Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003851617935988
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396056-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Credit granting services

2017/S 193-396056

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Marktplein 29
Kapelle-op-den-Bos
1880
Belgium
Contact person: Mevrouw Liesbeth Van Waeyenberghe
Telephone: +32 15713271
E-mail: Liesbeth.vanwaeyenberghe@kapelle-op-den-bos.be
Fax: +32 15713725
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: www.Kapelle-op-den-bos.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/62/0G/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Het aangaan van een lening.

Reference number: FIN 1/2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE241
II.2.4) Description of the procurement:

Het aangaan van een lening.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 240
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB Plaatsing.

Voor de inschrijver met werknemers die onderworpen zijn aan het Belgische RSZ-stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 621 van het KB Plaatsing.

De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver met personeel dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de EU, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2 van het KB Plaatsing.

Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen, eveneens op via elektronische weg conform art. 622.

De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of verklaring volgens de bepalingen van artikel 63 3 van het KB Plaatsing.

De aanbestedende overheid handelt ook zo voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Geen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Geen.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Raadszaal 1e verdieping, administratief centrum.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van Staten
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Credit granting services

2017/S 193-396056

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Marktplein 29
Kapelle-op-den-Bos
1880
Belgium
Contact person: Mevrouw Liesbeth Van Waeyenberghe
Telephone: +32 15713271
E-mail: Liesbeth.vanwaeyenberghe@kapelle-op-den-bos.be
Fax: +32 15713725
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: www.Kapelle-op-den-bos.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Het aangaan van een lening.

Reference number: FIN 1/2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE241
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 240
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Credit granting services
ND Document number 396056-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KAPELLE-OP-DEN-BOS
AU Authority name Gemeente Kapelle-op-den-Bos
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code BE241
IA Internet address (URL) www.Kapelle-op-den-bos.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >