Netherlands-Utrecht: Supply services of medical personnel

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003852045146259
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 28, 2017
Solicitation No: 396717-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Utrecht: Supply services of medical personnel

2017/S 193-396717

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Utrecht
71663234
Stadsplateau 1
Utrecht
3521 AZ
Netherlands
Contact person: Patricia Mattheijssen
Telephone: +31 302860000
E-mail: p.mattheijssen@utrecht.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.utrecht.nl/concerninkoop

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0090655f6484042bb0bd1a51a46d578a
Additional information can be obtained from another address:
Vragen over de aanbesteding of aanbestedingsdocumenten dienen te worden gesteld via www.tenderned.nl
Utrecht
Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0090655f6484042bb0bd1a51a46d578a
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Utrecht
Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Flexpool medisch personeel Jeugdgezondheidszorg.

Reference number: 11000100297
II.1.2) Main CPV code
79625000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De gemeente Utrecht is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot Flexpool medisch personeel Jeugdgezondheidszorg voor 2 percelen:

? perceel 1 artsen en verpleegkundigen,

? perceel 2 consultatiebureau assistentes, paramedisch assistentes en screeners.

De gemeente is voornemens om per perceel aan 1 inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht per perceel aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het is mogelijk dat 1 inschrijver beide percelen gegund krijgt.

In deze publicatie zijn de verschillende gunningscriteria en hun weging opgenomen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79625000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL31
II.2.4) Description of the procurement:

Voor de omvang van dit perceel verwijs ik u naar hoofdstuk 1.3 van de inschrijvingsleidraad.

II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 24
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79625000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL31
II.2.4) Description of the procurement:

Voor de omvang van dit perceel verwijs ik u naar hoofdstuk 1.3 van de inschrijvingsleidraad.

II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 24
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

? Uitsluitingsgronden ? Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

? kwaliteitsborging,

? vakbekwaamheid.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Het betreft een Europese openbare procedure.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 28/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

De vragen t.b.v. de nota van inlichtingen kunnen doorlopend worden gesteld tot de aangegeven datum in de planning.

Het verdient aanbeveling de vragen zo snel mogelijk te stellen en niet tot de deadline te wachten. Op die manier kunt u zo vroeg mogelijk beginnen aan uw inschrijving en voorkomt u dat op uw eventuele vragen al eerder een antwoord is gegeven. De antwoorden zullen zo snel mogelijk worden gegeven in Tenderned.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In deze aanbesteding wordt een bezwarentermijn van 20 dagen gehanteerd.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Interne Bedrijven, Concerninkoop
Postbus 10080
Utrecht
3505 AB
Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl

Internet address: http://www.utrecht.nl/concerninkoop

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Utrecht: Supply services of medical personnel

2017/S 193-396717

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Utrecht
71663234
Stadsplateau 1
Utrecht
3521 AZ
Netherlands
Contact person: Patricia Mattheijssen
Telephone: +31 302860000
E-mail: p.mattheijssen@utrecht.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.utrecht.nl/concerninkoop

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Flexpool medisch personeel Jeugdgezondheidszorg.

Reference number: 11000100297
II.1.2) Main CPV code
79625000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79625000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL31
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 24
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79625000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL31
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 24

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 28/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
TI Title Netherlands-Utrecht: Supply services of medical personnel
ND Document number 396717-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place UTRECHT
AU Authority name Gemeente Utrecht (71663234)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 28/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79625000 - Supply services of medical personnel
OC Original CPV code 79625000 - Supply services of medical personnel
RC NUTS code NL
NL31
IA Internet address (URL) http://www.utrecht.nl/concerninkoop
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >