Denmark-Struer: Nursing home construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003869697516662
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 390574-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Open procedure

Denmark-Struer: Nursing home construction work

2017/S 191-390574

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Struer Kommune
stergade 11-15
Struer
7600
Denmark
Contact person: Thomas Kiilerich Hrning
E-mail: tkh@struer.dk
NUTS code: DK041

Internet address(es):

Main address: http://www.struer.dk/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ibinder.dk
Additional information can be obtained from another address:
Kjaer & Richter A/S
Mejlgade 7
Aarhus C
8000
Denmark
Contact person: Jacob Jakobsen
Telephone: +45 86130633
E-mail: jja@k-r.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.kjaerrichter.dk

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.ibinder.dk
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Plejecenter pa Gimsinghovedvej 6, Struer.

II.1.2) Main CPV code
45215213
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Nyopfrelse af plejecenter for ldre, omfattende 3 boenheder bestaende af hver 16 to-vrelseslejligheder, medtilhrende fllesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med flles hovedindgang, administration,samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m bruttoetageareal, inkl. partiel klder under center bygning.

Bygge- og anlgsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt pa flgende entrepriser:

E1 ? Rahusentreprisen

E2 ? Murerentreprisen

E3 ? Tmrer- og snedkerentreprisen

E4 ? Tagdkningsentreprisen

E5 ? Gulventreprisen

E6 ? Facadeentreprisen

E7 ? VVS-entreprisen

E8 ? Ventilationsentreprisen

E9 ? El-entreprisen

E10 ? Malerentreprisen

E11 ? Landskabs- og belgningsentreprisen.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

E1 ? Rahusentreprisen

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Etablering af rahus, omfattende:

? Jordarbejder

? Kloajarbejder

? Funderingsarbejder

? Betonarbejder, in-situbeton og elementer

? Stal -og smedearbejder

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

? Til- og afrigning af byggeplads, inkl. skurby, hegn, veje, mv.

? Velfrdsforanstaltninger

? Vinterforanstaltninger.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E2 ? Murerentreprisen

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Murerarbejder, omfattende:

? Murerarbejder

? Flise-, klinke- og vadrumsarbejder

? Fllesstillads.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E3 ? Tmrer -og snedkerentreprisen

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Tmrer -og snedkerarbejder, omfattende:

? Vgge og aptering

? Tr/alu-vinduer og karnapper

? Loftsarbejder

? Fast inventar.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E4 ? Tagdkningsentreprisen

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Tagdkningsarbejder, omfattende:

? Trapezpladedk

? Trsprfag

? Tagpapdkning og isolering

? Zinktagdkning og aptering.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E5 ? Gulventreprisen

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Gulvarbejder, omfattende:

? Undergulve

? Gulvbelgninger (ekskl. klinker).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E6 ? Facadeentreprisen

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Facadearbejder, omfattende:

? Glas/alu systemfacader

? Glas/alu-partier i ovenlys

? Dre og vinduer i glas/alufacader

? Automatiske skydedre i glas/alufacader

? Solafskrmning og mrklgning.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E7 ? VVS-entreprisen

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

VVS-arbejder, omfattende:

? VVS-installationer

? VVS- og kloak pa byggeplads.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E8 ? Ventilationsentreprisen

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Ventilationsarbejder, omfattende:

? Ventilationsinstallationer

? CTS-anlg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E9 ? El-entreprisen

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

El-arbejder, omfattende:

? El-installationer

? Svagstrmsinstallationer

? El og belysning pa byggeplads.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E10 ? Malerentreprisen

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Malerarbejder, omfattende:

? Malerarbejder

? Bygningsrengring (ved aflevering).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

E11 ? Landskabs- og belgningsentreprisen

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
Main site or place of performance:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer.

II.2.4) Description of the procurement:

Landskabs- og belgningsarbejder, omfattende:

? Belgnings- og befstelsesarbejder

? Beplantningsarbejder.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en del III A, del III B og del III C for sa vidt angar interessekonflikter, forudgaende radgivning eller inddragelse i vrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens 137, som prciseret i ESPD'en afsnit III C.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for at erklringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

I henhold til AB-92 med de tilfjelser og prciseringer, som fremgar af udbudsmaterialet.

Retlig form, som krves af den sammenslutning af konomiske aktrer, ordren tildeles:

Entreprenren der afgiver tilbud er eneansvarlig for opfyldelse af kontrakten overfor ordregiver i alle forhold, uanset om der anvendes underentreprenrer eller ej. Safremt et konsortium eller anden sammenslutning far tildelt kontrakten, skal deltagerne patage sig solidarisk forpligtelse overfor den ordregivende myndighed.

Andre srlige vilkar:

? Entreprisen er omfattet af ILO-konvention nr. 94 vedrrende arbejdsvilkar. Erklring om overholdelse afleveres ved tilbudsafgivelse.

Yderligere specifikationer vil fremga af udbudsmaterialet.

Der henvises i vrigt til udbudsmaterialet.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255717
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2017
Local time: 14:05
Place:

Tilbud skal afleveres elektronisk via udbudsportalen.

Abning af tilbud vil ske i Struer pa adressen:

Folkets Hus, Tegltorvet 2, 7600 Struer.

Information about authorised persons and opening procedure:

Som adgangsberettiget til overvrelse af abning af tilbud er de tilbudsgivende entreprenrer pa de udbudte entrepriser.

Underentreprenrer til tilbudsgivende entreprenrer kan fremmde efter forudgaende aftale imellem ordregivende entreprenrer og ordregiver, saledes at pladsforhold mv. kan arrangeres for alle fremmdte.

Abning af tilbud vil ske i entrepriserkkeflge.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Udbudsbekendtgrelsen og nrvrende udbudsbrev udgr sammen med nedenstaende udbudsmateriale udbudsbetingelserne:

? FB 1 Byggesagsbeskrivelse, inkl. AB92, med bilag

? FB 2 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med bilag

? FB 3 Byggepladsbeskrivelse

? FB 4 Udbudstidsplan

? FB 5 Arbejdsklausul (ILO konvention nr. 94)

? FB 6 Det Flles Europiske Udbudsdokument ESPD (tro og love-erklring)

? SB 1 Tilbudsformular

? SB 2.1 Tilbudsliste

? SB 2.2 Stipulerede ydelser

? SB 3 Forbehold med bilag

? Arbejdsbeskrivelser iht. tegningslister og dokumentfortegnelser

? Tegninger, bilag og dokumenter i henhold til arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingenirtegningslister

? Eventuelle supplementsblade.

Udbuddet afholdes digitalt via internetportalen iBinder. Dette medfrer at deltagelse og aflevering udelukkende kan forega via iBinder.

Udbudsmaterialet vil vre elektronisk tilgngeligt via adressen: www.ibinder.dk fra onsdag, den 4.10.2017, kl. 13:00.

Udbudsmaterialet vil vre tilgngeligt via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=baexpfemry

Efter adgang til portalen vil dokumenter kunne hentes til egen lokalmaskine.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mglingsprocedure
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mglingsprocedure
Denmark
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilflde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager pa Klagenvnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Open procedure

Denmark-Struer: Nursing home construction work

2017/S 191-390574

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Struer Kommune
stergade 11-15
Struer
7600
Denmark
Contact person: Thomas Kiilerich Hrning
E-mail: tkh@struer.dk
NUTS code: DK041

Internet address(es):

Main address: http://www.struer.dk/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Plejecenter pa Gimsinghovedvej 6, Struer.

II.1.2) Main CPV code
45215213
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

E1 ? Rahusentreprisen

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E2 ? Murerentreprisen

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E3 ? Tmrer -og snedkerentreprisen

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E4 ? Tagdkningsentreprisen

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E5 ? Gulventreprisen

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E6 ? Facadeentreprisen

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E7 ? VVS-entreprisen

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E8 ? Ventilationsentreprisen

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E9 ? El-entreprisen

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E10 ? Malerentreprisen

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

E11 ? Landskabs- og belgningsentreprisen

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK041
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 15/02/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255717
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Struer: Nursing home construction work
ND Document number 390574-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place STRUER
AU Authority name Struer Kommune
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45215213 - Nursing home construction work
OC Original CPV code 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45215213 - Nursing home construction work
RC NUTS code DK041
IA Internet address (URL) http://www.struer.dk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >