Poland-Toru?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003851357771858
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395521-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Medical equipments

2017/S 193-395521

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. M. Sklodowskiej-Curie 73
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Malgorzata Sondej-Orlowska
Telephone: +48 797304198
E-mail: m.sondej-orlowska@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. ?w. Jozefa 53-59
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Malgorzata Sondej-Orlowska
Telephone: +48 797304198
E-mail: m.sondej-orlowska@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.kpim.lo.pl/?app=przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu ? etap I.

Reference number: ZP/06/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

2.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z podzialem na 22 pakiety.

2.2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-u?ytkowe zamawianego sprz?tu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, szkole? okre?laj? Zal?czniki nr 1/1 do nr 1/22 do SIWZ, ktore Wykonawca zobowi?zany jest wypelni? i zal?czy? do oferty.

2.3. Dodatkowo wykonawca jest zobowi?zany do zrealizowania wszystkich innych ?wiadcze? wynikaj?cych ze specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (zwanej dalej rownie? ?SIWZ) oraz zal?cznikow do niej.

2.4. Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Niezgodno?? tre?ci oferty z tre?ci? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

2.5. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowienia na dodatkowe dostawy, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Szczegolowy opis zawarty jest w SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

3.1. Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Angiograf wraz ze stolem operacyjnym i echokardiografem na sal? operacyjn? naczyniow? ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Angiograf do kardiologii inwazyjnej ? 2 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Lampy operacyjne ? 13 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Stoly chirurgiczne na sale ortopedyczne ? 3 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Stoly chirurgiczne ? 8 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Automatyczne ?luzy do transferu pacjenta ? 2 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Mikroskop okulistyczny ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Mikroskop operacyjny dla Neurochirurgii ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Tomograf komputerowy 64 warstwowy ze stolem operacyjnym na sal? operacyjn? Neurochirurgii ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Tor wizyjny endoskopowy z osprz?tem ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Zestawy laparoskopowe z torami wizyjnymi ? 9 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Wysi?gnik sufitowy na monitor 56/60" ? 4 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Kolumny chirurgiczne ? 15 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Kolumny anestezjologiczne ? 13 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Kolumny na sal? wybudze? Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii ? 25 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Lampa operacyjna jednoczaszowa na sal? zabiegow? Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Tomograf komputerowy 128 warstwowy dla Zakladu Diagnostyki Obrazowej ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Rezonans magnetyczny 3T dla Zakladu Diagnostyki Obrazowej ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Angiograf dla Zakladu Diagnostyki Obrazowej ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Aparat RTG dla Zakladu Diagnostyki Obrazowej ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Pantomograf 3D wraz z aparatem z?bowym ? 1 kpl.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. ?w. Jozefa 53-59, 87-100 Toru?, budynek 510.

II.2.4) Description of the procurement:

Wyposa?enie centralnej sterylizacji ? zestaw urz?dze? i system rejestracji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
II.2.14) Additional information

?Przebudowa i rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

5.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

Do oferty wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie, o ktorym mowa wy?ej, wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnego warunku w tym zakresie.

5.3. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

5.19. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zostanie wezwany do zlo?enia w okre?lonym terminie:

a) aktualne deklaracje zgodno?ci oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzaj?ce,

?e oferowane wyroby s? zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustaw? z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z po?n. zm).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobow medycznych klasy I z funkcj? pomiarow? lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobow medycznych do implantacji, wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro.

b) katalogi/prospekty/charakterystyki zawieraj?ce opis parametrow techniczno-u?ytkowych

oferowanych wyrobow.

W razie w?tpliwo?ci na etapie badania i oceny ofert co do zgodno?ci parametrow techniczno-u?ytkowych oferowanych wyrobow z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ, Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego urz?dzenia u producenta lub w miejscu, gdzie jest ono aktualnie zainstalowane w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.

5.20. Inne dokumenty, ktore wykonawca winien zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego:

a) wykaz dostaw (zal?cznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami, ?e te dostawy zostaly wykonane nale?ycie.

b) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej.

5.21. Dokumenty stanowi?ce integraln? cz??? oferty:

a) dowod wniesienia wadium.

b) pelnomocnictwo ? je?li dotyczy,

c) wypelniony formularz specyfikacji technicznej zal?cznik nr 1 do SIWZ,

d) wypelniony formularz oferty zal?cznik nr 3a do SIWZ,

e) wypelniony formularz cenowy zal?cznik nr 3b do SIWZ,

f) dokument okre?lony w pkt. 5.2.2 SIWZ ? je?li dotyczy,

g) jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca posiadal ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? brutto:

Pakiet nr 1 ? 1 200 000,00 zl

Pakiet nr 2 ? 1 000 000,00 zl

Pakiet nr 3 ? 300 000,00 zl

Pakiet nr 4 ? 250 000,00 zl

Pakiet nr 5 ? 750 000,00 zl

Pakiet nr 6 ? 90 000,00 zl

Pakiet nr 7 ? 100 000,00 zl

Pakiet nr 8 ? 250 000,00 zl

Pakiet nr 9 ? 650 000,00 zl

Pakiet nr 10 ? 350 000,00 zl

Pakiet nr 11 ? 600 000,00 zl

Pakiet nr 12 ? 60 000,00 zl

Pakiet nr 13 ? 200 000,00 zl

Pakiet nr 14 ? 160 000,00 zl

Pakiet nr 15 ? 300 000,00 zl

Pakiet nr 16 ? 10 000,00 zl

Pakiet nr 17 ? 600 000,00 zl

Pakiet nr 18 ? 900 000,00 zl

Pakiet nr 19 ? 600 000,00 zl

Pakiet nr 20 ? 350 000,00 zl

Pakiet nr 21 ? 46 000,00 zl

Pakiet nr 22 ? 1 400 000,00 zl

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jeden pakiet, nale?y wykaza? si? posiadanym ubezpieczeniem od odpowiedzialno?ci cywilnej w wysoko?ci nie mniejszej ni? suma warto?ci minimalnej ka?dego z pakietow, na ktory zostala zlo?ona oferta.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? do oferty wst?pne o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu ? Zal?cznik Nr 6 do SIWZ, a ten ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego tak?e dokumentow potwierdzaj?cych te okoliczno?ci, ?e dysponuje:

wykazem wykonanych minimum 2 dostaw wyrobow medycznych o warto?ci minimalnej ka?dej z nich:

Pakiet nr 1 ? 3 500 000 zl

Pakiet nr 2 ? 3 200 000 zl

Pakiet nr 3 ? 950 000 zl

Pakiet nr 4 ? 770 000 zl

Pakiet nr 5 ? 2 400 000 zl

Pakiet nr 6 ? 300 000 zl

Pakiet nr 7 ? 300 000 zl

Pakiet nr 8 ? 750 000 zl

Pakiet nr 9 ? 2 000 000 zl

Pakiet nr 10 ? 1 100 000 zl

Pakiet nr 11 ? 1 900 000 zl

Pakiet nr 12 ? 190 000 zl

Pakiet nr 13 ? 630 000 zl

Pakiet nr 14 ? 530 000 zl

Pakiet nr 15 ? 890 000 zl

Pakiet nr 16 ? 30 000 zl

Pakiet nr 17 ? 2 000 000 zl

Pakiet nr 18 ? 2 900 000 zl

Pakiet nr 19 ? 1 900 000 zl

Pakiet nr 20 ? 1 100 000 zl

Pakiet nr 21 ? 150 000 zl

Pakiet nr 22 ? 4 500 000 zl

brutto ka?da dostawa w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz

zal?czenia minimum 2 dowodow, ?e te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie

? zgodnie z Zal?cznikiem Nr 4 do SIWZ.

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jeden pakiet, nale?y wykaza? si? posiadaniem do?wiadczenia minimum 2 dostaw wyrobow medycznych w wysoko?ci nie mniejszej ni? suma warto?ci minimalnej ka?dego z pakietow, na ktory zostala zlo?ona oferta.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyska? po?wiadczenia o nale?ytym zrealizowaniu dostaw mo?e zlo?y? o?wiadczenie. W przypadku, gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz ktorego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostaly wcze?niej wykonane Wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania dowodow o ich nale?ytym wykonaniu.

Wykaz dostaw przygotowa? wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy okre?la Zal?cznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Warunki zmiany umowy okre?la paragraf 10 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Ul. M. Sklodowskiej- Curie 73, pokoj nr 120, 87-100 Toru?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Termin realizacji umowy w zale?no?ci od pakietu wynosi 70 lub 120 dni od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiaj?cego o gotowo?ci do przyj?cia przedmiotu zamowienia. Przewidywany termin poinformowania Wykonawcy, to nie po?niej ni? 31.12.2018 r.

8.1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

Pakiet nr 1 ? 155 000 zl

Pakiet nr 2 ? 130 000 zl

Pakiet nr 3 ? 40 000 zl

Pakiet nr 4 ? 30 000 zl

Pakiet nr 5 ? 95 000 zl

Pakiet nr 6 ? 12 000 zl

Pakiet nr 7 ? 12 000 zl

Pakiet nr 8 ? 28 000 zl

Pakiet nr 9 ? 80 000 zl

Pakiet nr 10 ? 45 000 zl

Pakiet nr 11 ? 75 000 zl

Pakiet nr 12 ? 7 500 zl

Pakiet nr 13 ? 25 000 zl

Pakiet nr 14 ? 20 000 zl

Pakiet nr 15 ? 35 000 zl

Pakiet nr 16 ? 1 200 zl

Pakiet nr 17 ? 75 000 zl

Pakiet nr 18 ? 120 000 zl

Pakiet nr 19 ? 70 000 zl

Pakiet nr 20 ? 45 000 zl

Pakiet nr 21 ? 6 000 zl

Pakiet nr 22 ? 170 000 zl

8.2. W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jeden pakiet nale?y wnie?? wadium w wysoko?ci sumy wadiow na poszczegolne pakiety, na ktore skladana jest oferta.

8.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku z nast?puj?cych form:

1) pieni?dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej nale?y dokona? przelewu na rachunek bankowy zamawiaj?cego nr 36 1140 2088 0000 5997 8400 1003 w mBank S.A.

8.5. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu za moment wniesienia uznaje si? moment uznania rachunku bankowego zamawiaj?cego.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formach okre?lonych w punkcie 8.3. podpunktach 2-5:

1) dokument wadialny powinien by? zlo?ony w oryginale,

2) wadium musi zapewni? bezwarunkow? nieodwolaln? platno?? przez por?czyciela/gwaranta kwoty wadium na ??danie zamawiaj?cego w przypadku zaj?cia okoliczno?ci wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy,

3) wadium musi by? zapewnione na caly okres zwi?zania ofert?.

8.7. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem punktu 8.10.

8.8. Wykonawcy, ktorego oferta zostala uznana jako najkorzystniejsz?, zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (je?li bylo wymagane).

8.9. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy zlo?ony przed uplywem terminu skladania ofert.

8.10. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.

8.11. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,

2) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

16.1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

16.2. Odwolanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

16.3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

16.4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

16.5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.6. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

16.7. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguje rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

16.8. ?rodki ochrony prawnej szczegolowo unormowane s? w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Medical equipments

2017/S 193-395521

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. M. Sklodowskiej-Curie 73
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Malgorzata Sondej-Orlowska
Telephone: +48 797304198
E-mail: m.sondej-orlowska@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. ?w. Jozefa 53-59
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Malgorzata Sondej-Orlowska
Telephone: +48 797304198
E-mail: m.sondej-orlowska@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu ? etap I.

Reference number: ZP/06/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Toru?: Medical equipments
ND Document number 395521-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TORU?
AU Authority name Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL61
PL613
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpim.lo.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >