Romania-Cluj-Napoca: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003870263597118
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392420-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: Servers

2017/S 191-392420

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Str. Ilie Macelaru nr. 28A
For the attention of: Ioana Mihaiela Oltean
400380 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 0264205435
E-mail: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro
Fax: +40 0264205425

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.electrica.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30233141

Description
Servers.
Redundant Array of Independent Disk (RAID).
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 256 267 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 783
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Focality SRL
Str. Sulfinei nr.18
700671 Iasi
Romania
Telephone: +40 0232226230
E-mail: elicitatie@focality.ro
Fax: +40 0232226230

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 726 250 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 256 267 RON
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: Servers

2017/S 191-392420

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Str. Ilie Macelaru nr. 28A
For the attention of: Ioana Mihaiela Oltean
400380 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 0264205435
E-mail: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro
Fax: +40 0264205425

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.electrica.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Echipamente Data Center.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: SDEE TN.

NUTS code RO113

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Achizitia de echipamente data center.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000 , 30233141

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 256 267 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
SDEE TN 10/UI 2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 118-238557 of 22.6.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 783
Lot title: Echipamente Data Center
V.1.1) Date of contract award decision:
21.8.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Focality SRL
Str. Sulfinei nr.18
700671 Iasi
Romania
Telephone: +40 0232226230
E-mail: elicitatie@focality.ro
Fax: +40 0232226230

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 726 250 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 256 267 RON
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
1. Durata de furnizare este de 3 luni, impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti, respectiv data semnarii lui de catre ultima parte semnatara. Contractul inceteaza sa produca efecte la terminarea perioadei de garantie acordata de producator pentru fiecare tip de produs furnizat, contractat. In ceea ce priveste obligatiile neonorate de parti, sau in ceea ce priveste obligatiile onorate necorespunzator in perioada de valabilitate a contractului, acesta inceteaza sa produca efecte la indeplinirea efectiva a acestora sau recuperarea totala a prejudiciilor.
2. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei (documentele de inscriere la procedura). Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in considerare.
3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, in perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita.

4. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter .

5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma 1 sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul ofertelor cu punctaj egal situate pe primul loc, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
7. Informatii privind subcontractantii si asociatii se vor completa in DUAE.
8. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Achizitii
Str. Ilie Macelaru nr. 28A
400380 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264205435
Fax: +40 264205425

VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Cluj-Napoca: Servers
ND Document number 392420-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place CLUJ-NAPOCA
AU Authority name Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
48820000 - Servers
RC NUTS code RO113
IA Internet address (URL) www.electrica.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >