Netherlands-Hardenberg: Sewer cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003852644653479
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396024-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hardenberg: Sewer cleaning services

2017/S 193-396024

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
5242405
Stephanuspark 1
Hardenberg
7772 HZ
Netherlands
Contact person: Arno Hoevink
E-mail: arno.hoevink@tauw.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.tenderned.nl
Additional information can be obtained from another address:
Tenderned
Postbus 133
Deventer
7400 AC
Netherlands
Contact person: A. Hoevink
Telephone: +31 611733326
E-mail: arno.hoevink@tauw.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/001204fddf0fa0bbb6df0546c850fd42
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Tenderned
Postbus 133
Deventer
7400 AC
Netherlands
Contact person: A. Hoevink
Telephone: +31 611733326
E-mail: arno.hoevink@tauw.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamcontract rioolinspecties en reinigen Hardenberg en Ommen.

Reference number: T001-1250289
II.1.2) Main CPV code
90470000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het reinigen en inspectie van riolering, inclusief bijbehorende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

? het reinigen van vrijvervalriolering d.m.v. hoge druk,

? het inspecteren van vrijvervalriolering,

? het toepassen van verkeersmaatregelen,

? het maken van bijbehorende inspectierapportages,

? het ter beschikking stellen van werknemers en materieel,

? het specificeren van kosten voor herstelmaatregelen van schades (o.b.v. prijzenboek).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1: rioolinspecties en reinigen Hardenberg

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90490000
90470000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Ommen en Hardenberg.

II.2.4) Description of the procurement:

De gemeenten Hardenberg en Ommen willen in totaal ca. 200 km (Hardenberg ca. 150 km en Ommen ca. 50 km) riolering reinigen en inspecteren. Het uitgangspunt dat hierbij is dat per jaar een deelopdracht wordt verstrekt met een een totale omvang van 38 km (Hardenberg, perceel 1) en 12 km (Ommen, perceel 2) te reinigen, te inspecteren en te rapporteren riolering.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar na datum van opdrachtverlening. 1 maand voor afloop van deze periode zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van 2 maal 1 jaar te verlengen.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Perceel 1 en 2 worden gezamenlijk aanbesteed. De sommatie van de eindtotalen van de inschrijvingsstaten van perceel 1 en perceel 2 dient overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de aannemingssom.

Afzonderlijk inschrijven op 1 perceel is niet toegestaan.

Motivatie samenvoegen opdrachten/ percelen:

De bestuursdienst heeft ervoor gekozen de opdrachten voor...

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2: rioolinspecties en reinigen Ommen

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90490000
90470000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Ommen en Hardenberg.

II.2.4) Description of the procurement:

De gemeenten Hardenberg en Ommen willen in totaal ca. 200 km (Hardenberg ca. 150 km en Ommen ca. 50 km) riolering reinigen en inspecteren. Het uitgangspunt dat hierbij is dat per jaar een deelopdracht wordt verstrekt met een een totale omvang van 38 km (Hardenberg, perceel 1) en 12 km (Ommen, perceel 2) te reinigen, te inspecteren en te rapporteren riolering.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar na datum van opdrachtverlening. 1 maand voor afloop van deze periode zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van 2 maal 1 jaar te verlengen.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Perceel 1 en 2 worden gezamenlijk aanbesteed. De sommatie van de eindtotalen van de inschrijvingsstaten van perceel 1 en perceel 2 dient overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de aannemingssom.

Afzonderlijk inschrijven op 1 perceel is niet toegestaan.

Motivatie samenvoegen/ percelen:

De bestuursdienst heeft ervoor gekozen de opdrachten voor de gemeente ...

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? geen surseance van betaling,

? geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

? geen gerechtelijke uitspraak,

? betalingen belastingen,

? geen vervalsing mededinging,

? geen betrokkenheid voorbereiding,

? geen ernstige beroepsfout,

? geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

? geen significante of voortdurende tekortkomingen,

? geen valse verklaringen,

? geen crimineel verleden,

? geen belangenconflict,

? geen ernstige beroepsfout,

? geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

? geen valse verklaringen,

? geen faillissement,

? geen crimineel verleden,

? geen faillissement of surseance van betaling,

? betalingen premies,

? betalingen belastingen en premies.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Ervaring met rioolreinigingen en inspectie.

? Beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

? VCA.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Gemeentehuis Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg.

Information about authorised persons and opening procedure:

De aanbesteding vindt plaats op woensdag, 22 november om 11:30 uur. Inschrijvers zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn ten kantore van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inhoudelijke vragen omtrent de inschrijvingsprocedure en de uiteindelijke opdracht kunnen worden gesteld middels Tenderned. De uiterste datum van indienen van de vragen is 27.10.2017 (10:00 uur). Vragen en opmerkingen die na dit moment worden ontvangen, worden niet meer opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder behoudt zich echter het recht voor om te laat ontvangen vragen en/of opmerkingen desondanks in de nota van inlichtingen op te nemen indien die, naar het uitsluitende oordeel van de aanbestedende dienst, voor het indienen van een deugdelijke inschrijving van belang zijn. Inschrijvers kunnen dit niet afdwingen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Overijssel
Zwolle
Netherlands
E-mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hardenberg: Sewer cleaning services

2017/S 193-396024

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
5242405
Stephanuspark 1
Hardenberg
7772 HZ
Netherlands
Contact person: Arno Hoevink
E-mail: arno.hoevink@tauw.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamcontract rioolinspecties en reinigen Hardenberg en Ommen.

Reference number: T001-1250289
II.1.2) Main CPV code
90470000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1: rioolinspecties en reinigen Hardenberg

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90490000
90470000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar na datum van opdrachtverlening. 1 maand voor afloop van deze periode zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van 2 maal 1 jaar te verlengen.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2: rioolinspecties en reinigen Ommen

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90490000
90470000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar na datum van opdrachtverlening. 1 maand voor afloop van deze periode zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van 2 maal 1 jaar te verlengen.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Hardenberg: Sewer cleaning services
ND Document number 396024-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place HARDENBERG
AU Authority name Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (5242405)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90470000 - Sewer cleaning services
90490000 - Sewer survey and sewage treatment consultancy services
OC Original CPV code 90470000 - Sewer cleaning services
90490000 - Sewer survey and sewage treatment consultancy services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.tenderned.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >