 ? 130 000,00 zl brutto.

Cz??? 9 ? obejmuj?ce swym zakresem monta? instalacji fotowoltaicznej budynku o warto?ci co najmniej 10 000,00 zl brutto. Za zako?czone zadanie (zadania) nale?y rozumie? zadanie, dla ktorego podpisany zostal protokol odbioru robot lub dokument rownowazny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie ? nale?ycie wykonal (zako?czyl) jedno zamowienie (umowa) polegajace na budowie /przebudowie/rozbudowie obiektow obejmujace swym zakresem roboty / elementy termomodernizacyjne, o warto?ci co najmniej: Cz??? 1 ? 400 000,00 zl brutto, Cz??? 2 ? 180 000,00 zl brutto, Cz??? 3 ? 500 000,00 zl brutto, Cz??? 4 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 5 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 6 ? 180 000,00 zl brutto, Cz??? 7 ? 125 000,00 zl brutto, , Cz??? 10 -120 000,00 zl brutto, Cz??? 11 ? 100 000,00 zl brutto, Cz??? 12 ? 150 000,00 zl brutto, Cz??? 13 ? 300 000,00 zl brutto, Cz??? 16 ? 500 000,00 zl brutto, Cz??? 22 ? 80 000,00 zl brutto, Cz??? 23 ? 130 000,00 zl brutto. a dla cz??ci 9 ? obejmuj?ce swym zakresem monta? instalacji fotowoltaicznej budynku o warto?ci co najmniej 10 000,00 zl brutto,

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okre?lony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks Pracy: ? wykonywanie na terenie budowy robot budowlanych przez pracownikow fizycznych, w zakresie obj?tym dokumentacj? techniczn? dla ka?dej cz??ci, w tym obslugi sprz?tu budowlanego, operatorow sprz?tu. Warunki realizacji umowy zostaly szczegolowo okre?lone w projekcie umowy, b?d?cym zal?cznikiem do SIWZ. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia niniejszego zadania stanowi zamieszczona na stronie Zamawiaj?cego www.bip.malbork.pl dokumentacja techniczna. W post?powaniu obowi?zuje wadium i zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy (5 %).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Miasto Malbork, z/s Urz?d Miasta ? sala 232 ( II pi?tro), Plac Slowia?ski 5, 82-200 Malbork.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? zobowi?zanie w formie pisemnej (oryginalu) Wykonawca zal?cza do oferty. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt 1,2, 4-8 Ustawy. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow w JEDZ, o ile s? mu znane Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie ma dostarczy? wykonawca w celu potwierdzenia, ?e spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu z post?powania, zawarty jest w pkt. 4 SIWZ: a) w celu wst?pnego potwierdzenia: JEDZ, zobowi?zanie do oddania do dyspozycji zasobow (je?li dotyczy); b) oferty najwy?ej ocenionej: wykaz robot budowlanych, za?wiadczenie ZUS, za?wiadczenie US, informacja z KRK, o?wiadczenia wykonawcy o braku wyroku praw s?du, braku orzeczenia wobec niego tyt ?r zapobiegawczego, odpis z KRS/CEDIG, o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania ostatecznej decyzji admin/o niezaleganiu z oplaceniem podatkow i oplat lokalnych, o?wiadczenie o braku przynale?no?ci do tej samej gr kapitalowej, o?wiadczenie o braku prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji admin o zaleganiu z uiszczeniem podatkow oplat lub skladek. Dopuszcza si? inne dokumenty okre?lone pkt 4.3 SIWZ w przypadku wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, ktory ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP. Zawarto?? oferty: formularz oferty, JEDZ, zobowi?zanie innych podmiotow (je?li dotyczy), pelnomocnictwa, dowod wniesienia wadium. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania oceny ofert w pierwszej kolejno?ci, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy (procedura odwrocona). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie? na podobne roboty budowlane lub uslugi, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, Zakres robot budowlanych obj?tych zamowieniami na podobne roboty budowlane lub uslugi mo?e obejmowa? do 40 % zamowienia podstawowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587770
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 193-395223

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Strare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.starepole.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatsztumski.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Malborski
Pl. Slowia?ski 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.powaiat.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1
Nowy Staw
82-230
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.nowystaw.pl

I.1) Name and addresses
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.sztum.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.ugmalbork.mojbip.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Reference number: IZP.271.15.TERM-W.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 20/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45420000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45310000
45320000
45400000
45410000
45430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Malbork: Construction work
ND Document number 395223-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place MALBORK
AU Authority name Miasto Malbork
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45400000 - Building completion work
45410000 - Plastering work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45400000 - Building completion work
45410000 - Plastering work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.bip.malbork.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >